فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

نشانه ای از امامت امام حسن عسکری (ع)

(ابوهاشم جعفری می گوید: از تنگی و فشار زندان و دشواری کند و زنجیر (که در زندانهای بنی عباس مبتلا بودم) به امام حسن عسکری (ع) شکایت کردم، در نامه ای برای من نوشت:
(تو همین امروز ظهر، نماز ظهر را در خانه خودت می خوانی.
همانگونه که فرموده بود، هنگام ظهر مرا از زندان آزاد کردند و نماز ظهر را در منزل خودم خواندم و من از نظر مخارج زندگی در فشار و تنگدستی بسر می بردم و می خواستم در نامه ای که برای آن حضرت نوشتم، از او بخواهم که کمک مالی کند ولی شرم کردم آن را بنویسم لذا به خانه ام رفتم، آن حضرت صد دینار برای من فرستاد و به من نوشت:
(هرگاه نیاز پیدا کردی شرم و ملاحظه نکن، آن را از ما بخواه که به خواست خدا، آنچه بخواهی به تو خواهد رسید.
و روایات در این راستا، بسیار است که برای رعایت اختصار به همین مقدار بسنده می شود.

سایر خصوصیات آخر عمر امام حسن عسکری (ع)

حضرت ابومحمد امام حسن عسکری (ع) در اول ماه ربیع الاول سال 260 هجری، بیمار شد و در روز جمعه هشتم همین ماه در همین سال، وفات یافت، او هنگام وفات، 28 سال داشت و جسد مطهر او را در (سامرا در خانه خود کنار قبر پدر بزرگوارش، به خاک سپردند.
پسرش حضرت مهدی منتظر (ارواحنا له الفداء) را که امید جهانیان برای تشکیل حکومت حق جهانی است، بجای گذارد.

فرزند امام حسن عسکری (ع)

ولادت حضرت مهدی (عج) در پنهانی انجام شد و وجود چنین پسری را مخفی نمودند؛ زیرا خفقان و سانسور شدید حکومت طاغوتیان عباسی، همه جا را فراگرفته بود و سلطان زمان در جستجوی آن حضرت بود و برای آگاهی از وضع او، بسیار تلاش می نمود و بخصوص در مذهب شیعه دوازده امامی، آمدن او شایع شده بود و همگان می دانستند که شیعیان در انتظار آمدن او بسر می برند، بر همین اساس، امام حسن عسکری (ع) در زمان حیاتش، آن فرزندش را آشکار نکرد و بیشتر مردم بعد از وفات آن حضرت نمی دانستند که او چنین پسری دارد.
برادر امام حسن عسکری (ع) که (جعفر نام داشت (و بر اثر انحراف و دروغگویی، به (جعفر کذاب معروف گردید) ارث آن حضرت را تصاحب کرد و در زندانی کردن کنیزهای آن حضرت و آزار رساندن به همسران آن حضرت کوشش کرد و به اصحاب امام حسن عسکری (ع) که یقین به وجود پسر آن حضرت و اعتقاد به امامت او داشتند و در انتظار او بسر می بردند، ناسزا می گفت و از آنان بدگویی می کرد و دشمنی با آنان را آغاز کرد و آنچنان آنان را ترساند که همه آنان را پراکنده نمود (با توجه به اینکه جعفر کذاب با حکومت عباسیان همدست شده بود) خلاصه اینکه: او نسبت به بازماندگان امام حسن عسکری (ع) شرایط بسیار سختی را پدید آورد، او باعث شد که آنان را زندانی کردند و به کند و زنجیر کشیدند و تهدید، تحقیر و توهین نمودند و انواع آزارها به آنان رساندند، ولی سلطان زمان (معتمد یازدهمین خلیفه عباسی) با همه کوششهایش، به آن پسر بزرگوار (حضرت مهدی (ع)) دست نیافت.
و در ظاهر، جعفر (کذاب) اموال امام حسن عسکری (ع) را برای خود برداشت و در میان شیعیان امام حسن (ع) کوشش بسیار کرد تا او را به عنوان امام دوازدهم به جای برادرش بپذیرند ولی هیچیک از شیعیان، دعوت او را نپذیرفتند، حتی در این گمراهی، از سلطان زمان کمک خواست و اموال بسیار در این راه خرج کرد و به هرجا که گمان می برد که می تواند از آن استفاده کند، دست انداخت، ولی نتیجه نگرفت و نقشه هایش نقش برآب گردید.
برای جعفر در این رابطه در تاریخ، داستانها، روایات و مطالب بسیار، وجود دارد که برای رعایت اختصار در این کتاب مختصر از ذکر آنها خودداری شد، آن داستانها نزد شیعه دوازده امامی و آگاهان به تاریخ، معروف می باشد.