فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

ابلاغ سلام پیامبر (ص) به امام باقر (ع)

امام باقر (ع) به سال 57 هجری (سوم صفر یا آغاز ماه رجب) در مدینه متولد شد و به سال 114 هجری (هفتم ذیحجه) در سن 57 سالگی در مدینه از دنیا رفت.
نسبت او، هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر به هاشم (جد دوم رسول خدا (ص) می رسد و هم از دوطرف به امیر مؤمنان علی (ع) می رسد (زیرا مادرش (ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی (ع) بود) پس او هم هاشمی است و هم علوی. قبر شریفش در بقیع (واقع در مدینه) می باشد.
امام صادق (ع) می گوید: پدرم فرمود: نزد جابر بن عبدالله انصاری (صحابی بزرگ) رفتم سلام کردم و او جواب سلام مرا داد و سپس گفت: (تو کیستی؟ (این در وقتی بود که جابر نابینا شده بود) گفتم: (محمد بن علی بن حسین هستم.
گفت: پسر جان! نزدیک بیا، نزدیک او رفتم، دستم را بوسید و سپس خم شد که پایم را ببوسد من کنار رفتم و نگذاشتم. سپس گفت: (رسول خدا (ص) به تو سلام رساند.
گفتم: (سلام و رحمت و برکات خدا بر رسول خدا (ص) باد، او چگونه به من سلام رساند؟!.
جابر گفت: (روزی به حضور رسول خدا (ص) رفتم، به من فرمود: ای جابر! شاید تو زنده بمانی تا با مردی از فرزندان من ملاقات کنی که محمد بن علی نام دارد.
یهب الله له النور والحکمة فاقرأه منی السلام؛ خداوند نور و حکمت به او ببخشد، سلام مرا به او ابلاغ کن.

دلایل امامت امام باقر (ع)

1 - در وصیت امیر مؤمنان علی (ع) به فرزندانش، نام امام باقر (ع) آمده و به او سفارش شده است.
2 - مطابق روایات (که یک نمونه آن در جریان جابر، ذکر شد) رسول خدا (ص) نام او را ذکر کرده و به عنوان (باقرالعلوم (شکافنده علوم) یاد نموده است.
3 - در (حدیث لوح مطابق نقل علمای شیعه، آمده است که جبرئیل آن را از بهشت به حضور رسول خدا (ص) آورد و رسول خدا (ص) آن را به فاطمه (سلام الله علیها) داد و در آن (لوح نام همه دوازده امام (علیهم السلام) نوشته شده است و در آن نام (محمد بن علی (امام باقر) به عنوان امام بعد از پدرش، خاطرنشان شده است.(151)
4 - نیز از علمای شیعه نقل شده است که خداوند (نامه مهر شدهای که دارای دوازده مهر بود، برای رسول خدا (ص) فرستاد و به پیامبر (ص) فرمان داد که آن را به امیر مؤمنان علی (ع) بسپارد و به او دستور دهد که اولین مهر آن را بشکند و طبق دستورهای آن عمل کند و هنگام مرگش آن را به فرزندنش حسن (ع) بسپارد و به او دستور دهد مهر دوم را بشکند و به دستورات آن عمل کند و هنگام مرگش آن را به برادرش حسین (ع) بدهد و به او دستور دهد که مهر سوم را بشکند و به دستورات آن عمل نماید و هنگام مرگش آن را به پسرش علی بن حسین (علیهماالسلام) بسپارد و به او دستور دهد که مهر چهارم را بشکند و به دستورات آن عمل نماید و هنگام مرگش آن را به پسرش (محمد بن علی امام باقر (ع) بسپارد و به ترتیب مذکور به او دستور دهد که هنگام مرگش آن را به پسرش بسپارد تا به آخرین امام برسد.
5 - روایات بسیاری از امیر مؤمنان و امام حسن و امام حسین و امام سجاد (علیهم السلام) نقل شده است که به امامت امام باقر (ع) بعد از پدرش صراحت دارد.
6 - و روایات بسیاری را سایر راویان در فضایل آن حضرت نقل کرده اند که ذکر آنها به طول می انجامد و در این کتاب که بنایش بر اختصار است، به همین مقدار مذکور که بیانگر معانی همان روایات است، کفایت می شود.

مدت امامت امام باقر (ع) و عهده داری و خلافت آن حضرت بر شؤون مردم بعد از پدرش نوزده سال ادامه یافت.

گفتاری از بزرگان در شأن امام باقر (ع)

1 - (عبدالله بن عطاء مکی می گوید: (دانشمندان و بزرگان علم را ندیده ام که پیش هیچ کس کوچکتر از آن جلوه کنند که در نزد امام باقر (ع) آنگونه جلوه می کنند.(152)
و من خودم (حکم بن عیینه را دیدم که با آن مقام ارجمندی که در نزد مردم داشت، همانند کودکی که در مقابل معلمش بنشیند، در حضور امام باقر (ع) می نشست.
2 - (جابر بن یزید جعفی (که از اصحاب بزرگ امام باقر (ع) بود) وقتی که مطلبی را از آن حضرت نقل می کرد، تعبیرش چنین بود:
حدثنی وصی الاوصیاء و وارث علوم الانبیاء محمد بن علی بن الحسین (علیهم السلام).
(وصی اوصیا و وارث دانشهای پیامبران، محمد بن علی بن حسین (علیهم السلام) برای من حدیث کرد.