فهرست کتاب


صحیفة الحسن علیه السلام ( دعا و کلمات امام حسن علیه السلام )

, ترجمه و تنظیم:جواد قیومی اصفهانی‏

(2) سخن آن حضرت در توصیف تقوی

تقوی درگاه، هر توبه، و آغاز هر حکمت، و شرافت هر عمل است.

(3) قوله علیه السلام فی توکل علی الله

من اتکل علی حسن الاختیار من الله لم یتمن انه فی غیر الحال، التی اختارها، الله له

(3) سخن آن حضرت در توکل بر خداوند

هر که بر نیکویی اختیار خداوند توکل نماید، هرگز آرزو نمی کند که درحالتی غیر از آنچه خداوند برای او اختیار کرده، قرار داشته باشد.