فهرست کتاب


کرامات العلویه جلد اول

علی میرخلف ‏زاده‏

مقدمه:

الحمدللّه ربّ العالمین والصلوة والسّلام علی محمّد صلی اللّه علیه و آله وعلی علی بن ابی طالب واله الطاهرین مصابیح الدجی سیما علی حجة بن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء.
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصلی آن محبت است از زمان خود شخص رسول اللّه(ص) که این مذهب پایه گذاری شد. زمزمه محبت و دوستی بوده است. جلال الدین سیوطی و سایر علمای عامه در کُتب معتبر، خود نقل کرده اند وقتی که آیه 7 سوره بینه نازل شد حضرت رسول اکرم(ص) دست مبارک خود را روی کتف آقا علی امیرالمؤمنین(ع) گذاشت و فرمود: قسم به آن کسی که جانم درید قدرت اوست این مرد و شیعیانش در روز قیامت رستگارند. یا علی منظور از این آیه تو و شیعیانت است که فردای قیامت در حالی می آیند که راضی و پسندیده باشند. آنجا که در سخن رسول خدا(ص) جمله علی و شیعیانش رستگارند را می شنویم گروهی را در گرد علی(ع) می بینیم که شیفته و گرم و مجذوب او شدند از این رو تشیع مذهب عشق و محبت و شیفتگی است. تولای آنحضرت مکتب عشق و محبت است عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پانشناخته توام است. علی(ع) همان کسی است که در عین اینکه برافراد حد الهی را جاری می ساخت و آنها را تازیانه می زد و یا احیاناً طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید باز هم از او رو بر نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد. مردی از دوستان آقا که از وی لغزشی انجام گرفت و بایست بر او حد جاری گردد. آقا پنجه دست راستش را برید آن مرد انگشتان دستش را با دست چپ گرفته در حالیکه قطرات خون می چکید از محضر آقا خارج گردید در بین راه ابن الکواء که فرد خارجی و آشوبگر و منافق و یکی از دشمنان آقا بود خواست از این جریان بنفع حزب خود و بر علیه آقا استفاده کند باقیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت دستت را کی بریده؟ گفت قطع یمینی سیدالوصیّین ... دستم را جانشین پیغمبران و پیشوای رو سفیدان قیامت ذیحقترین مردم نبست بمؤمنان امام متقین و صراط مستقیم پیشتاز بهشتیان، شجاعترین مردم و بخشیده ترین مردم، رهبر راه رشد و کمال ... علی بن ابیطالب(ع) ابن الکواء گفت وای بر تو دستت را می برد و اینچنین مدح و ثنایش را می گوئی گفت چرا ثنایش را نگویم و حال اینکه دوستیش در پوست و گوشت و استخوان و خون و رگ و پی من در آمیخته است؟ بخدا قسم که دستم را بجز حق نبرید. این عشقها و علاقه هائی را که ما اینچنین در تاریخ آقا و یاران وفادارش مشاهده می کنیم ما را به مسئله محبت و عشق و آثار آن می کشاند.
در جائیکه ملاحظه می کنیم که پیامبر عزیز اینقدر سفارش علی(ع) را می کند و خود این رفتارها و کردارهایش را می بیند هر انسانی عاشق و دلباخته و علاقمند و محب و یار آقا می شود. آقا رسول اللّه(ص) فرمود: آگاه باشید هر که علی(ع) را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد خدا از او راضی می شود.
آگاه باشید هر که علی(ع) را دوست بدارد نماز و روزه و قیام شبش یا همه اعمالش قبول می گردد.
آگاه باشید هر که علی(ع) را دوست بدارد فرشتگان بر او استغفار می کنند و درهای بهشت را بسویش می گشایند.
بدانید و آگاه باشید هرکس علی(ع) را دوست داشته باشد از دنیا نمی رود مگر از آب کوثر او را سیراب و از میوه های درخت طوبی بخوراند و جایش در بهشت است.
بدانید هر که علی(ع) را دوست بدارد خداوند سختیهای مرگ را بر او آسان می کند و قبر او را باغ بهشت می نماید. بدانید و آگاه باشید هرکس علی(ع) را دوست داشته باشد خداوند فرشته مرگ را برای او به رفق و مدارا مأمور می فرماید و ترس از نکیر و منکر را می برد و قبرش را منوّر و رویش را نورانی می گرداند. بدانید و آگاه باشید هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد خداوند او را از آتش دوزخ نجات می دهد.
بدانید و آگاه باشید هر کس علی(ع) را دوست داشته باشد خداوند او را در سایه عرش جا می دهد تا با صدیقین و شهداء باشد.
بدانید و آگاه باشید هر کس علی(ع) را دوست بدارد خداوند چشمه های علم و حکمت را در دلش می گشاید و درهای رحمت را بسوی او می گشاید.
بدانید و آگاه باشید هرکس علی(ع) را دوست بدارد خداوند او را در آسمانها و زمین امین خود معرفی می کند.
بدانید هرکه علی(ع) را دوست داشته باشد فرشته ای از زیر عرش الهی ندا می کند ای بنده خدا عملت را از سربگیر که خداوند تمام گناهان تو را آمرزیده است.
آگاه باشید هرکس علی(ع) را دوست داشته باشد در روز قیامت صورتش مانند شب چهارده می درخشد.
آگاه باشید هرکس علی(ع) را دوست بدارد از صراط مانند برق جهنده می گذرد و به بهشت وارد می شود.
بدانید هر که علی(ع) را دوست بدارد خداوند برسرش تاج کرامت می گذارد و لباس سلامت می پوشاند.
بدانید و گاه باشید هرکس علی(ع) را دوست داشته باشد خداوند جواز بیزاری از آتش جهنم را برای او صادر می فرماید و جواز عبور از صراط و امان از عذاب می دهد.
بدانید و آگاه باشید هرکه علی(ع) را دوست بدارد از ترس حسنات و میزان و صراط در امان است. یکروز دوستی علی(ع) رابر با یکسال عبادت است... اگر روزی را بدوستی و محبت و عشق و شیفتگی علی(ع) بگذارند حقیقتاً از یکسال عبادت برتر و بهتر و بافضیلتر است... فضیلتها در شأن آقا امیرالمؤمنین علی(ع) بقدری زیاد است که در کتابها و ... نمی گنجد. وقتیکه هرکس این فضائل را مشاهده می کند شیفته و گرم و محب و عاشق او می شود اینک من شیفته، بفکرم رسید که کتابی بنویسم تا تمام دوستان و عاشقان ولایت از فضائل سرشارش بی بهره نمانند و اسم کتاب را کرامات العلویه نام نهادم وجود پر ارزش و بزرگوار مولی بقدری والا و گران بهاست که در خور ستایش است زیرا که بردن نامش یک دهان به پنهای فلک خواهد و کافی است برای پی بردن بعظمت آن بزرگوار عالم این رادمرد تاریخ یک قطره از اقیانوس کرامات و معجزات آن حضرت را در این کتاب مطالعه نمود.
بذره گر نظر لطف بوتراب کند - بآسمان رود و کار آفتاب کند
اکنون این اوراق بتحریر آمده را به پیشگاه مقدّس یکه تاز عرصه لافتی گوینده سلونی قبل اَنْ تفقدونی، مقام هارونی، ولی اللّه اعظم، باب مدینه علم رسول اکرم(ص) ، پیشوای متقیان، جانشین پیامبران، پیشوای رو سفیدان عالم سرور شجاعان، امیرمؤمنان علی بن ابیطالب صلوات اللّه و سلام علیه و به تنها فرزند گرامش حجة بن الحسن المهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف تقدیم می نمایم انشاءاللّه این هدیه ناقبل را از این بنده حقیر بی بضاعت قبول نمایند.
والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته
دوشنبه 19 ماه مبارک رمضان 1343 - 24/12/1371
علی میر خلف زاده

1 - ( بعد از ایمان بخدا )

عبداللّه بن عباس می گوید: شبی در عالم خواب حضرت سلمان(ع) را دیدم مشاهده کردم که تاجی از یاقوت برسر دارد و لباسهای عالی بهشتی بر تن پوشیده گفتم: ای مرد تو غلام آزاد شده رسول اللّه(ص) نیستی؟
گفت: بلی هستم. گفتم: ای سلمان این مقامی را که من مشاهده می کنم حکایت از مقام عالی تو می کند که خداوند متعال به تو عنایت کرده.
فرمود: آری. گفتم: تو در بهشت بعد از ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا(ص) چه چیزی را بهتر از همه چیز دیدی؟
فرمود: لَیْسَ فی الْجَنَّةِ بَعْدَ الاْیمانِ بِاللّهِ وَرَسُولِه شیئٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ حُبّ علیِ بنِ ابیطالبٍ(ع) در بهشت چیزی بهتر از دوستی و محبت علی(ع) نیست بعد از ایمان بخدا و رسولش.
یعنی بعد از ایمان به خدا و رسولش چیزی بهتر از ولایت و محبت به علی نیست. تنها چیزی که انسان را وارد بهشت می کند محبت علی و اولاد علی (علیهاالسلام) است.
بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود - علیست آنکه از رخش بهشت منجلی بود
بغیر دیده داشتن نشان اخولی بود - کسی است عاشق ولی که ناظر ولی بود

2 - (نگاه به چهره علی(ع) )

حضرت سلمان(ع) فرمود: یک روز خدمت حضرت رسول اللّه(ص) مشرف شدم، دیدم حضرت در حال سجده هستند و کلماتی را می فرمایند. خوب که گوش دادم شنیدم می فرماید: اِلهی بِحَقِ علیِّ خَفّف عَلیَّ اَوزاری خدایا بحق علی(ع) قسمت می دهم گناهانی را که بر دوش من گذاشته اند سبک گردان.
سلمان می گوید: من تعجب کردم. صبر کردم تا حضرت سر از سجده برداشت بعد عرضکردم یا رسول اللّه شما خدا را بحق علی(ع) قسم می دهد؟
حضرت فرمود: ای سلمان اگر می خواهی مقام علی(ع) برایت ظاهر و واضح گردد برو به بقیع و صدا بزن بندار. وقتی او را دیدی مقام علی(ع) را از او بپرس.
سلمان می گوید: وارد بقیع شدم و صدا زدم بندار، ناگهان شخص عظیم الجثه ای را در کنارم مشاهده کردم از احوالاتش جویا شدم؟!
گفت: من یکی از یهودیهای مدینه بودم. لکن در دل محبت علی(ع) را داشتم.
بطوریکه هرروز صبح می آمدم کنار راه می ایستادم تا آقاعلی(ع) از منزل بیرون آید و جمال نورانی او را زیارت کنم.
یکروز صبح که از منزل بیرون آمدم و بسر راه حضرتش ایستادم خبری نشد پرس جوئی کردم گفتند آقا علی(ع) به مسجد تشریف برده اند من از ترس مسلمانها جرأت نمی کردم وارد مسجد شوم. و تا جمال آقا را زیارت نمی کردم ممکن نبود دنبال کار روم.
لذا از آمدم محاذی در مسجد ایستادم بامید آنکه شاید چشمم بجمال نورانیش بیفتد. بمجرد آنکه محاذی در آمدم دیدم آقا علی(ع) در میان مسجد است از جای خود حرکت کرد و نگاهی بطرف من فرمود مثل اینکه میدانست من منتظر دیدن اویم.
من هم جمال دل آرای او را زیارت کردم و پی کارم رفتم تا اینکه اجلم رسید و در حال کفر از دنیا رفتم و مرا به آتش مبتلا نمودند و لکن قریب به یک میل آتش از من دور است و بمن صدمه ای وارد نمی کند بخاطر اینکه در دلم محبت علی(ع) است.
پیغمبر اکرم(ص) فرمود: حبّ علیٌ ایمان و بعضه کفرٌ و نفاق محبت علی(ع) ایمان و بغض و دشمنی با او کفر و نفاق است.
و نیز فرمود: لواجتمع الناس علی حبه ما خلق اللّه النار اگر همه مردم محبت علی(ع) را داشتند خداوند آتش جهنم را خلق نمی کرد.
هر که اندر دل بدارد مهر پاک مرتضی(ع) - جای او باشد بهشت جاودان روز جزا
کیمیائیست عجب مهر علی(ع) نور خدا - مس ایجاد به گیتی شده ز این مهر طلا
آنکه رامهر علی(ع) نیست بدل مؤمن نیست - چونکه ایمان خداوند بود مهر ولا