فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

اشعار سید حمیری پیرامون برگشتن خورشید

سید حمیری (شاعر آزاده و حماسه سرای تشیع که مختصری از شرح حالش در پاورقی چند صفحه قبل گذشت)(131) در این باره چنین سرود:
ردت علیه الشمس لما فاته - وقت الصلوة وقد دنت للمغرب
حتی تبلج نورها فی وقتها - للعصر ثم هوت هوی الکوکب
و علیه قد ردت ببابل مرة - اخری و ما ردت لخلق معرب
الا لیوشع اوله من بعده - ولردها تأویل امر معجب
یعنی:
(خورشید برای علی (ع) هنگامی که نماز عصر در وقتش از او قضا شد، بازگشت با اینکه نزدیک بود غروب کند، به گونه ای که در نقطه وقت عصر قرار گرفت و می درخشید و بعد از نماز عصر، همچون ستاره ای که در پنهانی فرو رود، فرو رفت.
و بار دیگر در سرزمین بابل (نزدیک کوفه) خورشید برای علی (ع) بازگشت و برای هیچ کس از آنان که بیان قاطع (برای اثبات نبوت و امامت خود) دارند، خورشید باز نگشت، مگر برای یوشع (وصی موسی)(132) و بعد از او برای علی (ع) و این بازگشت خورشید، بیانگر موضوع عجیب و شگفتی است (و دارای معنای بلند است).

فرزندان علی (ع)

در اینجا به ذکر فرزندان امیر مؤمنان علی (ع) و تعداد آنان و نامهای آنها می پردازیم و به مختصری از امور مربوط به آنان اشاره می نماییم. امام علی (ع) دارای 27 فرزند پسر و دختر بود:
1 - امام حسن (ع).
2 - امام حسین (ع).
3 - زینب کبری (سلام الله علیها).
4 - زینب صغری که کنیه اش (ام کلثوم بود.
(مادر این چهار فرزند، حضرت فاطمه بتول، سرور زنان دو جهان، دختر سید رسولان و خاتم پیامبران، محمد (ص) است.
5 - محمد (معروف به محمد حنفیه) که کنیه اش ابوالقاسم بود، مادرش (خوله دختر جعفر بن قیس الحنفیه نام داشت.
6 و 7 - عمر و رقیه که دوقلو بودند و مادرشان (ام حبیب دختر ربیعه بود.
8 - عباس.
9 - جعفر.
10 - عثمان.
11 - عبدالله.
(این چهار نفر در کربلا همراه برادرشان امام حسین (ع) به شهادت رسیدند، مادرشان (ام البنین دختر حزام بن خالد بن جعفر بن دارم می باشد.
12 - محمد اصغر که کنیه اش ابوبکر بود.
13 - عبیدالله (این دو فرزند نیز در کربلا همراه برادرشان امام حسین (ع) به شهادت رسیدند، مادرشان (لیلی دختر مسعود دارمی است).(133)
14 - یحیی که مادرش (اسماء بنت عمیس خثئمی بود.
15 - ام الحسن.
16 - رمله (مادر این دو (ام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفی بود).
17 - نفیسه.
18 - زینب صغری.
19 - رقیه صغری.
20 - ام هانی.
21 - ام الکرام.
22 - جمانه که کنیه اش ام جعفر بود.
23 - امامه.
24 - ام سلمه.
25 - میمونه.
26 - خدیجه.
27 - فاطمه (این یازده نفر از مادران مختلف بودند).
حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بعد از پیامبر (ص) پسری سقط کرد که رسول خدا (ص) در آن وقت که او در رحم مادر بود نامش را (محسن گذاشت(134)، بنابراین، مطابق قول شیعه، فرزندان امیر مؤمنان علی (ع) 28 نفر بودند، خداوند آگاهتر و حاکمتر است.

گذری بر زندگی امام دوم حضرت حسن مجتبی (ع)