فهرست کتاب


دیوان عمار یاسر

قیس عطار سید مرتضی موسوی گرمارودی

انگیزش

1 - آیا پیوسته باید از سطوت تو جنگاوران دشمن بهراسند اما تو از حمله به آنان دوری کنی؟
2 - هیچ خیری نیست در پهلوانی که یک چشم خود را در جنگهای سخت از دست داده و اینک خود را در عرصه های ترسناک جنگ نمی افکند.
توضیح:
مختصر تاریخ دمشق ج 27، ص 52
بیت دوم به روایت (لا خیر فی اعور لا یاتی الفزع) در کتاب صفین ص 328 و به نقل از او در شرح نهج البلاغه ج 8، ص 12 و الدرجات الرفیعه ص 276 و اعیان الشیعه ج 1، ص 497 و بحار الانوار ج 33، ص 26 - 27
هاشم مرقال در جنگ با تانی حرکت می کرد... چون عمار او را دید که آرام آرام، حرکت می کند با نیزه اش او را تکان داد و گفت: (اکل یوم.. الرجز)

(13) اقسمت یا جبریل

1 - اقسمت یا جبریل یا میکال
2 - لا یغلبنا معشر ضلال
3 - انا علی الحق و هم جهال

ای جبرئیل

1 - ای فرشتگان مقرب خداوند، ای جبرئیل و ای میکائیل، شما را قسم می دهم.
2 - که ما را یاری کنید تا این گروه گمراه بر ما غلبه نیابد.
3 - ما بر حقیم و ایشان نادان و جاهلند.
توضیح:
این رجز در کتاب (مجمع الزوائد) ج 9، ص 395 آمده است.
سعید بن عبدالعزیز روایت کرده که: عمار یاسر در جنگ احد خدا را قسم داد و مشرکین هزیمت یافتند و در جنگ جمل هم قسم داد و اهل بصره پیروز شدند. در جنگ صفین به او گفتند کاش امروز هم خدا را قسم می دادی. گفت: اگر دشمنان ما را با شمشیرهایشان آنقدر بزنند که تا دورترین جا عقب نشینی کنیم باز هم یقین داریم که ما بر حق و آنها بر باطلند و خدا را قسم نداد و همانروز شهید شد.
این رجز را در جنگ احد سروده است: (اقسمت...)
شرح:
بیت 1: (اقسمت): اداه قسم و آنچه به آن قسم خورده می شود و هر دو در اینجا به حهت کثرت استعمال حذف شده است و معنی آن (اقسمت بالله) قسم می دهم شما را به خداوند است (النحو الوافی ج 2، ص 503)
(میکال): اسم فرشته ای از فرشتگان خداوند است و دو گونه دیگر هم گفته اند: (میکائل) و (میکائیل) (مجمع البیان طبرسی ج 1، ص 166)
نام ایندو فرشته را خصوصا بکار برد زیرا آن دو برترین فرشتگان خداوندند که برای یاری پیامبر صلی الله علیه و آله به امر خداوند از آسمان فرود آمدند.