فهرست کتاب


کرامات العلویه جلد اول

علی میرخلف ‏زاده‏

117 - ( اقیانوس اندیشه )

بولس سلامه مسیحی می گوید:
آری من یک مسیحی هستم ولی دیده باز دارم و تنگ بین نیستم من یک مسیحی هستم که درباره شخصیت بزرگی صحبت می کنم که مسلمانان درباره او می گویند خدا از او راضی است.
صفا با اوست و شاید هم خدا به او احترام می گذارد و مسیحیان در اجتماعات خود از وی سخن گفته از تعلیمات او سرمشق می گیرند و دینداریش را پیروی می نمایند، از آنجا که در آئینه تاریخ مردم پاک و نفس کش بخوبی نمایان هستند می توان علی(ع) را بزرگتر از همه آنها شناخت.
او بطوری از وضع رقت بار یتیمان و فقیران متأثر و غمگین می گشت که حالت وحشتناکی بخود می گرفت.
ای علی شخصیت تو مرتفع تر از مدار ستارگان است و این خصائص نوراست که پاک و منزه باقی مانده گرد و غبار نمی تواند آن را لکه دار و کثیف نماید.
آن کس که از حیث شخصیت ثروتمند و غنی است هرگز نمی تواند فقیر باشد، نجابت و شرافت او با غم دیگران عالی تر و بزرگتر شده است، شهید راه دینداری و ایمان با لبخند و رضایت درد و مشقت را می پذیرد.
ای استاد ادب و سخن شیوه گفتار تو مانند اقیانوس است که در عرصه پهناور آن روح ها بهم می رسند و به یکدیگر می پیوندند.
شکوه جلوه انوار کبریاست علی - قوام فلسفه کل ما سواست علی
علی است با حق و حق با علی است در همه جا - مگو خدا که نماینده خداست علی
از این جهت شده نامش ز نام حق مشتق - که بین جمله اسماء حق طلاست علی
فراز حلقه انگشتر رسول امین - به قدر و رتبه نگینی گرانبهاست علی
اگر رسول امین خود مدینة العلم است - به شهر علم نبی نص بابهاست علی
گره ز توبه آدم گشود و آدم گفت - پس از خدای توانگر گره گشاست علی

118 - ( تجلی حقیقت )

میخائیل نعیمه مسیحی می گوید:
البته قهرمانیهای علی(ع) فقط منحصر به میدان کارزار نیست بلکه او در روشن اندیشی، پاکی وجدان، شیوایی بیان، عمق و کمال انسانیت، شور و حرارت ایمان، بلندی همت و فکر، یاوری و هواداری از رنجدیده ها و ستم کشیده ها در قبال جفاکاران و ستم پیشگان، فروتنی در مقابل حق هر کجا که تجلی کند نیز قهرمان بوده و به هر اندازه که از زمان آن بگذرد همیشه پناهگاه پرمایه ای است که امروز و هر روز دیگری که شوق ما برای پی ریزی اجتماع و زندگی سعادتمندانه و فاصله ای شدید می شود بسوی آن رو می کنیم.
در واقع بر مورخ و نویسنده ای به هر اندازه که با هوش و با شخصیت نکته سنج نابغه هم باشد امکان ندارد که حتی در هزار صفحه بتواند تصویر کاملی از علی(ع) نشان دهد و برای شما مجسم سازد و بتواند رویدادهای مهمی را که در دوران آن به وقوع پیوسته به نحو شایسته ای روشن سازد پس آنچه را که علی(ع) درباره آن فکر و دقت نموده و آنچه که این شخصیت بزرگ عربی بین خود و خدای خود گفته و عمل کرده است از اموری است که هرگز هیچ گوشی آن را نشنیده و هیچ چشمی آن را ندیده البته آن خیلی بیشتر از آن است که با دستش نمودار و یا با قلم و زبانش آشکار کرده است.
بنابراین هر صورتی که ما از او ترسیم و نقاشی کنیم مسلماً تصویر ناقصی خواهد بود ولی چیزی که ما از آن می خواهیم و به آن امیدواریم جنبش و تکانی است که به زندگانی ما می دهد.
ای خدا را به حرم محرم اسرار علی - ای نبی را به جهان قافله سالار علی
جان احمد تو خریدی که ترا گشت احد - بهر همیاری زهراش خریدار علی
شهر علم است رسول و تو براین شهر دری - که توئی محور بیداری افکار علی
تو همانی که نبی گفت علی جان من است - چون توئی ما حصل رحمت دادار علی
حب تو هست کلید در جنات و نعیم - می کند بُغض تو تفسیر من النار علی
روز محشر به مشامش نرسد بوی بهشت - در جهان هر که رساند به تو آزار علی

119 - ( شخصیت چند بعدی )

گابریل دانگیری درباره شخصیت علی(ع) می گوید:
شخصیت علی(ع) دارای دو خاصیت برجسته و ممتاز است که در هیچ یک از قهرمانان بزرگ نمی توان یافت نخست آنکه علی(ع) در عین حال که عنوان قهرمانی و امام هر دو را دارا بود.
سردار جنگی شکست ناپذیر و عالم الهی و فصیح ترین خطبای صدر اسلام بشمار می رفت. آیا ممکن است(رولان) و(بایار) دو قهرمان مشهور تاریخ اروپا را تصور کرد که متون مقدس را استادانه تفسیر نموده و نکات مهم تورات و انجیل را شرح داده و از بالای منبر نطق نموده و بغرنج ترین معضلات قانون مدنی و قانون جزا راحل نمایند؟
آیا می توان (سن تماس داکن) و (سن ژان کریز و ستوم) یا(سونه) روحانی بزرگ مذهب را در نظر مجسم کرد که شمشیر بدست به خیل دشمنان هجوم کرده و دیوارهای محکم ترین دژها را فرو ریزند؟
خاصیت دوم علی(ع) این است که از نظر تمام مذاهب اسلام مورد ستایش و تکریم است و بی آنکه او خود خواسته باشد، تمام فرق و مذاهب اسلامی او را پیشوای خود می شناسند، در صورتی که پیشوایانی از قبیل(نسطوریوس) و(فوسیوس) و(لوتر) فقط مورد احترام کلیساهای خود هستند و از نظر کلیساهای دیگر طرد شده اند.
علی(ع) خطیبی زبر دست و نویسنده ای توانا و قاضی عالیقدری می باشد و در صف مؤسسین و واضعین مکتب هامقام اول را دارد، و مکاتبی که او تاسیس نموده از لحاظ صراحت و روشنی و استحکام منطق و همچنین از لحاظ تمایل بارز آنها به ترقی و تجدد امتیاز دارد.
علی(ع) بلند همتی و نجابت را براستی از حد گذرانده بود، بلاغت علی(ع)به پایه ای است که گوئی سخن را مانند جواهر تراشی می دهد.
ای به مقام و مرتبت حجت کبریا علی - ای به مصاف منقبت سوره هل اتی علی
داشت به بحر رحمتش خدای کعبه یک صدف - درون این صدف تویی گوهر پر بها علی
چه گویم وچه خوانمت که از جلال و منزلت - نه خوانمت خدا تو را نه از خدا جدا علی
مکمل از ولایت تو گشت دین احمدی - اتم نعمت خدا تویی به ما سوا علی
به لوح عزّت قدر برای دوستان تو - نوشته کاتب قضا تُعِزُّ مَنْ تَشا علی
حدوث را قدم تویی که حادث از تو شد قدم - که تحت اختیار تو بقاست تافنا علی