فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

بیعت مردم با امام حسن (ع)

پس از خطبه امام حسن (ع) عبدالله بن عباس پیش روی آن حضرت ایستاد و خطاب به مردم گفت: (ای مردم! این (اشاره به امام) پسر پیامبر شما و وصی امام شماست، با او بیعت کنید.
مردم به این دعوت، پاسخ مثبت دادند و گفتند: (به راستی او (امام حسن) چقدر در نزد ما محبوب است و چقدر حق او بر ما واجب می باشد و با آن حضرت به عنوان خلافت بیعت کردند.
و این جریان در روز جمعه 21 ماه رمضان سال چهل هجرت (در کوفه) واقع شد. آنگاه امام حسن (ع) به تعیین استانداران و کارگزاران پرداخت و فرماندهان را نصب نمود و عبدالله بن عباس را (برای استانداری بصره) به بصره فرستاد و شؤون کشور اسلامی را تنظیم نموده و زیر نظر گرفت.

اعدام دو جاسوس معاویه و نامه امام حسن (ع) به او

هنگامی که خبر شهادت امیر مؤمنان علی (ع) به معاویه (که در شام بود) رسید و همچنین به او خبر رسید که مردم با پسر علی، امام حسن (علیه السلام) بیعت کرده اند، دو مرد را به عنوان جاسوس به طور مخفی برای گزارش اطلاعات به کوفه و بصره فرستاد، مردی از طایفه (حمیر را به کوفه فرستاد و مردی از دودمان (بنی قین را به بصره روانه کرد تا آنچه یافتند برای معاویه بنویسند و جریان خلافت امام حسن (ع) را تباه سازند.
امام حسن (ع) از نیرنگ معاویه و جاسوسهای او اطلاع یافت، دستور داد آن مرد حمیری را که نزد حجامت کننده ای (خون گیری) پنهان شده بود، بیرون آوردند و گردن زدند و نامه ای به بصره نوشت (و کارگزاران آن حضرت در بصره) جاسوس بنی قینی را که در نزد طایفه بنی سلیم پنهان شده بود، بیرون آوردند و گردن زدند.
سپس امام حسن (ع) برای معاویه نامه نوشت و آن نامه اینگونه بود:
(بعد از حمد و ثنای الهی، تو مردانی را به عنوان حیله گری و غافلگیری می فرستی و جاسوسانی را گسیل می داری، گویی جنگ را دوست می داری و من آن را نزدیک می بینم، در انتظار آن باش - ان شاء الله تعالی - و به من گزارش رسیده که تو خشنودی می کنی به موضوعی (یعنی به درگذشت علی (ع)) که هیچ خردمندی، برای آن خشنودی و شماتت نمی کند، بی شک کار تو همانند کسی است که پیشینیان درباره اش گفته اند:
فقل للذی یبغی خلاف الذی مضی - تجهز لاخری مثلها فکان قد
فانا و من قدمات منا لکالذی - یروح فیمسی للمبیت لیغتدی
به آن کسی که خلاف روند دیگران که در گذشته اند را می جوید، بگو آماده باش برای رفتن همانند دیگران که گویی سراغ تو نیز آمده است (همانگونه که مرگ دامنگیر دیگران شد دامنگیر تو نیز می شود) زیرا ما و آن شخصی که از ما مرده است، همانند کسی هستیم که شب به جایی برود و در آنجا تا صبح بماند و سپس از آنجا کوچ نماید.

جریان دردناک شهادت امام حسن (ع)

از جمله روایاتی که پیرامون علت شهادت امام حسن (ع) نقل شده از مغیره است که گفت: (وقتی که ده سال از خلافت معاویه گذشت و تصمیم گرفت تا برای جانشینی پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد، برای (جعده دختر اشعث بن قیس (سردسته منافقان) پیام فرستاد که اگر حسن (ع) را مسموم کنی، من تو را به همسری پسرم یزید درمی آورم و صدهزار درهم نیز برای او فرستاد. جعده، امام حسن (ع) را مسموم کرد. معاویه آن مبلغ پول را به او بخشید، ولی او را همسر یزید نکرد، بعداً مردی از خاندان طلحه با او ازدواج کرد و او دارای فرزندانی از جعده شد، وقتی که بین آن فرزندان و سایر قبایل قریش درگیری لفظی می شد، فرزندان جعده را سرزنش می کردند و می گفتند: (یا بنی مسمة الازواج! ای پسران زنی که خوراننده زهر به شوهرانش بود!