فهرست کتاب


نگاهی بر زندگی دوازده امام (علیهم السلام)

علامه حلی‏ ترجمه و پاورقی از:محمد محمدی اشتهاردی‏

مقدمه مؤلف

حمد و سپاس سزای خداوند عظیم الشأن است؛ خدایی که توانا و صاحب انواع مواهب و نعمتها و بزرگواریهاست؛ خدایی که ما را به وسیله سرور پیامبران و سرلوحه پاکمردان و سرسلسله برگزیدگان حضرت محمد مصطفی (ص) او که گرامیترین همه جهانیان و برگزیده پروردگار هستی است هدایت فرمود.
حمد و سپاس خداوندی را که ما را (از راههای گمراهی و سقوط) حفظ نمود، به وسیله برترین اولیا و شریفترین اوصیا، پیشوای پرهیزگاران حضرت علی مرتضی امیر مؤمنان و برترین راست قامتان درگاه حق، صلوات ابدی و همیشگی خدا بر این دو و بر آل این دو، امامان دین و راهنمایان مسلمانان و بر اصحاب آنان، آنان که شریف و گرامی هستند و بر تابعین آنان که پیرو نیک و در مسیر حق، تا روز قیامت هستند.

نام و محتوای این کتاب

اما بعد، این کتاب، حاوی نامهای امامان معصوم (علیهم السلام) و تاریخ عمر شریف آنان و ذکر قبر و مزارشان و ذکر نام فرزندان آنان و یادآوری پاره ای از سرگذشت آنان است که آگاهی به آن پرفایده و آموزنده است تا آنان که خواهان رشد و تعالی هستند، مقام ارجمند پیامبر و آلش (علیهم السلام) را بشناسند و در پرتو این شناخت، فرق بین ادعا (ی خشک) و اعتقاد (باور حقیقی) آشکار گردد.
نام این کتاب، عبارت است از: (المستجاد من کتاب الارشاد (تلخیص و انتخاب نیکی از کتاب ارشاد)، خداوند، توفیق دهنده و سامان بخش است و جزا دهنده روز رستاخیز می باشد.

گذری بر زندگی امام اول حضرت علی (ع)