فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

5 - رستگاری شیعیان

روایاتی نقل شده است که تنها شیعیان علی (ع) رستگارند از جمله جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) نقل می کند که گفت: (از ام سلمه همسر رسول خدا (ص) در شأن علی (ع) سؤال کردم، گفت از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:
ان علیا و شیعته هم الفائزون؛ قطعاً علی (ع) و شیعیانش همان رستگاران هستند.

6 - معیار شناخت پاکزاد و زشت زاد

روایاتی نقل شده حاکی از اینکه ولایت و دوستی علی (ع) نشانه پاکزادی، و دشمنی با او نشانه ناپاکزادی است، از جمله:
1 - (جابر بن عبدالله انصاری می گوید: از رسول خدا (ص) شنیدم به علی (ع) فرمود: (آیا تو را شادمان نکنم؟ آیا تو را عطا ندهم؟ آیا به تو مژده ندهم؟
عرض کرد: (آری ای رسول خدا (ص) به من مژده بده.
فرمود: (من و تو از یک سرشت آفریده شده ایم، مقداری از آن سرشت، زیاد آمد، خداوند، شیعیان ما را از آن آفرید، وقتی که روز قیامت شود، مردم را به نام مادرانشان بخوانند، جز شیعیان ما که آنان را به نام پدرانشان بخوانند و این به خاطر پاکزادی آنان است.
2 - (ابن عباس می گوید: رسول خدا (ص) فرمود: (هنگامی که قیامت برپا شود، مردم به نام مادرانشان خوانده شوند، جز شیعیان ما که به نام پدرانشان خوانده می شوند. و این به خاطر پاکزادی آنان است.(76)
3 - (عبدالله بن جبله می گوید: از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم می گفت: ما گروه انصار روزی در محضر رسول خدا (ص) اجتماع کرده بودیم، به ما رو کرد و فرمود:
یا معشر الانصار بوروا اولادکم بحب علی بن ابیطالب، فمن احبه فاعلموا انه لرشدة و من ابغضه فاعلموا انه لغیة.(77)
(ای گروه انصار! فرزندان خود را بر اساس دوستی علی بیازمایید، پس هرکس که علی (ع) را دوست داشت، بدانید که پاک روش و در راه رشد است و اگر او را دشمن داشت، بدانید که او در راه گمراهی می باشد.

7 - لقب (امیر مؤمنان برای علی (ع)

روایاتی نقل شده است که رسول اکرم (ص) در زمان حیات خود، علی (ع) را به عنوان (امیر مؤمنان نامید، از جمله:
1 - (انس بن مالک می گوید: من خدمتکار رسول خدا (ص) بودم، وقتی که شب نوبت ام حبیبه دختر ابوسفیان بود (یعنی بنا بود آن شب، نزد یکی از همسرانش به نام ام حبیبه باشد) برای آن حضرت، آب وضو آوردم، به من فرمود: (ای انس! هم اکنون از این در وارد می شود، امیر مؤمنان و سید اوصیا، مقدمترین مسلمین در قبول اسلام، آن کس که علمش افزونتر از دیگران است و بردباریش از همه بیشتر می باشد.
انس می گوید: من با خودم گفتم خدایا! این شخص را از قوم و قبیله من قرار بده. طولی نکشید که دیدم علی بن ابیطالب (ع) از همان در وارد شد و در آن هنگام رسول خدا (ص) وضو می گرفت، رسول خدا (ص) آبی که در مشتش بود به روی علی (ع) پاشید به طوری که چشمان علی (ع) پر از آب شد. علی (ع) عرض کرد: (ای رسول خدا آیا در مورد من تازه ای رخ داده است؟
پیامبر (ص) فرمود: (از تو جز خیر و نیکی سر نزده، تو از من هستی و من از تو هستم، قرض مرا ادا می کنی و به عهد و پیمان من وفا می نمایی و تو مرا غسل می دهی و در میان قبر می گذاری و (دستورات اسلام را) به گوش مردم، از جانب من می رسانی. و بعد از من (احکام اسلام را) برای آنان آشکار می سازی.
علی (ع) عرض کرد: (ای رسول خدا! مگر تو احکام الهی را برای مردم ابلاغ نکرده ای؟.
پیامبر (ص) فرمود: (آری، ولی بعد از من، آنچه را که درباره اش اختلاف می کنند، برای آنان بیان می کنی.
2 - (ابن عباس می گوید: رسول خدا (ص) به (ام سلمه (یکی از همسرانش) فرمود:
اسمعی و اشهدی هذا علی امیرالمؤمنین و سید الوصیین؛ بشنو و گواه باش، این علی (ع) امیر مؤمنان و آقای اوصیا است.
3 - معاویة بن ثعلبه می گوید: شخصی به ابوذر گفت: (وصیت کن.
ابوذر گفت: (وصیت کرده ام.
او گفت: به چه کسی؟
ابوذر گفت: (به امیر مؤمنان.
او گفت: منظورت عثمان است.
ابوذر گفت: (نه، منظورم امیر مؤمنان بحق است و او علی بن ابیطالب (ع) می باشد، او مایه قوام زمین و مربی و پرورش دهنده این امت است. و اگر او را از دست بدهید، زمین و اهل زمین را دگرگون و ناموزون خواهید یافت.
4 - در حدیث مشهور، بریدة بن خضیب اسلمی می گوید: رسول خدا (ص) به من که هفتمین نفر از هفت نفر بودم و عمر و ابوبکر و طلحه و زبیر نیز بودند، دستور داد: (به علی (ع) به عنوان امیر و فرمانروای مؤمنان، سلام کنید و ما به علی (ع) اینگونه سلام کردیم (یعنی گفتیم: سلام بر تو ای امیر مؤمنان) و رسول خدا (ص) در میان ما بود (و هنوز از دنیا نرفته بود).
و روایات دیگر نظیر روایات فوق بسیار است که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری شد.