فهرست کتاب


داستانهائی از علماء

علی میرخلف ‏زاده‏

علم دینی

مردی به امام صادق(ع) عرض کرد: قربانت گردم مردی است که امر امامت را شناخته است و در خانه نشسته و با هیچ یک از برادران دینی آشنائی ندارد. فرمود: پس این مرد چگونه دینش را می فهمد؟!(اصول کافی) باز امام صادق فرمود: می خواهم با تازیانه بر سر اصحابم بزنند تا دین را خوب بفهمند.
مفضّل گفت: امام صادق(ع) فرمود: بر شما باد که در دین خدا دانشمند شوید و مانند صحراگردان(جاهل) نباشید زیرا آنکه در دین خدا دانشمند نشود خدا روز قیامت به او توجه نکند و کردارش را پاکیزه نشمارد.
قال رسول اللّه: طَلَبُ العِلمِ فَرِیضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ، اَلا وَ اِنَ ّ اللّه یحِبُ بُغاةَ العِلم (اصول کافی مترجم ص 35) پیغمبر خدا فرموده طلب علم بر هر مسلمانی واجب است همانا خدا دانشجویان را دوست دارد.
اَلعامِلُ عَلی غَیرِ بَصیرَةٍ کَالسّائِرِ عَلی غَیرِ الطَّریقِ لا یزیدُهُ سُرعَةُ السَّیرِ الِّا بُعداً امام صادق (ع) فرمود: هر که بدون بصیرت عمل کند مانند کسی است که بیراهه میروذد هر چند با سرعت برود از هدف دورتر می شود(اصول کافی).

علم بی بصیرت

قال رسول اللّه (ص) مَن عَمِلَ عَلی غَیرٍ عِلمٍ کانَ مایُفسِدُوا اَکثَرَ مِمّا یُصلِحُ رسول خدا (ص) فرمود: کسی که ندانسته عملی را انجام دهد خراب کردنش از درست کردنش بیشتر است.

شرم از یادگیری نکنید

امیرالمؤمنین (ع) به مردی که او را نصیحت می کرد فرمود: پنج کلمه را از من بگیر: 1- غیر از خدا به کسی امیدوار نباش 2- غیر از گناه خود از چیزی مترس 3- شرم مکن از یاد گرفتن چیزی که نمیدانی 4و5- شرم مکن از آنکه اگر چیزی از تو پرسیدند و نمی دانی بگوئی نمی دانم بدانید که صبر نسبت به ایمان به منزله سر است نسبت به جسد.