فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

3 - گفتار پیامبر به فاطمه در شأن علی (ع) (هشت ویژگی)

(ابی هارون می گوید: نزد ابوسعید خدری (یکی از اصحاب بزرگ پیامبر (ص)) رفتم و به او گفتم: (آیا در جنگ بدر بودی؟ گفت: آری.
گفتم آیا شنیده ای که رسول خدا (ص) سخنی به فاطمه - سلام الله علیها - فرموده باشد؟
ابوسعید گفت: آری، در یکی از روزها فاطمه (سلام الله علیها) گریان به حضور پیامبر (ص) آمد و عرض کرد: (ای رسول خدا! زنان قریش در مورد فقر و تهیدستی علی (ع) مرا سرزنش می کنند.
پیامبر (ص) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: (آیا خشنود نیستی که تو را همسر کسی گردانیدم که مقدمترین همه در قبول اسلام است و علم و آگاهی او از همه بیشتر می باشد، خداوند به اهل زمین توجه مخصوصی کرد، در میان آنها پدرت را برگزید و او را پیامبر کرد. و بار دیگر توجه نمود، در میان آنها شوهر تو را برگزید و او را (وصی قرار داد و به من وحی کرد تا تو را به همسری او درآورم. ای فاطمه! آیا ندانسته ای که خداوند به خاطر تجلیل از مقام تو، تو را همسر شخصی قرار داد که او بردبارترین و آگاهترین و پیشقدمترین شخص به قبول اسلام است.
فاطمه (سلام الله علیها) خندان و شادمان شد. سپس پیامبر (ص) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود:
(علی (ع) دارای هشت ویژگی است که احدی از گذشتگان و آیندگان، از این ویژگیها را ندارد:
1 - او برادر من در دنیا و آخرت است و هیچ کس دارای این مقام نیست.
2 - تو ای فاطمه! سرور بانوان بهشت، همسر او هستی.
3 - و دو سبط رحمت، دو سبط من، پسران او هستند.
4 - برادر علی (ع) (یعنی جعفر طیار) به دو بال آرایش شده و در بهشت همراه فرشتگان به پرواز درآید و هرجا که بخواهد پرواز می کند.
5 - علم گذشتگان و آیندگان، نزد اوست.
6 - او نخستین فردی است که به من ایمان آورد.
7 - او آخرین فردی است که با من هنگام مرگ، دیدار نماید.(75)
8 - او وصی من و وارث همه اوصیا است.

4 - معیار شناخت مؤمن از منافق

در روایات آمده دوستی با علی (ع) نشانه ایمان است و دشمنی با او نشانه نفاق می باشد، به عنوان نمونه، زید بن حبیش می گوید امیر مؤمنان علی (ع) را بر منبر دیدم، شنیدم می فرمود: (سوگند به خداوندی که دانه را در دل خاک شکافت و انسان را آفرید، این عهدی است که پیامبر (ص) با من داشت، به من فرمود:
انه لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق؛ قطعاً تو را جز مؤمن دوست نمی دارد و تو را جز منافق دشمن نمی دارد.

5 - رستگاری شیعیان

روایاتی نقل شده است که تنها شیعیان علی (ع) رستگارند از جمله جابر بن یزید جعفی از امام باقر (ع) نقل می کند که گفت: (از ام سلمه همسر رسول خدا (ص) در شأن علی (ع) سؤال کردم، گفت از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:
ان علیا و شیعته هم الفائزون؛ قطعاً علی (ع) و شیعیانش همان رستگاران هستند.