فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

فرزندان امام سجاد (ع)

امام علی بن الحسین (ع) دارای پانزده فرزند بود:
1 - محمد باقر (ع) که کنیه اش (ابوجعفر بود، مادرش (فاطمه) (ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی (ع) است.
2 - عبدالله.
3 - حسن.
4 - حسین.
5 - زید.
6 - عمر.
7 - حسین اصغر.
8 - عبدالرحمان.
9 - سلیمان.
10 - علی، که کوچکترین فرزند امام سجاد (ع) بود.
11 - خدیجه.
12 - محمد اصغر.
13 - فاطمه.
14 - علیه.
15 - ام کلثوم.
مادرهای این فرزندان، از شش نفر ام ولد بودند.

گذری بر زندگی امام پنجم حضرت باقر (ع)

ویژگیهای زندگی امام باقر (ع)

امام محمد باقر (ع) در بین برادرانش، خلیفه و جانشین پدرش امام سجاد (ع) بود و بعد از او به مقام امامت رسید. امام باقر (ع) در فضایل انسانی و علم و پارسایی، بر همه برادرانش برتری داشت و نامش در میان شیعه و سنی، از همه آنان بلندتر بود و در مقامهای معنوی از همه بزرگتر و ارجمندتر بود.
در میان فرزندان امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) از هیچ کس مانند امام باقر (ع) علم دین، آثار، روایات، علوم قرآن و انواع فنون و آداب، آشکار نشد.
باقی ماندگان از اصحاب رسول خدا (ص) و بزرگان تابعین و رؤسای فقها و دانشمندان مسلمین، ارکان دین و احکام اسلام را از آن حضرت نقل کرده اند و او در فضل و دانش، نشانه عظیم علما و دانشمندان بود به طوری که در این راستا، ضرب المثل همه شده بود، نویسندگان و شاعران در وصف او، نثرها نوشته اند و شعرها سروده اند.
(قرظی (یکی از شاعران) می گوید:
یا باقر العلم لاهل التقی - و خیر من لبی علی الاجبل
(ای شکافنده و آشکار کننده علم برای پرهیزکاران! و ای برترین انسانی که بر فراز کوهها(ی حجاز) لبیک گفتی!
و مالک بن اعین جهنی (شاعر دیگر) در تمجید آن حضرت می گوید:
اذا طلب الناس علم القرآن - کانت قریش علیه عیالا
وان قیل این بن بنت النبی - نلت بذاک فروعا طوالا
نجوم تهلل للمدلجین - جبال تورث علما حبالا
یعنی: (هرگاه مردم به کسب دانش قرآن بپردازند، قریشیان جیره خوار (سفره علم) امام باقر (ع) هستند و اگر گفته شود پسر دختر پیامبر (ص) در کجاست؟ با این جستجو به شاخه های بلند (علم و دین که وجود امام باقر (ع) سرشار از آن است) دست یافته ای، شاخه هایی به بلندای ستارگانی که نوربخش روندگان شب هستند و به بلندای کوههایی که دانش بسیار از آنها سرازیر گردد.