فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

به عنوان نمونه

(ابوبصیر می گوید: (به مدینه رفتم و با کنیزک خود همبستر شدم، سپس از خانه بیرون آمدم که به حمام (برای غسل جنابت) بروم، عده ای از دوستان را دیدم که به دیدار امام صادق (ع) می روند، ترسیدم که آنان از من پیشی گیرند و من توفیق دیدار آن حضرت را نداشته باشم لذا با آنان (در حال جنابت) به راه افتادم تا به محضر امام صادق (ع) رسیدیم، وقتی در برابرش قرار گرفتم، نگاهی به من کرد و فرمود:
(ای ابابصیر! آیا نمی دانی که برای شخص جنب روا نیست به خانه های پیامبران یا به خانه های فرزندان پیامبران بروند؟!
شرمگین شدم و عرض کردم: (ای فرزند رسول خدا (ص) جمعی از دوستان به محضر شما می آمدند آنان را ملاقات کردم دیدم اگر با آنان به خدمت شما نیایم، از دیدار شما محروم خواهم شد و دیگر هرگز چنین کاری نمی کنم، سپس از محضر آن حضرت بیرون آمدم.
و روایات بسیاری مانند روایت فوق نقل شده که بیانگر معجزات و اخبار آن حضرت از غیب است که ذکر آنها در اینجا به طول می انجامد و در اینجا به همین مقدار اکتفا می شود.

فرزندان امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دارای ده فرزند بود:
1 - اسماعیل.
2 - عبدالله.
3 - ام فروه (که مادرشان فاطمه دختر حسین پسر امام سجاد (ع) بود).
4 - موسی (ع).
5 - اسحاق.
6 - محمد.
7 - عباس.
8 - علی.
9 و 10 - اسماء و فاطمه - که از مادران مختلف بودند.
(اسماعیل بزرگترین فرزند امام صادق (ع) بود و امام صادق (ع) بسیار او را دوست داشت و به او علاقه نشان می داد.
گروهی از شیعیان، گمان می کردند که امام بعد از حضرت صادق (ع) اسماعیل است؛ زیرا سن او از همه برادرانش بیشتر بود و امام صادق (ع) علاقه خاصی به او داشت و او را بسیار احترام می کرد.

سرگذشت اسماعیل اولین پسر امام صادق (ع)

اسماعیل در زمان حیات امام صادق (ع) در (عریض (دره ای در یک فرسخی مدینه) از دنیا رفت، اصحاب امام او را به مدینه به حضور امام صادق (ع) آوردند و جنازه او در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
نقل شده است که امام صادق (ع) در مرگ اسماعیل بسیار ناراحت و اندوهگین شد و دنبال جنازه او با پای برهنه و بدون (ردا حرکت می کرد و دستور داد چند بار تابوت او را به زمین گذاردند و سپس بلند کردند و مکرر روپوش او را کنار می زد و به صورت او نگاه می کرد و با این کار می خواست به گروهی از اصحابش که به امامت اسماعیل بعد از پدر معتقد بودند، بفهماند که او مرده است و دیگر شبهه ای در مورد زنده بودن او بجای نماند.
وقتی که اسماعیل از دنیا رفت، آنان که معتقد به امامت او بعد از پدرش بودند، از این عقیده دست کشیدند، تعداد اندکی از اصحاب امام صادق (ع) که نه از اصحاب نزدیک و نه از روایت کنندگان از جانب او بودند، بلکه از افراد دور و اطراف بودند، بر عقیده خود به امامت اسماعیل باقی ماندند!
بعد از شهادت امام صادق (ع) گروهی از اصحاب او، به امامت امام موسی بن جعفر (علیهماالسلام) بعد از پدرش، اعتقاد داشتند و بر همین عقیده باقی ماندند. ولی افراد دیگر (فرقه اسماعیلیه) بر دو گروه تقسیم شدند:
الف: گروهی از عقیده به زنده بودن اسماعیل دست برداشتند و به امامت پسر او (محمد بن اسماعیل معتقد شدند، بر این اساس که گمان کردند، امامت حق پدر او (اسماعیل) بود و فرزند اسماعیل سزاوارتر به مقام امامت است تا برادر اسماعیل.
ب: گروه دیگر همچنان معتقدند که اسماعیل زنده است و امام هفتم می باشد، این گروه اکنون بسیار اندکند که نمی توان کسی را به این نام، نشان داد و این دو گروه را به عنوان (اسماعیلیه می نامند، ولی آنچه امروز از فرقه اسماعیلیه معروف است، همان گروه اولندکه می گویند: (امامت بعد از اسماعیل در میان فرزندان او تا روز قیامت ادامه دارد.