فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

فرزند امام حسن عسکری (ع)

ولادت حضرت مهدی (عج) در پنهانی انجام شد و وجود چنین پسری را مخفی نمودند؛ زیرا خفقان و سانسور شدید حکومت طاغوتیان عباسی، همه جا را فراگرفته بود و سلطان زمان در جستجوی آن حضرت بود و برای آگاهی از وضع او، بسیار تلاش می نمود و بخصوص در مذهب شیعه دوازده امامی، آمدن او شایع شده بود و همگان می دانستند که شیعیان در انتظار آمدن او بسر می برند، بر همین اساس، امام حسن عسکری (ع) در زمان حیاتش، آن فرزندش را آشکار نکرد و بیشتر مردم بعد از وفات آن حضرت نمی دانستند که او چنین پسری دارد.
برادر امام حسن عسکری (ع) که (جعفر نام داشت (و بر اثر انحراف و دروغگویی، به (جعفر کذاب معروف گردید) ارث آن حضرت را تصاحب کرد و در زندانی کردن کنیزهای آن حضرت و آزار رساندن به همسران آن حضرت کوشش کرد و به اصحاب امام حسن عسکری (ع) که یقین به وجود پسر آن حضرت و اعتقاد به امامت او داشتند و در انتظار او بسر می بردند، ناسزا می گفت و از آنان بدگویی می کرد و دشمنی با آنان را آغاز کرد و آنچنان آنان را ترساند که همه آنان را پراکنده نمود (با توجه به اینکه جعفر کذاب با حکومت عباسیان همدست شده بود) خلاصه اینکه: او نسبت به بازماندگان امام حسن عسکری (ع) شرایط بسیار سختی را پدید آورد، او باعث شد که آنان را زندانی کردند و به کند و زنجیر کشیدند و تهدید، تحقیر و توهین نمودند و انواع آزارها به آنان رساندند، ولی سلطان زمان (معتمد یازدهمین خلیفه عباسی) با همه کوششهایش، به آن پسر بزرگوار (حضرت مهدی (ع)) دست نیافت.
و در ظاهر، جعفر (کذاب) اموال امام حسن عسکری (ع) را برای خود برداشت و در میان شیعیان امام حسن (ع) کوشش بسیار کرد تا او را به عنوان امام دوازدهم به جای برادرش بپذیرند ولی هیچیک از شیعیان، دعوت او را نپذیرفتند، حتی در این گمراهی، از سلطان زمان کمک خواست و اموال بسیار در این راه خرج کرد و به هرجا که گمان می برد که می تواند از آن استفاده کند، دست انداخت، ولی نتیجه نگرفت و نقشه هایش نقش برآب گردید.
برای جعفر در این رابطه در تاریخ، داستانها، روایات و مطالب بسیار، وجود دارد که برای رعایت اختصار در این کتاب مختصر از ذکر آنها خودداری شد، آن داستانها نزد شیعه دوازده امامی و آگاهان به تاریخ، معروف می باشد.

گذری بر زندگی امام دوازدهم حضرت مهدی (ع)

ویژگیهای زندگی حضرت مهدی (ع)

مقام امامت بعد از امام حسن عسکری (ع) به پسرش (حضرت مهدی (ع)) همنام و هم کنیه رسول خدا (ص) رسید و امام حسن عسکری (ع) در ظاهر و باطن، فرزندی جز او (یعنی حضرت مهدی (ع)) نداشت و او را غایب و مخفی، بجای گذارد. (چنانکه در قسمت آخر حالات امام حسن عسکری (ع) خاطرنشان شد).
حضرت مهدی (ع) در شب نیمه شعبان سال 255 هجری (در شهر سامرا) به دنیا آمد، مادرش (ام ولد بود به نام (نرجس (دختر یشوعا از ذریه شمعون یکی از حواریون حضرت عیسی (ع) بود) حضرت مهدی (ع) هنگام وفات پدرش، پنج سال داشت، خداوند به او در همان سن و سال، حکمت و مقام قضاوت را عنایت فرمود و او را نشانه و حجت جهانیان قرار داد، خداوند به او (در کودکی) حکمت آموخت چنانکه به حضرت یحیی (ع) در زمان کودکی حکمت آموخت.(179)
و نیز خداوند مقام امامت را به حضرت مهدی (ع) در کودکی عنایت کرد.
چنانکه به حضرت عیسی (ع) در آن هنگام که در گهواره بود، مقام نبوت عطا فرمود.(180)
در مورد امامت امام مهدی (ع) قبل از تولدش، از رسول خدا (ص) تصریح شده بود چنانکه مسلمانان، آن را می دانستند و بعد از رسول خدا (ص) امیر مؤمنان علی (ع) به امامت آن حضرت تصریح فرموده است و همچنین امامان معصوم (علیهم السلام) یکی پس از دیگری، تا پدرش امام حسن عسکری (ع) به امامت او تصریح کرده اند(181) و پدر بزرگوارش امام حسن عسکری (ع) نزد افراد مورد وثوق و خواص شیعیانش، تصریح به امامت آن بزرگوار نموده است.
و اخبار و روایات در مورد غیبت و پنهان شدنش و همچنین در مورد حکومت جهانیش، قبل از تولد و پنهان شدنش به طور مستفیض (بسیار) از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده است و در میان امامان (علیهم السلام) اوست که صاحب شمشیر است و به حق قیام می کند و همه در انتظار تشکیل دولت ایمان (حکومت اسلامی جهانی او) بسر می برند.