جمعیت فدائیان اسلام

نویسنده : داوود امینی

ج) رونوشت صورت اسامی اشخاصی که از جیب سیدعبدالحسین واحدی (پس از دستگیری) کشف شده است:

عباس آقا تبریزی، جعفری، نسبی
مصطفی مدنی
میرزا عبدالرحیم
جواد کاشانی
میرزا غلامعلی
کاشانی کفاش
احمد لبافی
خبرالدین قنات آبادی
حسن آقا بگلربیگیان
اصغر فیروزی
ابوالقاسم تمیمی کاشانی
جواد تهرانی
فدایی
رضا رحمانی
احمد عشقی
حسن و فضیل اسماعیلی
محمود ستوده
هاشم ایمانی
غلامحسین باجک پور
عزیزالله تسمه ساز
حسن رستمی
سیدحاج سمسار
ناصر صراف زاده
ابوالفتح صرافان
محمد حدادزاده
احمد زرگر
رضا صرافیان
رضا طریقت
جواد مظفری
شیخ جواد شفق کاشانی
میرزا علی اکبر تبریزیان
علی احرار
نایب اشتیاق
محمود جعفری
غلامعلی اشتیاق
حسین شاه نواز
عباس صفایی
حسین طلاچی
سیدقوام باهری
محسن نیکویی
سیدجعفر مطهری
حسن لشگری
رضا صادقی
مرتضی شاه حبیبی
نجفی
اکبر معماری
حسین آقا عطرکش
علی اکبر قدردانی
سیدمحسن امیر حسینی
مهدی صداقت
محسن و محمود محرر
اصغر معماری
استادعلی
حبیب الله خوش تینت
حسین شناور
عزیز الله خوش طینت
حسین اشتیاق
محمد نیم شب
ابوالقاسم گازری
امیرعبدالله کرباسچیان
دکتر محمود شروین
سیدطاهر موسویان
دکتر نصیری (میدان شاه)
عباس نوشاد
محمد ارهالی (گرگان)
رضانوشاد
رضا تقی زاده (خیابان شهباز)
علی قربانی
شمس قنات آبادی
علی رمضانی
سیدهاشم حسینی تهرانی
سلیمان -
مهدی دولابی
قدیر نوایی
عباس بختیاری
ذوالفقاری
جلال -
اکبر پورشرفی
عبدالمهدی اصغری
اسکندر راه ساز
محمد و احمد تورچی
حسین عالم
احمد و صمد رسول پور
سیدمحسن گونی فروش
احمد و حسین مغازه
طباطبایی
احمد و رضا کاشانی
عراقی
علی بناء باباسیان
اسدالله میوه فروش
اصغرکفاش (پامنار نزدیک منزل آیت الله) گلدوست(731)
مرتضی کرباسچیان
حسین کرباسچیان
محمد نیک بین
باقر رقت

د) نامه سیدعبدالحسین واحدی به ریاست شهربانی کل کشور در خصوص مداوا و ترتیب آزادی نواب صفوی از زندان:

شماره 502، تاریخ 12/9/30، خیلی فوری
هوالعزیز
به نام اعلیحضرت صاحب جلال پادشاه غائب جهان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه
ریاست شهربانی کل کشور
ملاقات اخیر من و رفقا با حضرت سیدمجتبی نواب صفوی مرا وادار به نگارش این نامه نمود. تضییقاتی که بر صف مقدس حق پرستان وارد می شود و مستقیما دشمنان اسلام و ایران را تقویت نموده کاخ استقلال ایران را متزلزل می کند. حکومت وقت بدون توجه به لطمه شدیدی که اسلام و ایران را تهدید می کند و بدون توجه به آثار عمیق تربیت نورانی مسلمانها را تعطیل می نمایند. مقتدرترین صفوف زنده ایران صفوف مقدس فدائیان اسلام بوده که به رهبری و قیادت حضرت نواب صفوی انجام وظیفه می نمایند. محور این مردان خداپرست با تقدیر از زحمات و جانبازی های پیاپی او مدتی است در زندان به سر می برند. برادران غیرتمند و جانباز ایشان هم به خاطر حفظ مصالح ملت ایران عکس العمل شدیدی نشان نداده و انتقام این جنایات و حق کشی ها را به بعد موکول نموده اند. بازداشت و ادامه بازداشت ایشان دست اجانب و دشمنان ایران را باز گذاشته و قوای حقیقی مسلمانها را تعطیل می کند. صرف نظر از این موضوعات حیاتی و اثر رطوبت محل زندان و محدود بودن محیط زندگیر مبتلا به مرض رماتیسم گشته و این کسالت قبل از هر چیز به قلب و سایر اعضای بزرگ بدن صدمه های خطرناک خواهد زد. مقتضی است به این وظیفه قانونی خود قیام نموده، پزشک قانونی برای معاینه ایشان اعزام و به این بازداشت غیرقانونی خاتمه دهید و خود را در پیشگاه خدای صاحب عالم سرافراز نمائید.
فدایی کوچک اسلام، سیدعبدالحسین واحدی
(حاشیه 1): مراتب به دادسرا اطلاع داده شود رونوشت به اداره پزشک قانونی و اداره بهداری و دائره زندان ارسال گردد. امضاء 12/9
(حاشیه 2): محرمانه، خیلی فوری است، مستقیم توسط تیمسار نخعی. تیمسار نخعی فرمودند خود سرکار ریاست کند که هر وسیله که لازم بداند برای بهبودی مشارالیه فراهم کنند.
ریاست شهربانی کل کشور (امضاء) 12/9/30

ه) دست نوشته ای از سیدمجتبی نواب صفوی در رابطه با غیر قانونی بودن حکومت شاه:

ما ملت مسلمان ایران و فرزندان اسلام و ایران به دنیا، انگلستان و روسیه و آمریکا و سایر ملل و حکومتهای دنیا اعلام می داریم که حکومت کنونی ایران حکومت قانونی و ملی نبوده، رسمیت ندارد.
زبانهای عمومی ملت ایران همیشه از جنایات غاصبین حکومت اسلامی ایران، شاه و دولت و سایر غاصبین حکومت اسلامی ایران آه و ناله و فریاد می کنند و چناچه آرای یک یک افراد ملت مسلمان ایران در خصوص این غاصبین تعیین گردیده، احصا شود، بجز همان طبقات خائن و غاصب، یکنفر نیست که دلش از دست جنایات این غاصبین خائن خون نبوده، دشمن سرسخت آنان و منتظر روز انتقام نباشد و تا چه رسد به اینکه راضی به حکومت خائنانه باشد. اگر روزی ملت مسلمان ایران در اظهار رای خویش آزاد باشند، آرای عمومی و فقهای اسلامی ایران و دشمنان اسلام را بطور قطع صادر می کنند، اصول قانون اساسی که بر اساس مقدس اسلام نهاده شده است و شاه و حکومت بایستی متکی به آن باشند هنوز باقی است و در دسترس جهانیان است و هر انسانی که غیر قانونی بودن شاه و حکومت ایران را از روی قانون تشخیص ندهد و نداند که اعمال این غاصبین ناپاک سراپا دشمنی و منافی با قانون اساسی بوده، خود دشمن رذل اسلام و قانون اساسی بوده، سند دیوانگی خود را در پیشگاه عقل و دانش امضا نموده است.. آری ما ملت مسلمان ایران و فرزندان اسلام و ایران، بدنیا و انگلستان و روسیه و آمریکا و سایر ملل و حکومتهای دنیا اعلام می کنیم که حکومت کنونی ایران قانونی و ملی نبوده و نیست. آری حکومت ایران لغو و غیر قانونی بوده و رسمیت ندارد.
ما فرزندان اسلام و ایران با اینکه بیاری خدای توانا و توانا و مقدریم و می توانستیم و می توانیم که در یک شب تاریک و یا در یک روز روشن، دشمنان اسلام و غاصبین حکومت اسلامی ایران را یکباره نابود کرده، به جهنم می فرستیم و انتقام اسلام و ناموس اسلام و ایران را به آنان باز می گردانیم و برای حفظ ناموس اسلام و هستی مسلمانان از خطرهای احتمالی صبر کردیم و از شورش برخی (ناخوانا) جلوگیری کرده و می کنیم. (732)