فراماسونری پیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و جهان.

نویسنده : محمد خاتمی

سخن ناشر

خلاءفکری فرهنگی ای که گریبانگیری طیف وسیعی از نسل جوان امروز مااست، بر کسی پوشیده نیست.
این نسل، نه دوران قبل از پیروزی انقلاب را دیده است و نه به آن مرتبه از رشد و بلوغ رسیده بود که بتواند رویدادها و حوادث دهه اول انقلاب را نظاره و تجزیه و تحلیل کند. به همین لحاظ قصور یا تقصیری متوجه این نسل نیست و اگر قرار باشد انگشت انتقاد به سوی کسی دراز شود، قطعاً این نهادهای فرهنگی، هنری و تبلیغی کشور هستند که باید مورد خطاب و نشان قرار بگیرند.
کتاب صبح - جوانه ای که در کنار نهال یکساله هفته نامه صبح روئیده است - وظیفه خویش می داند که سهمی هرچند اندک و ناچیز و ناچیز - در پر کردن خلا یاد شده، داشته باشد. بدین منظور کتابی را که در دست دارید از مجموعه کتابهایی با همین قطع و حجم است که با استمداد از خداوند انتشار مرتب آن آغاز شده است.
تلاش ما بر آن است که موضوعات و مباحث فکری، سیاسی، فرهنگی تاریخی و... را به فراخور نیاز روز انتخاب کرده و با نگارشی روان و مختصر، و شکل و شمایلی مناسب در اختیار مخاطبان جوان خود قرار دهیم، بدان امید که این مجموعه کتب، گشاینده روزنه ها و دریچه های معرفت و فضیلت به روی فرزندان این کشور باشد.
در راهی که قدم گذاشته ایم، نیازمند راهنمایی و همیاری اهل معرفت و فضیلت هستیم و از آثاری که در مسیر تامین نیاز فوق الوصف باشد، استقبال می کنیم.
ناشر
بهار 1375

پیشگفتار

اگر از مردم درباره فراماسونری و نقش مخرب آن در جوامع انسانی سئوال شود، متأسفانه اغلب آنان چیزی نمی دانند و هیچگونه شناختی از دشمن پنهان خود ندارند؛ عده ای هم که نام آنها را شنیده و یا مطلبی درباره سازمان فراماسونری می دانند، بر حسب برداشتهای خود، چند گروهند:
- آنان که با خوشبینی ساده لوحانه به این سازمان نگریستند و گمان می کنند که اجتماعی از صاحبنظران و ادیبان و مصلحین اند که آزادی، برابری و برادری را شعار خود قرار داده و قصد تعالی بشر را دارند!
- کسانی که تصوراتی و هم آلوده نسبت به آن داشته و می پندارند که فراماسون ها به جادوگرانی مانند که اسرار خود را از دیگران پنهان می نمایند!
- عده ای که کم و بیش مسائلی را درباره این سازمان مخوف می دانند و نهایتاً آن را سازمانی سیاسی معرفی می کنند که همچون نردبانی وسیله صعود به مقامات رفیع می باشد!
- تعداد محدودی از محققین و مطلعین جوامع که به طور نسبی، این سازمان استعماری و اهداف پلیدش را می شناسند و اکثر ایشان درباره فراماسونری چیزی نوشته اند. این گروه اندک، خود در برخورد با موضوع و موضع گیری در برابر آن دو دسته اند:
- برخی با وجود داشتن اطلاعات کافی از حقایق و دقایق پشت پرده سازمان فراماسونری، از بازگویی حقیقت طفره رفته اند و با آنکه تاریخ مفصلی را از فراماسونری ارائه می دهند و موشکافانه به جزئیات می پردازند، اما خود را از اصل ماجرا دور نگه داشته اند و هنر عمده چنین نویسندگانی - که در ایران هم یافت می شود - آنست که خوانندگان آثار خود را در پیچ و خم دالانهای وهم انگیز معابد ماسونی سرگردان کنند. به جرأت می توان گفت که این قشر از نویسندگان، وابسته این سازمانند و خود فراماسونر و یا فراماسون زاده می باشند.
- بعضی نیز نقاب از چهره کریه این سازمان برداشته و سایه ای از هویت ناپاک را به مردم نموده اند و آن را سازمانی سیاسی - استعماری و تبهکاری که در جهان تخم فساد می افشاند، معرفی کرده اند، اما باز کمتر کسی از ایشان صریحاً هدف فراماسونری را بیان داشته و اگر هم اظهار نموده، صدای او به گوش جهانیان نرسیده است.
غرض از این نوشتار مختصر، علاوه بر آشنایی با سازمانهای فراماسونری در بعضی نقاط جهان - از جمله ایران - تذکر این نکته است که سازمان فراماسونری معاصر، زاده ناپاک صهیونیسم است که خود بدان اعتراف کرده است:
این قدرت مخفی قدرت ماست. فراماسونری خارجی فقط به منظور مخفی کردن نقشه ماست و شعاع عمل و طرز اجراء آن برای همیشه بر ملتها پوشیده است. (1)
به راستی هدف این سازمان صهیونیستی چیست و در مغز علیل خود چه اهدافی را دنبال می کنند؟ صهیونیستها بدین پرسش چنین پاسخ داده اند:
هدف، حکومت ماست...زمانی که نوبت حکومت ما فرا رسد تکیه کلام خود یعنی عبارت آزادی، مساوات و برادری را عوض نخواهیم کرد، بلکه مقصود خودمان را با الفاظ دیگری از قبیل حق آزادی و وظیفه مساوات و هدف برادری ادا خواهیم کرد. در نتیجه، تمام حکومتها را به استثنای حکومت خودمان از بین خواهیم برد... ( آنگاه) با دستهای محکم و قوی حکم فرمایی می کنیم و چون قدرت را از دست کسانی که مطیع ما شده اند به دست آورده ایم، جاه طلبیهای بی مورد و حرص و آز و انتقام بیرحمانه و کینه را منحصر به خود می نمائیم. ما هستیم که با ترور، همه جا را احاطه می کنیم و افراد زیادی را با عقاید مختلف و روشهای متفاوت در اختیار می گیریم. (2)خواننده عزیز! این همان خطریست که متأسفانه تا کنون توجهی به آن نشده و نمای وحشتناکش، برای ملل عالم ترسیم نگردیده است. امید آنکه با بازگویی و افشای ماهیت ضد انسانی فراماسونری به زودی زنگ خطر این سازمان صهیونیستی در گوش ملت های عالم به ویژه جوامع اسلامی به صدا در آید و خداوند ایشان را از این بلا موسون دارد.

فصل اول : فراماسونری در جهان