فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

فرزندان امام حسین (ع)

امام حسین (ع) دارای شش فرزند بود:
1 - علی بن الحسین (امام سجاد) کنیه او (ابومحمد بود، مادرش (شاه زنان دختر یزدگرد (سوم) بود.
2 - علی بن الحسین (ع) (معروف به علی اکبر) که در کربلا در جریان عاشورا به شهادت رسید، مادرش (لیلی دختر ابوقرة بن عروة بن مسعود ثقفی بود.
3 - جعفر بن حسین که فرزند نداشت و مادرش از قبیله قضاعیه بود، و جعفر در زمان حیات امام حسین (ع) از دنیا رفت.
4 - عبدالله، که در روز عاشورا در آغوش پدر بود، تیری از جانب دشمن به او اصابت کرد به طوری که سرش را از بدنش جدا نمود و به شهادت رسید.
5 - سکینه، که مادرش (رباب دختر امرء القیس بن عدی از قبیله کلبی بود.
6 - فاطمه که مادرش (ام اسحاق دختر طلحة بن عبیدالله از قبیله تیم بود.

گذری بر زندگی امام چهارم حضرت علی بن الحسین (ع)

ویژگیهای زندگی امام چهارم (ع)

بعد از امام حسین (ع) مقام امامت به فرزندش امام علی بن الحسین (علیهماالسلام) رسید، او را (ابومحمد و (زین العابدین می خواندند و گاهی (ابوالحسن یاد می کردند.
مادرش (شاه زنان دختر کسری (آخرین پادشاه سلسله ساسانی) بود که به او (شهر بانویه می گفتند. امیر مؤمنان علی (ع) حریث بن جابر حنفی را کارگزار جانب مشرق قلمرو حکومت (اسلامی) قرار داد. بعداً حریث دو دختر یزدگرد (سوم) را برای علی (ع) فرستاد و آن حضرت، شهر بانویه را به حسین (ع) بخشید و از او امام زین العابدین (ع) به دنیا آمد و دیگری را به محمد بن ابوبکر بخشید، که از او قاسم بن محمد، متولد شد و قاسم و امام سجاد (ع) با هم پسر خاله هستند.
و امام سجاد به سال 38 هجری (پنجم شعبان) در مدینه متولد شد، دو سال از آخر عمر جدش امیر مؤمنان علی (ع) را درک کرد و دوازده سال از عمر عمویش امام حسن (ع) را درک نمود و 23 سال با پدرش امام حسین (ع) بود و بعد از پدر، 34 سال عمر کرد و سرانجام (بنابر مشهور، در روز 25 محرم) سال 95 هجری در سن حدود 56 سالگی در مدینه از دنیا رفت و دوران امامت او 34 سال بود و قبرش در قبرستان بقیع (واقع در مدینه) در کنار قبر عمویش امام حسن (ع) است.