فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

روایات و مسأله امامت حضرت مهدی (ع)

روایاتی که به طور اجمال و تفصیل بیانگر امامت حضرت صاحب الزمان، امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) رسیده بسیار است که در اینجا، قسمتی از آنها خاطرنشان می گردد:
1 - (ابوحمزه ثمالی می گوید: امام باقر (ع) فرمود: (خداوند متعال محمد (ص) را به سوی جن و انس (به عنوان پیامبر آنان) فرستاد و بعد از او، دوازده نفر وصی (برای او) قرار داد، که بعضی از آنان از دنیا رفته اند و بعضی مانده اند و هریک از آن دوازده وصی دارای سنت و برنامه مخصوص به خود است، روش اوصیایی که بعد از رسول خدا (ص) آمدند و می آیند همچون اوصیا حضرت مسیح (ع) است که دوازده تن بودند و امیر مؤمنان علی (ع) (در زهد و عبادت و ساده زیستی) همچون حضرت مسیح (ع) بود.
2 - (حسن بن عباس از امام جواد (ع) و او از پدرانش تا امیر مؤمنان علی (ع) نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود:
آمنوا بلیلة القدر فانه ینزل فیها امر السنة وان لذلک الامر ولاة من بعدی علی بن ابیطالب واحد عشر من ولده.
(به شب قدر معتقد شوید؛ زیرا در شب قدر، کار (تقدیرات) سال فرود می آید و برای آن کار، بعد از من زمامدارانی هست که عبارتند از: علی ابن ابی طالب و یازده نفر از فرزندانش.
3 - امیر مؤمنان علی (ع) به ابن عباس فرمود: (شب قدر در هر سالی، وجود دارد و در آن شب، کار (و تقدیرات) همه سال فرود آید (و مشخص گردد) و برای این کار، بعد از رسول خدا (ص) زمامدارانی می باشد.
ابن عباس عرض کرد: (آن زمامداران کیانند؟
امام علی (ع) فرمود: (من و یازده نفر از صلب من هستند که آنان امامانی می باشند که فرشتگان با آنان همسخن شوند.
4 - در حدیث (لوح، آمده که جابر بن عبدالله انصاری می گوید: (به حضور حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دختر رسول خدا (ص) رفتم، در نزد او لوحی (صفحه ای) بود که نامهای اوصیا و امامان از فرزندان او در آن (نوشته شده) بود، آنان را شمردم یازده نفر بودند، آخری آنان حضرت قائم (ع) از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) بود نام سه نفر از آنان (محمد و نام سه نفر از آنان (علی) بود.
5 - (ابوهاشم جعفری می گوید: به امام حسن عسکری (ع) عرض کردم: (جلالت و هیبت شما مرا از سؤال کردن از شما باز می دارد اجازه می دهی از شما سؤالی کنم؟
فرمود: (سؤال کن.
عرض کردم: ای آقای من! آیا فرزند داری؟
فرمود: آری.
عرض کردم: اگر برای تو پیش آمدی شد (و از دنیا رفتی) در کجا از آن فرزند سؤال کنم؟
فرمود: (در مدینه.
6 - (عمرو اهوازی می گوید: امام حسن عسکری (ع) فرزندش را به من نشان داد و فرمود: (هذا صاحبکم بعدی؛ بعد از من این است صاحب و امام شما.
7 - (عمری می گوید: (امام حسن عسکری (ع) از دنیا رفت و فرزندی از خودش بجای گذاشت.
8 - (ابوالقاسم جعفری می گوید: (از امام هادی (ع) شنیدم می فرمود: جانشین من حسن است و حال شما درباره جانشین بعد از او چگونه است؟
عرض کردم: قربانت شوم! از چه نظر؟
فرمود: (شما شخص او را نمی بینید و ذکر نامش برای شما روا نیست.
عرض کردم: پس چگونه او را یاد کنیم؟
فرمود: بگویید: (الحجة من آل محمد؛ حجت از خاندان محمد (ص).

اینها روایات اندکی از نصوص بسیار بر امامت امام دوازدهم (ع) بود، که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است و روایات در این راستا بسیار است که حدیث شناسان شیعه، آنها را در کتابهای خود تدوین و تنظیم کرده اند، یکی از آنها که به طور مشروح، آن احادیث را در کتابی جمع آوری نموده است (محمد بن ابراهیم، ابوعبدالله نعمانی است که در کتاب خود به نام (الغیبة (غیبت نعمانی) آن روایات را آورده است، بنابراین، در این کتاب نیازی به ذکر آنها به طور مشروح نیست.

چند نمونه از دیدار کنندگان امام مهدی (عج)

1 - (محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر که پیرمردترین فرزندان رسول خدا (ص) در عراق بود، می گوید:
(فرزند امام حسن عسکری (ع) را بین دو مسجد دیدم که آن وقت کودک بود.(185)
2 - (موسی بن محمد (نوه امام موسی بن جعفر (ع)) می گوید:
(حکیمه دختر امام جواد (ع) و عمه امام حسن عسکری گفت: من حضرت قائم (ع) را در شب ولادتش و بعد از آن دیدم.
3 - (فتح مولی الزراری می گوید: از ابا علی بن مطهر شنیدم که می گفت:
حضرت مهدی (ع) را دیده است و طول قامت حضرت مهدی (ع) را وصف می نمود.
4 - از کنیز ابراهیم بن عبده نیشابوری که از بانوان نیک بوده نقل شده که گفت:
من همراه ابراهیم بر فراز کوه صفا ایستاده بودیم که حضرت مهدی (عج) آمد و سخنانی به ابراهیم فرمود.
5 - از ابن عبدالله بن صالح نقل شده که او حضرت مهدی (ع) را در کنار کعبه مقابل حجرالاسود، دیده است که مردم برای بوسیدن حجرالاسود، هجوم می آوردند و او می فرمود: (مسلمین به این کار (هجوم و کشمکش) مأمور نشده اند.(186)
6 - (ابراهیم بن ادریس از پدرش نقل می کند که گفت:
من حضرت مهدی (ع) را بعد از پدرش امام حسن عسکری (ع) دیدم که به حد بلوغ رسیده بود، دست و سرش را بوسیدم.
7 - (احمد بن نصر می گوید: با عنبری بودم، سخن از جعفر (کذاب) به میان آمد، عنبری از او بدگویی کرد، من گفتم غیر از او (کسی امام بعد از امام حسن عسکری) نیست، عنبری گفت: آری غیر از او هست.
گفتم: آیا او را دیده ای؟.
گفت: نه، ولی غیر از من، او را دیده اند.
گفتم: او کیست که او را (یعنی حضرت مهدی (ع) را) دیده است؟
عنبری گفت: همین جعفر (کذاب) او را دو بار دیده است.
8 - و همچنین از ابونصر، طریف خادم روایت شده که حضرت مهدی (ع) را دیده است.
و نظیر اینگونه روایات بسیار است و در انجام مقصود، همین قدر کفایت می کند، عمده ترین دلیل بر وجود حضرت مهدی (ع) همان دلیل (عقل) است که قبلا گفتیم و بقیه مطالبی که بعد از آن ذکر شد، به عنون تأکید و تأیید آن است و اگر این مطالب را در اینجا نمی آوردیم، ضرری به مقصود نمی زد و دلیل قبل کفایت می کرد.

نمونه هایی از دلایل و نشانه های حضرت مهدی (عج)

1 - (محمد بن ابراهیم بن مهزیار می گوید: (بعد از وفات امام حسن عسکری (ع) در مورد امام بعد او در شک و تردید بودم و اموال بسیار (که مخصوص امام بود) نزد پدرم (ابراهیم بن مهزیار) جمع شده بود (گویا ابراهیم سمت نمایندگی داشته و سهم امام بسیاری نزدش جمع شده بود) پدرم آن اموال را برداشت و سوار (کشتی) شد (که به حضور حضرت مهدی در سامرا ببرد) و من نیز سوار شدم تا او را بدرقه کنم، پدرم تب سختی گرفت و به من گفت: پسر جان! مرا به خانه بازگردان، این بیماری نشانه مرگ است و به من گفت: در مورد این اموال از خدا بترس (که به صاحبش برسانی) و به من وصیت کرد و بعد از سه روز از دنیا رفت، با خود گفتم، پدرم وصیت نادرست نمی کرد، این اموال را به عراق می برم و در کنار شط(187) خانه ای را کرایه می کنم و هیچ کس را از کار خود باخبر نمی کنم، پس اگر وجود امام زمان، برای من آشکار شد، همانند آشکاری امام در زمان امام حسن عسکری (ع) که اموال را به او می سپارم وگرنه آن را صرف در نیازها و تأمین زندگی خودم می نمایم. به عراق رفتم و در کنار شط خانه ای اجاره کردم، چند روزی در آنجا سکونت نمودم، تا اینکه شخصی آمد و نامه ای به من داد، در آن نامه نوشته بود:
(ای محمد! نزد تو این مقدار و این اندازه مال است، همه آنچه را در نزدم بود، نام برده بود حتی از مقداری از مال که خودم اطلاع نداشتم نیز یاد کرده بود.
من همه آن اموال را به نامه رسان دادم تا به آن حضرت (یعنی حضرت مهدی) برساند.
چند روز دیگر در آن خانه ماندم، کسی نزد من نیامد، اندوهناک بودم که نامه دیگری به من رسید در آن نوشته بود:
(قد اقمناک مقام ابیک فاحمد الله؛ ما تو را به جای پدرت (به نمایندگی) نصب کردیم، پس خدا را سپاسگزار باش.
2 - (محمد بن ابی عبدالله سیاری می گوید: (چیزهایی از طرف مرزبانی حارثی (به محل سکونت امام زمان (ع)) فرستادم، در میان آنها یک عدد دستبند طلا بود، همه آن چیزها قبول شد ولی دستبند به من برگردانده شد و به من دستور دادند که آن را بشکنم، آن را شکستم، ناگهان دیدم در درون آن، چند مثقال آهن و مس و روی وجود دارد، آنها را از درون دسبتند بیرون آوردم و طلای خالص را فرستادم، آنگاه پذیرفته شد.
3 - (علی بن محمد می گوید: مالی از جانب مردی از اهل عراق برای حضرت مهدی (ع) فرستاده شد، آن را به او برگرداندند، به او گفته شد که حق پسرعموهایت را که چهارصد درهم است از این مال خارج کن (و به آنان بازگردان) آن مرد عراقی مزرعه ای را در دست داشت که پسر عموهایش در آن شریک بودند، ولی او آنان را از آن مزرعه جلوگیری می کرد، پس دقیقاً حساب کرد، دید به همان مقداری که گفته شده یعنی چهارصد درهم، مال آنان است، آن را از آن اموال بیرون آورد و به آنان داد و بقیه را به حضور امام مهدی (ع) فرستاد، آنگاه پذیرفته شد.
4 - (قاسم بن علا می گوید: دارای چند پسر شدم، برای امام زمان (ع) نامه نوشتم و از آن حضرت خواستم که برای آنان دعا کند، درباره آنان جوابی به دستم نرسید، همه آنان مردند، وقتی که (چهارمین پسرم) حسین به دنیا آمد، برای آن حضرت نامه نوشتم و تقاضای دعا کردم، جواب آمد و بحمدالله او باقی ماند.
5 - (ابی عبدالله بن صالح می گوید: (یکی از سالها به بغداد رفتم (از ناحیه مقدسه) اجازه خروج خواستم، به من اجازه ندادند، پس از رفتن کاروان به سوی نهروان 22 روز دیگر در بغداد ماندم، سپس در روز چهارشنبه به من اجازه خروج داده شد و به من گفته شد در روز چهارشنبه بیرون روم، من آن روز از بغداد خارج شدم ولی امید رسیدن به کاروان را نداشتم، وقتی به نهروان رسیدم، کاروان را در آنجا یافتم و به آن پیوستم و پس از اندک وقتی که شترم را علف دادم، کاروانیان از آنجا حرکت کردند و من نیز همراه آنان حرکت کردم او (حضرت مهدی (ع)) برایم دعا کرده بود که سالم به وطن بازگردم، بحمدالله بدون هیچ گونه آسیبی به وطن رسیدم.
6 - (محمد بن یوسف می گوید: در پشتم زخم سختی پدیدار شده بود، به پزشکها نشان دادم و برای بهبودی آن مال بسیار خرج کردم، ولی مداوای من هیچ گونه نتیجه نداد، نامه ای برای حضرت مهدی (ع) نوشتم و از او تقاضای دعا کردم، جواب نامه به من رسید که در آن نوشته بود: البسک الله العافیة و جعلک معنا فی الدنیا و الاخرة.
(خداوند لباس عافیت به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت، با ما قرار دهد.
هنوز هفته به آخر نرسیده بود که زخم به طور کلی خوب شد و در محل آن همچون کف دستم هیچ گونه اثر زخم نبود، یکی از پزشکها را که از دوستان ما بود خواستم و محل زخم را به او نشان دادم، گفت: ما دارویی را برای این زخم نمی شناسیم، قطعاً شما از جانب خداوند شفا یافته ای.
7 - (علی بن حسین یمانی می گوید: من در بغداد بودم و کاروانی از یمنی ها آماده شدند که از بغداد (به سوی یمن) بروند، من نیز می خواستم با آنان بروم، نامه ای به ناحیه مقدسه نوشتم و کسب اجازه نمودم، جواب آمد با آن کاروان نرو که نتیجه خوبی ندارد و در کوفه بمان.
کاروان رفت و من در کوفه ماندم، آن کاروان در مسیر راه مورد دستبرد و غارت بنوحنظله واقع شدند و اموالشان را بردند، من بار دیگر به وسیله نامه کسب اجازه کردم تا از راه دریا (به یمن) بروم، اجازه رفتن به من ندادند، بعداً معلوم شد که در آن سال، هیچیک از کشتیها به سلامت به مقصد نرسیده اند و باند غارتگر (بوارح، به آنها هجوم آورده اند و به غارت اموالشان دست زده اند.
8 - (علی بن الحسین می گوید: من به سامره رفتم و از آنجا به در خانه (حضرت مهدی (ع)) رفتم، با هیچ کس سخن نگفتم و خود را به هیچ کس نشناساندم، سپس به مسجد رفتم و مشغول نماز شدم. دیدم خادمی نزد من آمد و گفت: برخیز، به او گفتم کجا بروم؟ گفت: به خانه، گفتم: من کیستم، مرا می شناسی؟ شاید تو را دنبال شخصی دیگر فرستاده اند؟ گفت: (نه، فقط مرا نزد تو فرستاده اند، و تو (علی بن الحسین هستی، غلامی همراه آن خادم بود، با هم آهسته سخن می گفتند، من نفهمیدم چه می گویند، تا اینکه آنچه خواستم برایم آوردند، سه روز نزد آن خادم ماندم و سپس کسب اجازه کردم که از حضرت مهدی (ع) دیدار کنم، به من اجازه داده شد و آن حضرت را شب زیارت کردم.
9 - (محمد بن صالح می گوید: (وقتی پدرم از دنیا رفت و کارها به دست من افتاد، پدرم قبضهایی از اموال (غریم یعنی حضرت مهدی (ع)(188) بر عهده مردم داشت.
در نامه ای به آن حضرت، جریان را به عرض رساندم، جواب آمد که آن مطالبات را از آنها وصول کن، من از آنان که قبض داده بودند، مطالبه کردم و همه آنان قرض خود را به من دادند جز یکی از آنان که قبض بدهکاری او، چهارصد دینار بود، نزد او رفتم و مطالبه چهارصد دینار نمودم، او امروز و فردا کرد و پسرش به من اهانت نمود و فحش داد از او به پدرش شکایت کردم، پدرش گفت: چه شده؟ چرا مرا رها نمی کنی؟
او را گرفتم و به وسط خانه اش آوردم، در این هنگام پسرش از خانه بیرون رفت و از اهل بغداد استمداد کرد و فریاد می زد: بیایید این رافضی قمی، پدرم را کشت.
جمعیت بسیاری از اهل بغداد نزد من آمدند، (من دیدم هوا پس است) سوار بر مرکبم شدم و به آنان گفتم: احسن به شما مردم بغداد که از ظالمی بر ضد غریب مظلومی، حمایت می کنید، من یک مرد سنی از اهالی همدان هستم و این شخص مرا به قم نسبت می دهد و رافضی می خواند، تا حق و مال مرا پامال کند.
مردم به او هجوم بردند، خواستند به مغازه اش بریزند، من آنان را آرام کردم و بدهکار از من خواهش کرد که قبض را به او بدهم، و بدهکاریش را بپردازد و به طلاق زنش سوگند خورد(189) که مال مرا در همان وقت بپردازد و پرداخت.
10 - (علی بن محمد از بعضی از اصحاب نقل می کند که گفت: (خداوند پسر به من داد، نامه ای به ناحیه مقدسه نوشتم و اجازه خواستم که در روز هفتم، او را ختنه کنم، جواب آمد این کار را نکن. آن پسر در روز هفتم یا هشتم مرد، سپس خبر مرگ او را برای حضرت مهدی (ع) نوشتم، جواب آمد: به زودی پسر دیگری به جای او به تو داده خواهد شد، نام اولی را (احمد و نام دومی را (جعفر بگذار، همانگونه که فرموده بود، دارای دو پسر دیگر شدم.
او می گوید: عازم حج شدم و با مردم خداحافظی کردم، نامه به حضرت مهدی (عج) نوشتم و اجازه حرکت به سوی مکه، خواستم، جواب آمد: (ما این مسافرت را برای تو دوست نداریم، اختیار با خودت هست.
دلتنگ و محزون بودم و نامه به آن حضرت نوشتم، طبق دستور شما من می مانم و مسافرت نمی کنم، ولی از اینکه در حج شرکت نمی کنم غمگین هستم، جواب آمد: (دلتنگ مباش و تو به زودی در سال آینده به حج خواهی رفت ان شاء الله.
وقتی سال آینده فرا رسید، نامه نوشتم و از آن حضرت کسب اجازه کردم، جواب آمد: (اجازه داده شد. برای آن حضرت نوشتم: می خواهم با: (محمد بن عباس همسفر و هم کجاوه شویم و من به دیانت و امانتداری او اطمینان دارم.
جواب آمد: (اسدی(190)، همسفر خوبی است اگر نزد تو آمد هیچ کس را بر او ترجیح مده.
اسدی آمد و با او همسفر شدیم و به سوی حج رفتیم.
11 - (حسن بن عیسی عریضی می گوید: هنگامی که امام حسن عسکری (ع) وفات کرد، مردی از اهالی مصر، اموالی به مکه آورد که از آن صاحب الامر حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء) بود، در مورد وجود آن حضرت اختلاف شد، بعضی گفتند: امام حسن عسکری (ع) بدون جانشین از دنیا رفت و بعضی گفتند جانشین او جعفر (کذاب) برادر اوست و جمعی گفتند: جانشین امام حسن عسکری (ع) فرزند اوست. آنان مردی را که کنیه اش (ابوطالب بود به سامرا فرستادند تا در مورد جانشین امام حسن عسکری (ع) بررسی کند و نامه ای نیز همراه داشت، او به سامرا رفت و نخست با جعفر (کذاب) ملاقات نمود و از او خواست تا برهان و نشانه امامتش را بیان کند، جعفر گفت: (من اکنون آماده ارائه برهان نیستم.
سپس ابوطالب به در خانه صاحب الامر (عج) رفت و نامه اش را به اصحاب آن حضرت که (سفرای او خوانده می شدند داد، جواب آمد:
(خداوند در مورد مصیبت فوت رفیقت (مرد مصری) به تو پاداش دهد، او از دنیا رفت، اموالش را به شخص امینی سپرد و به او وصیت کرد، آن را هرگونه که دوست دارد و شایسته است، به مصرف برساند و جواب نامه را نیز داد و همانگونه که (در مورد مرگ مرد مصری و وصیت او) فرموده بود، بی کم و کاست، همانطور واقع شده بود.
12 - (علی بن محمد می گوید: شخصی از اهالی آبه (آوه محلی نزدیک ساوه) اجناسی را همراه خود برای صاحب الامر (ع) (به سامرا) آورده بود ولی شمشیری را که قصد داشت بیاورد، فراموش کرده بود و در آبه مانده بود، وقتی که اجناس را (به سفرا) تحویل داد، جواب کتبی به او رسید که: (اجناس رسید، ولی از آن شمشیری که فراموش کردی آن را بیاوری چه خبر؟
13 - (محمد بن شاذان نیشابوری می گوید: نزد من از پانصد درهم بیست درهم کمتر، (از مال امام) جمع شده بود دوست نداشتم که آن پول را به طور ناقص (کمتر از پانصد درهم) به آن حضرت برسانم، بیست درهم از مال خودم را روی آن گذاردم و آن را نزد اسدی (نماینده امام) فرستادم و چیزی در مورد این بیست درهم ننوشتم، جواب آمد که: (پانصد درهم رسید که بیست درهم آن مال خودت است.
14 - (حسن بن محمد اشعری می گوید: در زمان امام حسن عسکری (ع) از جانب آن حضرت نامه ای آمد، حقوق (جنید قاتل (فارس بن حاتم بن ماهویه(191) و حقوق ابوالحسن و برادرم را بپردازند و پس از آنکه امام حسن عسکری (ع) از دنیا رفت، از جانب صاحب الامر امام مهدی (عج) نامه آمد که حقوق ابی الحسن و رفیقش همچنان داده شود، ولی در مورد جنید و حقوقش، اصلا چیزی نوشته نشده بود. من غمگین شدم (که چرا باید جنید که قاتل یک بدعتگذار است، از حقوق بی بهره بماند). چندان طول نکشید خبر آمد که (جنید از دنیا رفت.(192)
15 - (عیسی بن نصر می گوید: (علی بن زیاد صیمری، نامه ای برای حضرت مهدی (عج) نوشت که از آن حضرت تقاضای کفن برای خود کرد. جواب نامه آمد: (تو در سال هشتاد نیاز به کفن داری او در همان سال هشتاد مرد و (حضرت) قبل از مرگ او برایش کفن فرستاد.
16 - (محمد بن هارون بن عمران همدانی می گوید: (ناحیه مقدسه امام مهدی (ع) پانصد دینار از من طلب داشت، قادر به ادای بدهکاریم نبودم، با خود گفتم: چند مغازه دارم، آنها را به 530 دینار می خرند، همین مغازه ها را به مبلغ پانصد دینار به ناحیه مقدسه واگذار می کنم، همین کار را کردم ولی به هیچ کس نگفتم.
اندکی بعد، نامه ای (از طرف حضرت مهدی (ع)) به (محمد بن جعفر رسید که: (مغازه ها را از محمد بن هارون به جای پانصد دینار که از او طلب داریم، تحویل بگیر.
17 - (علی بن محمد می گوید: از ناحیه مقدسه دستور آمد که: (شیعیان (ساکن کاظمین و کربلا به خاطر تقیه) به زیارت کاظمین و کربلا نروند.
چند ماه از این جریان گذشت، وزیر (صالح دستگاه بنی عباس) باقطانی را طلبید و به او گفت: (به فرزندان فرات و برس (یعنی به شیعیان سرزمین فرات و روستای برس که در بین کوفه و حله قرار گرفته) بگو به زیارت قبرستان قریش (کاظمین) نروند که خلیفه عباسی دستور داده زایران را تعقیب و دستگیر کنند.

روایات به این مضمون، بسیار است و در کتبی که پیرامون حضرت قائم آل محمد (ص) نوشته شده، ضبط گردیده است، ذکر همه آنها در اینجا به طول می انجامد و همین مقدار که ذکر شد بحمدالله کفایت می کند.