فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

فرزندان امام کاظم (ع)

امام موسی بن جعفر (ع) دارای 37 فرزند پسر و دختر بود که عبارتند از:
1 - امام علی بن موسی الرضا (ع).
2، 3 و 4 - ابراهیم، عباس و قاسم.
5، 6، 7 و 8 - اسماعیل، جعفر، هارون و حسن.
9، 10 و 11 - احمد، محمد و حمزه.
12، 13، 14، 15 و 16 - عبدالله، اسحاق، عبیدالله، زید و حسین.
17 و 18 - فضل و سلیمان.
19، 20 و 21 - فاطمه کبری، فاطمه صغری و رقیه.
22، 23 و 24 - حکیمه، ام ابیها و رقیه صغری.
25، 26 و 27 - ام جعفر، لبابه و زینب.
28، 29، 30 و 31 - خدیجه، علیه، آمنه و حسنه.
32، 33 و 34 - بریه، عایشه و ام سلمه.
35 و 36 - میمونه و ام کلثوم.
(در کتاب ارشاد شیخ مفید، فرزندی به نام حسن دوبار آمده، بنابر این، مجموع آنها 37 نفر می شوند).

گذری بر زندگی امام هشتم حضرت رضا (ع)

ویژگیهای زندگی امام رضا (ع)

بعد از امام موسی بن جعفر (ع) مقام امامت به پسرش حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) رسید، چرا که او در فضایل سرآمد همه برادران و افراد خانواده اش بود و در علم و پرهیزکاری بر دیگران برتری داشت و همه شیعه و سنی بر برتری او اتفاق نظر دارند و همگان آن حضرت را به تفوق بر دیگران در جهت علم و فضایل معنوی می شناسند.
به علاوه پدر بزرگوارش امام کاظم (ع) بر امامت او بعد از خودش تصریح فرموده و اشاراتی نموده که درباره هیچیک از برادران و افراد خانواده او، چنین تصریح و اشاراتی ننموده است.
حضرت رضا (ع) به سال 148 هجری (یازدهم ذیقعده یا...) در مدینه چشم به این جهان گشود، و در طوس خراسان در ماه صفر(161) سال 203 هجری در سن 55 سالگی از دنیا رفت.(162)
مادر آن حضرت (ام البنین نام داشت که ام ولد بود. مدت امامت او و مدت سرپرستی او از امت، بعد از پدرش، بیست سال بود.