فهرست کتاب


داستانهائی از علماء

علی میرخلف ‏زاده‏

چهل مؤمن شهادت دهند

سید نعمت اللّه جزائری در انوارنعمانیّه نوشته آخوند ملامحمدباقر مجلسی از برادران مؤمن خود خواهش نمود که بر کفن او با تربت حضرت سیدالشهدا بنویسند: ( ) کتبه شاهده فلان بن فلان.

اثر عالم

آخوند ملامحمدباقر مجلسی را بر اسلام و مسلمین حق بسیار است چه انتشار مذهب شیعه از برکت تألیفات آن بزرگوار است معروف است که چون کتاب حق الیقین او انتشار یافت، تا به ولایت شام رسید در اطراف و توابع شامات هفتاد هزار نفر شیعه شدندترجمه احادیث و اخبار و قصص و معجزات حضرات معصومین علیهم السّلام توسّط آنجناب باعث زیادتی و محکم شدن عقائد مسلمانان و شیعیان شد و قبل از او جماعت صوفیه در کثرت و غلوّ بودند تمامی اصول آن شجره را قلع و قمع نمود و در امربمعروف و نهی ازمنکر و ترویج علم و تدریس و تألیف یگانه اهل زمان بود و امام جمعه و جماعت اصفهان بود، شاه سلطان حسین سلطانی بود بی نظم ولیکن آخوند ملامحمدباقر تا زنده بود به واسطه وجود شریف او مملکت برقرار و منظم بود و چون آخوند از دنیا رفت ولایت قندهار از دست سلطان بیرون رفتو رخنه در مملکت افتاد تا آنکه از افغان به اصفهان آمدند و سلطان را کشتند.
تألیفات او از زمان ولادت تا زمان وفات، روزی هزار سطر است که هر سطری پنجاه حرف باشد و این ممکن نمی شود مگر به تأیید خداوند یکی از تألیفات او کتاب گران قدر بحارالانوار است که مانندش نوشته نشده، تاریخ ولادت آن بزرگوار راحساب کرده اند مطابق با جمله: «جامع کتاب بحارالانوار»

زهد و ورع

از ورع مرحوم شیخ حسن صاحب معالم آنکه برای آنکه با فقراء مواسات نماید و فقراء از فعل او تسلّی جویند و بجهت اینکه به اغنیاء تشبه نکند. هرگز بیش از قوت و مخارج یک هفته و یا یک ماه جمع نمی کرد.