فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

یک نمونه دیگر

(قبلا باید توجه داشت که مأمون عباسی، شیفته جمال و کمال امام جواد (ع) شد و دخترش ام الفضل را به همسری او درآورد و بعد، آن حضرت را با احترام، همراه ام الفضل، از بغداد به سوی مدینه روانه کرد) بسیاری از مورخین نقل کرده اند:
وقتی که امام جواد (ع) همراه ام الفضل دختر مأمون (که همسرش بود) از بغداد به سوی مدینه حرکت کردند، در مسیر خود به خیابان (باب الکوفه رسیدند و همراه آن حضرت، جمعیتی بودند که او را بدرقه می کردند، هنگام غروب آفتاب به (دارالمسیب رسید، در آنجا فرود آمد و برای نماز به مسجد رفت، در صحن مسجد، درخت سدری بود که هنوز میوه نداده بود، ظرف آب طلبید و در کنار آن درخت وضو گرفت (که آب وضویش به پای درخت می ریخت) و بعد برخاست و نماز مغرب را با مردم خواند و در رکعت اول بعد از حمد، سوره (نصر را خواند و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره (توحید را خواند، سپس قنوت بجا آورد و نماز را به آخر رساند، بعد از نماز اندکی نشست و ذکر خدا گفت و سپس بی آنکه تعقیب نماز را بخواند برخاست و چهار رکعت نماز نافله مغرب را خواند و سپس دو سجده شکر بجا آورد، سپس از مسجد بیرون آمد، وقتی که به آن درخت سدر رسید(173)، مردم دیدند آن درخت دارای میوه های زیبا شده و از این کرامت تعجب کردند و از آن میوه ها خوردند و دیدند شیرین و بدون هسته است.
آنگاه با امام جواد (ع) خداحافظی کردند، آن حضرت همان وقت به سوی مدینه رفت و همچنان در مدینه ماند تا آن هنگام که معتصم (هشتمین خلیفه عباسی) پس از مأمون روی کار آمد و آن حضرت را در آغاز سال 220 هجری به سوی بغداد فراخواند و آن بزرگوار ناگزیر به بغداد آمد و در آنجا بود تا در آخر ماه ذیقعده همان سال 220 از دنیا رفت و بدن مطهرش را در پشت سر جدش امام موسی بن جعفر (ع) (در قبرستان قریش واقع در کاظمین نزدیک بغداد) به خاک سپردند.

پایان عمر امام جواد (ع)

چنانکه گفتیم امام جواد (ع) در مدینه متولد شد و در بغداد از دنیا رفت و معتصم عباسی او را از مدینه به بغداد جلب کرد، آن حضرت دو شب مانده به آخر محرم سال 220 هجری، وارد بغداد شد و در ماه ذیقعده همان سال در بغداد (پس از ده ماه تحت نظر حکومت عباسیان) جان به جان آفرین تسلیم کرد.
بعضی گفته اند: آن حضرت را مسموم کردند، ولی این قول نزد مصنف کتاب الارشاد (شیخ مفید) ثابت نشده است؛ زیرا روایتی که بر آن گواهی دهد، به نظر ایشان نرسیده است.(174)
جسد مطهر آن حضرت را در قبرستان قریش، پشت سر مرقد جدش امام کاظم (ع) به خاک سپردند.
او هنگام شهادت 25 سال و چهار ماه داشت و با القاب (منتجب و مرتضی یاد می شد.

فرزندان امام جواد (ع)

امام جواد (ع) دارای چهار فرزند پسر و دختر بود:
1 - امام علی بن محمد (ع).
2 - موسی.
3 - فاطمه.
4 - امامه.
و امام جواد (ع) اولاد ذکوری غیر از نامبردگان نداشت.