فهرست کتاب


مواضع امام خمینی(ره)

محمد رضا اکبری

مقدمه مولف:

مقدمه مولف:

با گذشت چهارده قرن از ظهور ابرمردی از سلاله پاک رسول خدا علیه السلام در تاریخ انسانیت درخشید تا رستاخیز اسلامی قرن پانزدهم هجری را رقم زند و چونان جدش جهان پر از کفر و شرک و ستم را به ارزشهای الهی اسلام فرا خواند. اندیشه های تابناکش از روح بزرگش خبر می داد. او می خواست انسان را از ملک به ملوک عروج دهد زمین را از زشتیها پاک کند. همه را محو جمال حق گرداند. او اولین فردی بود که در تاریخ تشیع و در میان امت اسلامی به امام شهرت یافت و لباس امامت را زیبنده قامت برافراشته اش گردانید امام خمینی دریایی بود که کسی توان دیدن کرانه های دور آن را نداشت و ساحل وجودش در چشم نمی گنجید. چون سکوت می کرد قله رفیعی بود که بیننده را محو خود می ساخت و چون می خروشید دریای مواجی بود که دشمنان را در امواج توفنده خود فرو می برد. اقیانوسی بود که سلسله جبال سختی های مبارزه در دل آرام او تأثیری نداشت. دژ استواری بود که مؤمنین را در زوایای امن خود سکنا داده بود. محبتش به مؤمنان به فضای جامعه طراوت رحمت بخشیده بود و بغضش به دشمنان کافر زندگی را بر آنها تیره و تار ساخته بود. امام خمینی شعله عشقی بود که بسوی خدا زبانه می کشید و فضای زمستان دین داری را به هوای لطیف بهار دین داری مبدل می ساخت. شاخه گلی بود که از شدت حیا چشم به پایین دوخته بود و شبنم ذکر به گل پرهای وجودش طراوتی خاص بخشیده بود صداقت در گفتار و رفتارش از دریای زلال وجودش خبر می داد و نسیم سخنان الهی اش گلستان دلها را نوازش می داد به هیبت پیامبر آراسته بود و به اهلبیت پیامبر دل باخته بود. نهال توحید را در سرزمین جانش نشانده بود و جز خدا بر مملکت وجودش حکومت نمی کرد. امام خمینی هوس را به اسارت گرفت، شیطان را بر زمین کوبید ابر قدرت جهان یعنی آمریکا را تحقیر کرد و آوازه اسلام ناب محمدی را با عزت و اقتدار به گوش جهانیان رسانید و نهال زیبای ولایت مطلقه فقیه را در ایران اسلامی غرس کرد و ریشه های آن را در سرزمین جان مؤمنین مستحکم نمود تا همگان در زیر سایه آن به دین داری راستین بپردازند. امام خمینی نوری بود که بر قلبها تابید و خانه دلها را به تفسیر صحیح اسلام روشن نمود، امروز دیگر جز اسلام خمینی مقبولیتی ندارد و مردم به هر قلم و زبانی دل نمی دهند از این پس مؤمنین، اسلام را از قلم کسانی می گیرند که اندیشه های خمینی از آن تراوش کند و به گویندگانی گوش می سپارند که صدای خمینی از حلقوم آنها به گوش رسد. امام خمینی آیه خدا بود که میزان و الگوی انسان شد، امام خمینی صراط مستقیم الهی بود اسلام امام خمینی آزمایش خود را در کوره حوادث پس داد و موفقیت کامل خود را بر تارک تاریخ نشاند. این اسلام امام خمینی بود که ملت ایران را از اسارت آمریکا و سلطنت شاه خود فروخته جنایتکار آزاد کرد و استقلال و آزادی و عزت و شرف را برای ملت ایران به ارمغان آورد، و مردم هرگز از این اسلام که تجربه موفقی داشته است فاصله نخواهد گرفت، و فریب افراد شبهه ناک و متظاهر به علم و دین که مدعی شناخت جهان نو بوده و مردم بویژه جوانان را متزلزل و فاصله دار از دین می کنند و با القائات خود می خواهند جرأت اظهار شناخت دین را حتی از علمای متعهد بگیرند نخواهند خورد، همان گونه که به اسلام ساکت و سازش و خاموش مدعیان اسلام که در بستر غفلت خفته اند اعتنا نخواهد کرد چرا که اسلام بدون جهاد محمدی، شور و شعور علوی فریادهای فاطمی و حماسه های حسینی و اقتدار جهانی مهدوی رنگی نخواهد داشت. کسی که امام خمینی را داشته باشد همه چیز دارد چرا که او انسان کاملی بود که همه ارزشها را در گلستان وجود خود گرد آورده بود، سیمای امام خمینی سیمای ملکوتی انسان کامل بود و چنین کسی می تواند الگوی جهان اسلام باشد. از این پس افراد فاصله دار با امام خمینی در هر لباس و مقام و مکان و زمانی که باشد مقبولیتی نزد مسلمانان حقیقی ندارند دلی که محبت خمینی در آن نباشد کویر مرده ای است که حقیقت صم بکم آنرا فرا گرفته است. حرکت در راه امام به شعار و عنوان و استفاده از نام او نیست بلکه به سر سپردن علمی و عملی به مواضع و اندیشه های اوست. عمل به اندیشه های امام خمینی است که پیروان راستین او را از دیگران جدا می سازد. حال بحث به اینجا می رسد که چگونه می توان به راه و اندیشه های امام خمینی رسید؟ راه امام خمینی همان راه اسلام ناب محمدی است. راه امام خمینی راه فطرت است که هیچگاه کهنه نمی شود، راه امام خمینی راه همه صالحان تاریخ است که در آئینه سیره و سخن او آشکار است، امام رفت اما سیره و سخنان خود را در میان مردم به یادگار گذارد که ما در کتاب سیمای امام خمینی معارف فراوانی را به دوست داران این الگوی جاودانی عرضه کردیم. اندیشه های امام خمینی که بیشتر در طی ده سال ولایت او در سخنرانی ها و پیام های حیات بخش او مطرح گردید منبع زلالی برای تشنگان وادی حقیقت که در کتاب صحیفه نور و شاید در آینده در کتابهای دیگری عرضه گردد، اما از آنجایی که امروز این اندیشه ها در 22 جلد صحیفه نور منتشر گردیده است و گستردگی و موضوعی نبودن آن راه رسیدن به مواضع امام را دشوار می سازد و برخی از مواد آن برای نسل امروز و بویژه آیندگان نیازمند توضیح است نویسنده که افتخار ارادت و اطاعت از امام را قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن داشته است برای سهولت هر چه بیشتر به تألیف کتاب مواضع امام خمینی همت گمارد تا با موضوعی کردن و تحلیل این مواضع با بیانی روشن دسترسی به اندیشه های نورانی این مرد بزرگ را برای همه اقشار امت اسلامی فراهم سازد. از این پس علاقمندان راه امام می توانند، به راحتی با مراجعه به مواضع امام خمینی که بر اساس حروف الفبا در چند جلد منتشر می گردد به موضوع مورد نظر خود دست یابند، البته اکثر مطالب امام بصورت سخنرانی بوده است که ادبیات آن با آثار قلمی آن حضرت تفاوت دارد جا دارد از مساعدت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی شاخه اصفهان و همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان که در تهیه منابع این جانب را مساعدت نمودند قدردانی نمائیم. در پایان از خدای بزرگ که توفیق تألیف کتاب حاضر را به این بنده حقیر خود عنایت فرمود مسئلت دارم که این خدمت ناچیز را که در تقویت اسلام ناب محمدی و لبیک به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در نام گذاری سال 1378 به نام نامی فرزانه بی نظیر تاریخ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی انجام گرفت مورد قبول قرار دهد، و از خوانندگان عزیز می خواهم مؤلف را در حیات و ممات، مورد دعای خیر خود قرار دهند.

فصل اول: احزاب