داستانهای سوره حمد

نویسنده : علی میرخلف زاده

مقدمه:

الحمد للّه ربّ العالمین والعاقبة لاهل التّقوی والیقین، الصّلوة والسّلام علی أشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمّد، صلّی اللّه علیه وآله المعصومین، الذین اذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، سیّما حجّة بن الحسن العسکری - روحی و ارواح العالمین له الفداء - .
از دیر زمانی بود که در اندیشه و خاطرم خطور می نمود کتابی در تفسیر قرآن بنگارم تا مورد استفاده عموم بطور سلیس و روان و ساده قرار بگیرد و بدین وسیله اکثر مردم را با تفسیر آیات و احادیث دُرربار حضرت حق و پیامبر عزیز الشأنش و اهلبیت پیغمبرش (ص) آشنا نمایم.
بعد از بررسی هایی که کردم به این نتیجه رسیدم که مردم به داستان علاقه دارند و طبق علاقه هایشان باید آنها را بسوی خدا و پیغمبر و آلش راهنمایی و ارشاد نمود. چون عموم مردم از استفاده تفسیر و ترجمه و شرح و خود قرآن بصورت ساده و روان محروم بودند، لذا بر خود لازم دانستم که از طریق داستان مردم را بسوی قرآن جلب و جذب، و از مفاهیم و آثار و برکات آن آگاه و آشنا و بهرمند سازم.
روی همین اندیشه در سال هزار و سیصد و هفتاد ه .ش اقدام به نگارش نمودم و در این زمینه کتابهای زیادی را مطالعه و مطالب و داستانهای متفرقه به رشته تحریر درآوردم، ولی چون در تهران گرفتاری و اشتغالاتم زیاد بود، مرا از اقدام به این امر منع و مأیوس نمود، تا اینکه در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج ه .ش به آشیانه آل محمد (ص)، سرزمین مقدس و پربرکت قم مشرف و مقیم گشتم.
از فراغت موقت حال، استفاده نموده و آغاز به تنظیم آنها کردم، کتابی را که هم اکنون در پیش رو دارید، جلد اول از سلسله داستانهای آیه به آیه قرآن مجید است که از ابتداء قرآن (که سوره حمد است) طبق هر آیه و سوره، داستانی مرتبط با آن آورده شده وانشاء اللّه تا آخرین سوره و آیه قرآن (که سوره ناس است) ادامه دارد.
وبه یاری حضرت رب الارباب و تأییدات حضرت ولی عصر - عجّ اللّه تعالی فرجه الشریف - با تمام کوشش و اهتمام اقدام نمودم و از خداوند متعال مسئلت می نمایم که توفیق اتمام آن را به این بنده ضعیف عنایت و مرا بیش از پیش در ترویج دین مبین و نشر احکام حضرت سید المرسلین(ص) نصرت و یاری فرماید.
چون در این کتاب آیات و داستانها و احادیث و بیانات دُرربار خاندان نبوّت و معادن علم و حکمت حضرت احدیت استفاده نمودم و حقاً که بیانات ایشان بهترین و پاکیزه ترین بیانات در تفسیر قرآن بوده و این جامه تنها به قامت اینان راست آمده است، لذا این کتاب را که جلد اول (سلسله داستانهای آیه به آیه قرآن است) را به نام «داستانهای سوره حمد» نامیدم و این هدیه را به ساحت مقدس آقا حضرت امام زمان - عجّ اللّه تعالی فرجه الشریف - تقدیم نموده و ثواب آن به ارواح طیّبه شهداء و علماء و خدمتگذاران به دین و رهبر راحل و برادر شهیدم شیخ احمد میر خلف زاده و ابوالزوجه ام مرحوم حاج اصغر میرخلف زاده عائد و واصل گردد. ضمناً از آقای سید مجتبی میرباقیان (مسئول محترم لیتوگرافی کوثر) که مقدار زیادی از زحمات چاپ کتابها به عهده ایشان می باشد تقدیر و تشکّر می نمایم، ومن اللّه التوفیق.
قم مقدّسه آشیانه آل محمد 6
حقیر درگاه اهلبیت عصمت و طهارت :
علی میرخلف زاده
1419 ه .ق - 1375 ه .ش

فضیلتهای قرآن

«قرآن» مردم را به استوارترین راه هدایت می کند، کتابی عزیز و ارجمند است که باطل در آن مطلقاً راهی ندارد، از جانب پروردگار متعال و حکیم نازل شده.
برای عالم راهنما ونشانه های واضح هدایت است، جداکننده بین حق و باطل است، رحمت و بشارت برای مسلمین و مؤمنین ومحسنین و متقین و موقنین است.
برهان و روشنایی و نورانیت و موعظه و اندرز و درمان دردهای درونی و برونی است.
پاکیزه از هر پلیدی و تذکر و بیداری و پند و نصیحت و روشنگر و فریادرس است.
حقایق و امثال آن به صورتهای گوناگون بیان گردیده تا مردم متذکر و بیدار گردند. کتابی بس عظیم، مجید، مبین، کریم، که جن وانس از آوردن نظیر آن عاجزاند.(1)
کتاب سعادت کلام خدا
مهین ره گشا و مهین رهنما
بود مطلع روشنی ها کز او
رسد تا قیامت به جانها صفا
نه باطل ز پی آیدش نه زپیش
که باشد نگهبان او کبریا
بود کوهساری کزو تا ابد
شود چشمه های فضیلت جدا
جدا بهشتی بود جاودان پر زگل
که از عطر او گشته مشکین فضا
چو دریا عمیق و چو گردون بلند
چو خورشید روشنگرو جانفزا
زقرآن درخشان بود روزگار
زمانه ندارد چُنو افتخار
(محمد حسین بهجتی اردکانی شفق)

اهمیّت قرآن

رسول خدا (ص) به «قرآن» بسیار اهمیّت می داد و در تعلیم و به کاربستن آن سعی خاصّی مبذول می فرمود.
آرزومند بود که این کلام دلنشین خدا در دلها بنشیند و قلوب را که مرکز فرماندهی وجودند مُسخّر کند.
می فرمود: قلبی که ظرف «قرآن» باشد از عذاب خدا بدور است.
می فرمود: وقتی فتنه ها همچون پاره شب تار، شما را در میان گرفت به «قرآن» رو آورید.
می فرمود: خانه های خود را با تلاوت «قرآن» منوّر گردانید.
می فرمود: فرزندانتان را بر سه چیز پرورش دهید: «دوستی پیغمبرتان، دوستی اهل بیت او، تلاوت قرآن».
می فرمود: اشرف امّت من کسانی هستند که، حاملان «قرآن اند» و کسانیکه شب زنده دارند و با پروردگار خود راز و نیاز دارند.
می فرمود: خواندن «قرآن» افضل از ذکر است. و ذکر، افضل از صدقه است. و صدقه افضل از روزه است و روزه سپر آتش دوزخ است.(2)
هر آنکس که قرآن بود رهبرش
بود سایه ایزدی بر سرش
نپوید جز راه احسان و داد
هر آنکس که قرآن بود باورش
بدین کشتی حق زند هر که دست
نباشد غم از موج شور شگرش
نترسد ز ظلمت مسلمان پاک
که خورشید روشن بود رهبرش
(محمد حسین اردکانی شفق)