فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

دلایل امامت امام صادق (ع)

1 - (ابوالصباح کنانی می گوید: روزی امام باقر (ع) به پسرش امام صادق (ع) نگاه کرد و فرمود: آیا این شخص را می نگرید؟ این شخص از کسانی است که خداوند در شأن آنان فرموده است:
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین.(154)
(اراده ما بر این قرار گرفته که به مستضعفین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم.
2 - (جابر بن یزید جعفی می گوید: از امام باقر (ع) درباره امام صادق (ع) سؤال شد، فرمود: (سوگند به خدا او قیام کننده آل محمد (ص) است.
3 - (علی بن حکم از طاهر (یکی از یاران امام باقر) نقل می کند که گفت: من در حضور امام باقر (ع) بودم، جعفر (امام صادق) به پیش آمد، امام باقر (ع) فرمود: (هذا خیر البریة؛ این شخص (از) برترین آفریدگان است.(155)
4 - در (حدیث لوح (که قبلا در شرح حال امام سجاد و امام باقر (علیهماالسلام) ذکر شد که از طرف خداوند به پیامبر (ص) رسیده و توسط جابر بن عبدالله انصاری به امام باقر (ع) نقل یافته) تصریح به امامت امام صادق (ع) بعد از پدرش، شده است.
5 - و همچنین دلایل عقلی (که قبلا ذکر شد) بیانگر صدق امامت آن حضرت است؛ زیرا به حکم عقل، امام باید برترین فرد امت باشد و امام صادق (ع) برترین فرد بود؛ چون برتری او در علم و زهد و عمل، بر همه مردم و بر برادران و پسرعموهایش آشکار بود.
و نیز به حکم عقل، امامت برای کسی که دارای مقام عصمت، همچون عصمت پیامبران نیست، باطل و بی اساس است و همچنین کسی که در علم و دانش، کامل نیست شایستگی مقام امامت را ندارد.
و پرواضح بود که مدعیان امامت در عصر آن حضرت، نه دارای مقام عصمت بودند و نه به کمال علم در جهت دین رسیده بودند و همین مطلب دلیل انحصار امامت به وجود امام صادق (ع) می باشد؛ زیرا در هر زمانی به وجود امام معصوم (رهبری که گناه و اشتباه نکند) نیاز است، طبق آنچه که قبلا ذکر شد.
6 - و نیز معجزاتی که مطابق نقل راویان به وسیله امام صادق (ع) بروز کرده، بیانگر صدق امامت او و حقانیت اوست و حاکی از بطلان ادعای دیگر مدعیان امامت می باشد.

به عنوان نمونه

(ابوبصیر می گوید: (به مدینه رفتم و با کنیزک خود همبستر شدم، سپس از خانه بیرون آمدم که به حمام (برای غسل جنابت) بروم، عده ای از دوستان را دیدم که به دیدار امام صادق (ع) می روند، ترسیدم که آنان از من پیشی گیرند و من توفیق دیدار آن حضرت را نداشته باشم لذا با آنان (در حال جنابت) به راه افتادم تا به محضر امام صادق (ع) رسیدیم، وقتی در برابرش قرار گرفتم، نگاهی به من کرد و فرمود:
(ای ابابصیر! آیا نمی دانی که برای شخص جنب روا نیست به خانه های پیامبران یا به خانه های فرزندان پیامبران بروند؟!
شرمگین شدم و عرض کردم: (ای فرزند رسول خدا (ص) جمعی از دوستان به محضر شما می آمدند آنان را ملاقات کردم دیدم اگر با آنان به خدمت شما نیایم، از دیدار شما محروم خواهم شد و دیگر هرگز چنین کاری نمی کنم، سپس از محضر آن حضرت بیرون آمدم.
و روایات بسیاری مانند روایت فوق نقل شده که بیانگر معجزات و اخبار آن حضرت از غیب است که ذکر آنها در اینجا به طول می انجامد و در اینجا به همین مقدار اکتفا می شود.

فرزندان امام صادق (ع)

امام صادق (ع) دارای ده فرزند بود:
1 - اسماعیل.
2 - عبدالله.
3 - ام فروه (که مادرشان فاطمه دختر حسین پسر امام سجاد (ع) بود).
4 - موسی (ع).
5 - اسحاق.
6 - محمد.
7 - عباس.
8 - علی.
9 و 10 - اسماء و فاطمه - که از مادران مختلف بودند.
(اسماعیل بزرگترین فرزند امام صادق (ع) بود و امام صادق (ع) بسیار او را دوست داشت و به او علاقه نشان می داد.
گروهی از شیعیان، گمان می کردند که امام بعد از حضرت صادق (ع) اسماعیل است؛ زیرا سن او از همه برادرانش بیشتر بود و امام صادق (ع) علاقه خاصی به او داشت و او را بسیار احترام می کرد.