فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

حرکت حضرت مهدی (ع) از مکه به کوفه

از روایات استفاده می شود که حضرت مهدی (ع) پس از ظهور، از مکه حرکت می کند تا به کوفه می آید و در قسمت بلندیهای کوفه استقرار می یابد و از آنجا لشکرهای خود را به شهرها و اطراف گسیل می دارد، به عنوان نمونه:
1 - (ابوبکر حضرمی می گوید: امام باقر (ع) فرمود: (گویا قائم (ع) را می نگرم که از مکه با پنج هزار فرشته به سوی نجف کوفه، حرکت کرده در حالی که جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او و مؤمنان پیش رویش هستند و آن حضرت لشکرهای خود را به سوی شهرها و اطراف می فرستد.
2 - (عمرو بن شمر از امام باقر (ع) نقل می کند که نزد امام باقر (ع) از حضرت مهدی (ع) سخن به میان آمد، فرمود: (آن حضرت وارد کوفه می گردد و در آنجا سه پرچم (و سه گروه) وجود دارد که هرکدام پرچم خود را به اهتزاز درآورده، همه آنان گروه واحد شده و در خط آن حضرت قرار می گیرند، او در مسجد کوفه، بالای منبر می رود و سخنرانی می کند، آنچنان از مردم گریه بلند می شود که بر اثر صدای گریه، کلام امام را نمی فهمند، وقتی که جمعه دوم می شود، مردم از آن حضرت می خواهند که نماز جمعه را اقامه کند و با او نماز جمعه را بخوانند، حضرت دستور می دهد که در سرزمین نجف، نقشه ای به نام مسجد مشخص کنند. آنگاه در آنجا با مردم، نماز جمعه را اقامه می کند.
سپس دستور می دهد، نهری از پشت کربلا تا نجف، احداث نمایند به طوری که آب در نجف فراوان گردد و بر دهانه آن نهر، پلها و آسیابها بسازند که گویی پیرزنی را می نگرم زنبیل گندم بر سر گرفته و به آن آسیابها می برد تا به طور رایگان به آرد تبدیل کند.
3 - (صالح بن ابی اسود می گوید: در محضر امام صادق (ع) سخن از مسجد سهله (نزدیک کوفه) به میان آمد، فرمود: (انه منزل صاحبنا اذا قدم باهله؛ آن مسجد، منزل صاحب ما (حضرت مهدی (ع)) است، آنگاه که با اهل خانه اش به آنجا آید.
4 - (مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم، فرمود: (هنگامی که قائم آل محمد (ص) قیام کند؛ در پشت کوفه، مسجدی بسازد که دارای هزار در است و وسعت شهر به قدری زیاد می شود که خانه های کوفه به نهرهای کربلا، متصل می گردد.

دورنمایی از حکومت حضرت مهدی (عج)

در اینجا به چند نمونه از روایاتی که بیانگر مدت حکومت حضرت مهدی (ع) و روزهای حکومت او و وضع پیروان او و اوضاع زمین و مردم آن است، می پردازیم:
1 - (عبدالکریم جعفی (یا خثعمی) می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: (امام قائم (ع) چند سال حکومت می کند؟.
فرمود: (هفت سال، و روزها برای آن حضرت، طولانی گردد به طوری که هر سال از سالهای حکومت او برابر ده سال از سالهای شماست، بنابراین، آن حضرت هفتاد سال از سالهای شما، حکومت می نماید و در آستانه قیام آن حضرت در ماه جمادی الاخری و ده روز از ماه رجب (جمعاً چهل روز پی در پی) باران می بارد که مردم نظیر آن را ندیده اند و خداوند گوشت بدن مؤمنان را در قبرها برویاند (و آنان را زنده کند) و گویی آنان را هم اکنون می نگرم که از سمت جهنیه (ناحیه موصل...) می آیند در حالی که از سر و صورتشان خاک می ریزد.
2 - (مفضل بن عمر می گوید: شنیدم امام صادق (ع) فرمود:
(هنگامی که قائم ما قیام کند، سراسر زمین به نور پروردگارش روشن گردد و مردم از نور خورشید، بی نیاز شوند و تاریکی از میان برود و یک انسان در حکومت آن حضرت به مقداری عمر می کند که دارای هزار پسر شود که در میان آنان هیچ دختر نیست، زمین گنجهای خود را آشکار کند به طوری که مردم، آن گنجها را در روی زمین بنگرند و انسان به جستجوی فقیری می پردازد که به او از مالش احسان کند و یا زکاتش را به او بدهد، کسی پیدا نمی شود که این اموال را از او بگیرد و مردم بر اثر رزق و روزی فراوان خداوند عطا بخش، بی نیاز هستند.

چهره پرفروغ حضرت قائم (ع)

روایاتی در خصوص شمایل و خصوصیات چهره حضرت قائم (ع) و شیوه آن بزرگوار آمده است که در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:
1 - (جابر جعفی می گوید: از امام باقر (ع) شنیدم می فرمود:
عمر بن خطاب از امیر مؤمنان علی (ع) پرسید: (مرا از نام مهدی (ع) آگاه مکن.
حضرت علی (ع) فرمود: (درباره نام او حبیبم رسول خدا (ص) با من عهد کرده که نامش را برای کسی نگویم تا وقتی که خداوند او را ظاهر کند و برانگیزد.
عمر گفت: از چهره او مرا آگاه کن.
امام علی (ع) فرمود: (او (هنگام ظهور) جوانی است چهارشانه با اندام متوسط، خوش صورت و خوش مو، موهایش بر شانه هایش ریخته و نور درخشان صورتش بر سیاهی موی محاسنش و بر سیاهی موی سرش چیره شده (و سیاهی مو تحت الشعاع نور قرار می گیرد) پدرم به فدای فرزند بهترین کنیزان.