فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

گذری بر زندگی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع)

ویژگیهای زندگی امام کاظم (ع)

پس از امام صادق (ع) مقام امامت به پسرش ابوالحسن امام موسی بن جعفر (علیهماالسلام) (یعنی امام کاظم (ع)) رسید، او سزاوار امامت بود چرا که دارای همه جهات کمال و فضایل بود و پدرش امام صادق (ع) به امامت او تصریح نمود و نیز اشاراتی در این باره کرد.
امام کاظم (ع) در روستای (ابواء (بین مکه و مدینه) در سال 128 هجری (شنبه، هفتم ماه صفر) دیده به جهان گشود و در بغداد در زندان (سندی بن شاهک در ششم ماه رجب سال 183 هجری(156)، در سن 55 سالگی از دنیا رفت.
مادرش به نام (حمیده بربریه ام ولد بود. و مدت امامت و جانشینی او از پدرش 35 سال به طول انجامید. کنیه او ابا ابراهیم، ابوالحسن و اباعلی بود و به عنوان (عبدالصالح شهرت داشت و نیز از القاب مشهور او (کاظم است.

دلایل امامت امام کاظم (ع)

1 - امام صادق (ع) به امامت امام کاظم (ع) بعد از خود تصریح نمود، راویان بسیار این مطلب را نقل کرده اند و در میان آنان افراد برجسته و اصحاب خاص امام صادق (ع) که رازدار آن حضرت و مورد وثوق او بودند، مانند: مفضل بن عمر جعفی، معاذ بن کثیر، عبدالرحمان بن حجاج، فیض بن مختار و افراد دیگر که ذکر آنان به درازا می کشد.
2 - (مفضل بن عمر می گوید: در محضر امام صادق (ع) بودم، حضرت اباابراهیم موسی (ع) که دوران کودکی را می گذراند، وارد شد، امام صادق (ع) به من فرمود:
(وصیت مرا درباره او (امام کاظم) بپذیر و جریان (امامت) او را تنها به اصحاب و دوستان مورد اطمینان خود بگو.
3 - (معاذ بن کثیر می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم، از خداوندی که این مقام (امامت) را از جانب پدرت به تو داده، خواستم که همین مقام را از جانب تو در حالی که زنده هستی به جانشین شما بدهد. امام صادق (ع) فرمود: (خداوند این درخواست تو را، انجام داده است.
عرض کردم: قربانت گردم! جانشین شما کیست؟ آن حضرت به امام کاظم (ع) عبد صالح که خوابیده بود اشاره کرد و او در آن زمان کودک بود.
4 - (عبدالرحمان بن حجاج می گوید: به محضر امام صادق (ع) رفتم او را در اطاقی یافتم که دعا می کرد و موسی بن جعفر در جانب راستش نشسته بود و به دعای پدرش (آمین می گفت، به امام صادق (ع) عرض کردم: قربانت گردم! من پیوند خاصی با شما دارم و خدمتگذار شما هستم، امام بعد از شما کیست؟!
فرمود: (یا ابا عبدالرحمان! ان موسی قد لبس الدرع و استوت علیه.
(ای ابوعبدالرحمان! موسی زره (پیامبر (ص)) را پوشیده و این لباس بر اندام او زیبنده و رساست.
گفتم: بعد از این سخن (امام بعد از شما را شناختم) دیگر احتیاج به هیچ چیز (و دلیل دیگر) ندارم.
5 - (فیض بن مختار می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: دستم را بگیر و از آتش دوزخ نجات بده، بعد از تو چه کسی (امام) بر ماست، در این هنگام امام کاظم که کودک بود وارد شد، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال من اشاره به امام موسی کاظم (ع) کرد و فرمود:
(هذا صاحبکم فتمسک به؛ این است صاحب (و امام) شما پس به او تمسک کن. و دلایل بی شمار دیگر در این راستا وجود دارد.