فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

5 و 6 - نمونه های دیگر در عصر خلافت عمر

نظیر این جریانات در زمان خلافت عمر نیز رخ داده است در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود:

نجات زن دیوانه

در روایات آمده است که: در زمان خلافت (عمر بن خطاب مردی با زن دیوانه ای زنا کرد، گواهان عادل بر این مطلب گواهی دادند، عمر دستور داد تا به آن زن، حد بزنند، مأمورین، آن زن را می بردند تا حد (صد تازیانه) را بر او جاری کنند.
علی (ع) در مسیر، او را دید و فرمود: (زن دیوانه از فلان قبیله چه کرده بود که او را می بردند؟
شخصی به علی (ع) گفت: (مردی با این زن زنا کرده و فرار نموده است و گواهان عادل گواهی بر این کار داده اند، عمر دستور جاری ساختن حد (تازیانه) بر این زن داده است.
علی (ع) فرمود: (این زن را به نزد عمر رد کنید و به عمر بگویید: آیا نمی دانی که این زن دیوانه از فلان طایفه است و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
رفع القلم عن المجنون حتی یفیق؛ قلم تکلیف از دیوانه برداشته شده تا خوب شود.
این زن عقل خود را از دست داده است، پس مجازات ندارد. آن زن را نزد عمر برگرداندند و گفتار علی (ع) را به عمر رساندند عمر گفت: (خدا در کار علی (ع) گشایش دهد، نزدیک بود با جاری ساختن حد بر این زن، هلاک گردم، سپس زن را آزاد کرد و گفت:
(لولا علی لهلک عمر؛ اگر علی (ع) نبود، عمر هلاک می شد.

نجات زن حامله

زن حامله ای را نزد عمر بن خطاب آوردند که زنا کرده بود، عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند، علی (ع) فرمود: فرضاً تو بر این زن - بخاطر گناهش - تسلط داشته باشی، ولی چه تسلطی بر کودک او در رحمش داری؟ با اینکه خداوند در قرآن می فرماید: (ولا تزر وازرة وزر اخری...)(122) (هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.
عمر گفت: لا عشت لمعضلة لایکون لها ابوالحسن؛ در هیچ کار دشواری زنده نباشم که ابوالحسن (ع) در آنجا نباشد.
سپس عمر گفت: (با این زن چگونه رفتار کنم؟.
علی (ع) فرمود: (او را نگهدار که بچه اش متولد شود و پس از آن اگر سرپرستی برای بچه اش یافت، آنگاه حد الهی را بر او جاری کن.
عمر با دریافت این دستور، شادمان شد و طبق آن رفتار کرد.