فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

فرزندان امام جواد (ع)

امام جواد (ع) دارای چهار فرزند پسر و دختر بود:
1 - امام علی بن محمد (ع).
2 - موسی.
3 - فاطمه.
4 - امامه.
و امام جواد (ع) اولاد ذکوری غیر از نامبردگان نداشت.

گذری بر زندگی امام دهم حضرت هادی (ع)

ویژگیهای زندگی امام هادی (ع)

مقام امامت، بعد از امام جواد (ع) به پسرش ابوالحسن، امام علی بن محمد (ع) رسید؛ زیرا همه خصلتهای امامت در او جمع بود و وجودش سرشار از فضایل و مناقب بود و هیچ کس جز او نبود که مقام پدرش به او ارث برسد، به علاوه پدرش امام جواد (ع) با تصریح و با اشاره، امامت و جانشینی آن حضرت را بعد از خودش بیان فرمود.
امام هادی (ع) در روستایی به نام (صریا نزدیک مدینه در نیمه ماه ذیحجه سال 213 هجری، چشم به این جهان گشود و در (سامرا در ماه رجب (سوم ماه) در سال 254 هجری در حالی که 41 سال و چند ماه از عمرش می گذشت، به شهادت رسید.
متوکل (دهمین خلیفه عباسی) آن حضرت را به وسیله (یحیی بن هرثمة بن اعین از مدینه به شهر (سامرا احضار کرد و آن حضرت در سامرا سکونت نمود تا به شهادت رسید.
مدت امامت آن حضرت 33 سال بود. مادرش ام ولد بود و (سمانه نام داشت.