فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

4 - معیار شناخت مؤمن از منافق

در روایات آمده دوستی با علی (ع) نشانه ایمان است و دشمنی با او نشانه نفاق می باشد، به عنوان نمونه، زید بن حبیش می گوید امیر مؤمنان علی (ع) را بر منبر دیدم، شنیدم می فرمود: (سوگند به خداوندی که دانه را در دل خاک شکافت و انسان را آفرید، این عهدی است که پیامبر (ص) با من داشت، به من فرمود:
انه لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق؛ قطعاً تو را جز مؤمن دوست نمی دارد و تو را جز منافق دشمن نمی دارد.

5 - رستگاری شیعیان

روایاتی نقل شده است که تنها شیعیان علی (ع) رستگارند از جمله جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) نقل می کند که گفت: (از ام سلمه همسر رسول خدا (ص) در شأن علی (ع) سؤال کردم، گفت از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:
ان علیا و شیعته هم الفائزون؛ قطعاً علی (ع) و شیعیانش همان رستگاران هستند.

6 - معیار شناخت پاکزاد و زشت زاد

روایاتی نقل شده حاکی از اینکه ولایت و دوستی علی (ع) نشانه پاکزادی، و دشمنی با او نشانه ناپاکزادی است، از جمله:
1 - (جابر بن عبدالله انصاری می گوید: از رسول خدا (ص) شنیدم به علی (ع) فرمود: (آیا تو را شادمان نکنم؟ آیا تو را عطا ندهم؟ آیا به تو مژده ندهم؟
عرض کرد: (آری ای رسول خدا (ص) به من مژده بده.
فرمود: (من و تو از یک سرشت آفریده شده ایم، مقداری از آن سرشت، زیاد آمد، خداوند، شیعیان ما را از آن آفرید، وقتی که روز قیامت شود، مردم را به نام مادرانشان بخوانند، جز شیعیان ما که آنان را به نام پدرانشان بخوانند و این به خاطر پاکزادی آنان است.
2 - (ابن عباس می گوید: رسول خدا (ص) فرمود: (هنگامی که قیامت برپا شود، مردم به نام مادرانشان خوانده شوند، جز شیعیان ما که به نام پدرانشان خوانده می شوند. و این به خاطر پاکزادی آنان است.(76)
3 - (عبدالله بن جبله می گوید: از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم می گفت: ما گروه انصار روزی در محضر رسول خدا (ص) اجتماع کرده بودیم، به ما رو کرد و فرمود:
یا معشر الانصار بوروا اولادکم بحب علی بن ابیطالب، فمن احبه فاعلموا انه لرشدة و من ابغضه فاعلموا انه لغیة.(77)
(ای گروه انصار! فرزندان خود را بر اساس دوستی علی بیازمایید، پس هرکس که علی (ع) را دوست داشت، بدانید که پاک روش و در راه رشد است و اگر او را دشمن داشت، بدانید که او در راه گمراهی می باشد.