فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

امام قائم و مسأله طول عمر طی قرون و اعصار

امام و امامت، وظیفه ساز و مسئولیت آفرین است و هدایت و غم مردم خوردن و هدایتگر مردم، بایستی غم مردم را داشته، غمخوار آنان باشد.
و آنگاه که قرنهامی پاید و غیبت استوار می گردد.چونان زمان حضور، گرمای وجود مبارک امام، راهگشا و امید آفرین است.
دانستیم که تولد قائم آل پیامبر در سال 255 هجری بوده است.از این رو هزار و اندی از عمر آن حضرت می گذرد.و این پرسشی است، که چگونه یک انسان بدین درازی، عمر می کند؟
این مسأله از نظر ما خدا پرستان، بسیار ساده است، زیرا قدرت و دانش خدا، اندازه و بن بست ندارد، و او می تواند حجت و امامی را، مدتی دراز، زنده نگه دارد، اصل آفرینش انسان، با صدها ریزه کاریها و دقت، بسی شگفت آورتر از طول عمر است.
ساده ترین عضو بدن ما از نظر ساختمان و طرز کار، به اندازه ای مهم و اسرارآمیز است که نوبت به مسأله ای طول عمر نمی رسد.آیا تا کنون فکر کرده اید غذا خوردن چگونه انجام می شود؟ چشمه بزاق یا پل معلق مری چه کارهایی را انجام می دهند؟ خوابیدن چیست؟ آنگاه که می خوابیم، آیا واقعا می میریم و بعد، دوباره زنده می شویم؟! چگونه سخن می گویم؟ پاره گوشتی به چین و شکن های دهان و دندان می خورد، صدا پدید می آید و ترجمان خواسته های و نظرات ما می گردد، و در طی زمانها تمدن ها را به وجود می آورد.آیا این شگفت انگیز نیست؟

چگونه عمر دراز پدید می آید؟

اگر دستگاه تنفس، اعصاب، گوارش، قلب، مغز، اعضا و کالبدها ظاهری انسان، سالم باشد، و مواد غذایی سالم و لازم نیز به او برسد، به علاوه از آب و هوای تمیز و سلامت هم برخوردار باشد عمر، طولانی خواهد گشت.
مردمی که بهداشت را بیشتر مراعات می کنند و رازهایی از سلامت را می دانند و به کار می بندند عمر طولانی تر خواهند کرد.بیشتر مردم در اثر کمبود مواد غذایی، مصرف غذاهای فاسد و تقلبی، ندانستن و مراعات نکردن اصول بهداشت، آلودگی آب و هوا بیمار می شوند.و بسیاری از بیماران در اثر نارسایی دانش پزشکی یا اشتباه های پزشکان و ندانستن امکانات می میرند.
72000 سال
برناردشاو نظریه وایزمن دانشمند آلمانی را چنین شرح می دهد: مرگ لازمه قوانین طبیعی نیست.و در علم طبیعت، از عمر جاودان تا عمر یک لحظه ای وجود دارد.آنچه طبیعی و فطری است، عمر جاودانی و همیشگی است.(10)
دانشمندان علوم طبیعی ثابت کرده اند برخی از حیوانات، می توانند نهصد برابر عمر طبیعی خود، زندگی کنند.بدون تردید انسان در این راه استعداد و توانایی بیشتری دارد.بنابراین اگر عمر طبیعی انسان را هشتاد سال فرض کنیم، ممکن است که 72000 سال عمر کند.(11)
دکتر فوردنوف می گوید: قرن بیستم تمام نمی شود مگر اینکه بشر بر پیری پیروز می شود (12)
اینکه می گویند: بدن آدمی بیش از شش برابر دوره رشد خود نمی تواند زنده بماند، یعنی نهایت عمر انسان صد و بیست سال است، درست نیست، زیرا در میان ملت ها و اقوام وحشی و متمدن، افرادیکه از صد و پنجاه سال بیشتر دارند، فراوان به چشم می خورند.
بیشتر دانشمندان پزشکی معتقدند که انسان نمی میرد، بلکه خود را می کشد.(13)

تورات و انجیل، و عمر طولانی

تورات و انجیل عمر برخی از پیامبران را بدین گونه ثبت کرده است:
1)آدم، 930 سال.(14)
2)نوح، 950 سال.(15)
3)متوشالح، 969 سال (16)
4)شیث، 912 سال.(17)
با این مقدمه، نتیجه می گیریم که نخست قدرت و توانایی خداوند بالاتر از همه مشکلات و موانع راه زندگی است.دیگر آنکه دیدیم دانشمندان هم می گویند: امکان دارد یک موجود زنده، مدتی بس دراز زندگی کند.سه دیگر، امام زمان (ع) هم که به اراده خدا زنده مانده، خود نیز از دانش الهی بهره مند است و راه های سالم زیستن را به نیکی می داند.
از این رهگذر است که در زنده بودن و عمر دراز حضرت قائم، شک و تردیدی راه ندارد.
البته در زمینه ای این مسأله سخن بسیار است و بسیار سخن گفته اند، ولی ما به خاطر کوته نگاری به این کم بسنده کردیم.