فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

چهره امام سجاد (ع) از دیدگاه امام باقر (ع)

(در دنباله روایت قبل از گفتار امام صادق (ع) آمده:) امام باقر (ع) روزی نزد پدرش امام سجاد (ع) آمده، پدرش را دید، او را در عبادت به گونه ای دید که هیچ کس را یارای وصول به آن نیست، او را دید که بر اثر شب زنده داری، چهره اش زرد شده و بر اثر گریه، چشمهایش ناتوان گشته و بر اثر سجده بسیار، پیشانی و بینی او پینه بسته و بر اثر بسیاری عبادت (و نماز) پاها و ساق پاهایش ورم کرده است.
امام باقر (ع) می فرماید: وقتی پدرم را چنین دیدم، بی اختیار از روی دلسوزی برای او گریستم، او غرق دریای فکر بود، بعد از چند لحظه از ورودم به حضور او، به من فرمود:
(پسرم! مقداری از این کتابها که عبادت علی بن ابیطالب (ع) در آن نوشته شده به من بده. من آنها را به او دادم، کمی آن را خواند و سپس در حالی که اندوهناک بود، آن را به زمین گذارد و فرمود: (من یقوی علی عبادة علی؛ چه کسی را قدرت و نیروی عبادت کردن علی (ع) هست؟!
3 - (زرارة بن اعین می گوید: شنیده شد گوینده ای در دل شب می گفت: (کجایند پارسایان که از دنیا دل کنده اند و به آخرت دل بسته اند؟.
آواز آواز دهنده ای از جانب قبرستان بقیع شنیده شد ولی خودش دیده نمی شد که می گفت: (ذلک علی بن الحسین؛ چنین شخصی، علی بن حسین (علیهماالسلام) است.

فرزندان امام سجاد (ع)

امام علی بن الحسین (ع) دارای پانزده فرزند بود:
1 - محمد باقر (ع) که کنیه اش (ابوجعفر بود، مادرش (فاطمه) (ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی (ع) است.
2 - عبدالله.
3 - حسن.
4 - حسین.
5 - زید.
6 - عمر.
7 - حسین اصغر.
8 - عبدالرحمان.
9 - سلیمان.
10 - علی، که کوچکترین فرزند امام سجاد (ع) بود.
11 - خدیجه.
12 - محمد اصغر.
13 - فاطمه.
14 - علیه.
15 - ام کلثوم.
مادرهای این فرزندان، از شش نفر ام ولد بودند.

گذری بر زندگی امام پنجم حضرت باقر (ع)