فهرست کتاب


دیوان عمار یاسر

قیس عطار سید مرتضی موسوی گرمارودی

(12) تحریض آخر

1 - اکل یوم لم ترع و لم ترع
2 - لا خیر فی اعور جناب الفزع

انگیزش

1 - آیا پیوسته باید از سطوت تو جنگاوران دشمن بهراسند اما تو از حمله به آنان دوری کنی؟
2 - هیچ خیری نیست در پهلوانی که یک چشم خود را در جنگهای سخت از دست داده و اینک خود را در عرصه های ترسناک جنگ نمی افکند.
توضیح:
مختصر تاریخ دمشق ج 27، ص 52
بیت دوم به روایت (لا خیر فی اعور لا یاتی الفزع) در کتاب صفین ص 328 و به نقل از او در شرح نهج البلاغه ج 8، ص 12 و الدرجات الرفیعه ص 276 و اعیان الشیعه ج 1، ص 497 و بحار الانوار ج 33، ص 26 - 27
هاشم مرقال در جنگ با تانی حرکت می کرد... چون عمار او را دید که آرام آرام، حرکت می کند با نیزه اش او را تکان داد و گفت: (اکل یوم.. الرجز)

(13) اقسمت یا جبریل

1 - اقسمت یا جبریل یا میکال
2 - لا یغلبنا معشر ضلال
3 - انا علی الحق و هم جهال