فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

دلایل امامت امام باقر (ع)

1 - در وصیت امیر مؤمنان علی (ع) به فرزندانش، نام امام باقر (ع) آمده و به او سفارش شده است.
2 - مطابق روایات (که یک نمونه آن در جریان جابر، ذکر شد) رسول خدا (ص) نام او را ذکر کرده و به عنوان (باقرالعلوم (شکافنده علوم) یاد نموده است.
3 - در (حدیث لوح مطابق نقل علمای شیعه، آمده است که جبرئیل آن را از بهشت به حضور رسول خدا (ص) آورد و رسول خدا (ص) آن را به فاطمه (سلام الله علیها) داد و در آن (لوح نام همه دوازده امام (علیهم السلام) نوشته شده است و در آن نام (محمد بن علی (امام باقر) به عنوان امام بعد از پدرش، خاطرنشان شده است.(151)
4 - نیز از علمای شیعه نقل شده است که خداوند (نامه مهر شدهای که دارای دوازده مهر بود، برای رسول خدا (ص) فرستاد و به پیامبر (ص) فرمان داد که آن را به امیر مؤمنان علی (ع) بسپارد و به او دستور دهد که اولین مهر آن را بشکند و طبق دستورهای آن عمل کند و هنگام مرگش آن را به فرزندنش حسن (ع) بسپارد و به او دستور دهد مهر دوم را بشکند و به دستورات آن عمل کند و هنگام مرگش آن را به برادرش حسین (ع) بدهد و به او دستور دهد که مهر سوم را بشکند و به دستورات آن عمل نماید و هنگام مرگش آن را به پسرش علی بن حسین (علیهماالسلام) بسپارد و به او دستور دهد که مهر چهارم را بشکند و به دستورات آن عمل نماید و هنگام مرگش آن را به پسرش (محمد بن علی امام باقر (ع) بسپارد و به ترتیب مذکور به او دستور دهد که هنگام مرگش آن را به پسرش بسپارد تا به آخرین امام برسد.
5 - روایات بسیاری از امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین و امام سجاد (علیهم السلام) نقل شده است که به امامت امام باقر (ع) بعد از پدرش صراحت دارد.
6 - و روایات بسیاری را سایر راویان در فضایل آن حضرت نقل کرده اند که ذکر آنها به طول می انجامد و در این کتاب که بنایش بر اختصار است، به همین مقدار مذکور که بیانگر معانی همان روایات است، کفایت می شود.

مدت امامت امام باقر (ع) و عهده داری و خلافت آن حضرت بر شؤون مردم بعد از پدرش نوزده سال ادامه یافت.

گفتاری از بزرگان در شأن امام باقر (ع)

1 - (عبدالله بن عطاء مکی می گوید: (دانشمندان و بزرگان علم را ندیده ام که پیش هیچ کس کوچکتر از آن جلوه کنند که در نزد امام باقر (ع) آنگونه جلوه می کنند.(152)
و من خودم (حکم بن عیینه را دیدم که با آن مقام ارجمندی که در نزد مردم داشت، همانند کودکی که در مقابل معلمش بنشیند، در حضور امام باقر (ع) می نشست.
2 - (جابر بن یزید جعفی (که از اصحاب بزرگ امام باقر (ع) بود) وقتی که مطلبی را از آن حضرت نقل می کرد، تعبیرش چنین بود:
حدثنی وصی الاوصیاء و وارث علوم الانبیاء محمد بن علی بن الحسین (علیهم السلام).
(وصی اوصیا و وارث دانشهای پیامبران، محمد بن علی بن حسین (علیهم السلام) برای من حدیث کرد.

فرزندان امام باقر (ع)

امام باقر (ع) دارای هفت فرزند بود که عبارتند از:
1 - ابوعبدالله جعفر بن محمد (امام صادق (ع)).
2 - عبدالله (مادر این دو (ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است).
3 - ابراهیم.
4 - عبیدالله (این دو در زمان کودکی از دنیا رفتند، مادرشان (ام حکیم دختر اسید بن مغیره، ثقفی است).
5 و 6 - علی و زینب که مادرشان، ام ولد بود.
7 - ام سلمه. که مادرش، ام ولد بود.
و درباره هیچیک از فرزندان امام باقر (ع) کسی اعتقاد به امامت نداشته، جز در مورد جعفر بن محمد (امام صادق (ع)).
ضمناً باید توجه داشت که عبدالله برادر امام صادق (ع) به فضایل و نیکی شهرت داشت.(153)