فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

اینست دین راستین

مجلسی بود و گروهی از مردم خدمت امام باقر (ع) نشسته بودند و از گفتار آن حضرت بهره می بردند و معنویت امام، چونان بال فرشتگان بر مجلس سایه افکنده بود.روشن است در مجلسی که امام حضور داشته باشد، سخن از حل مشکلات و شناساندن راه های صحیح زندگی و دانستنی هایی درباره تکامل معنوی و انسانی است.
مجلس به پایان رسید.همگان پراکنده شدند، ولی تنها ابو حمزه ثمالی بر جای ماند.
امام با وی گفتگو را ادامه می دهد، می گوید:
ای ابو حمزه! در قیام قائم ما شک و تردید راه ندارد و خداوند آن را تغیر نخواهد داد و قطعی است.آن کس که این گفتار را نپذیرد، ایمان به خدا ندارد.
در این هنگام احساس ویژه یی به امام دست داد و چنین فرمود: پدر و مادرم فدای آنکس که پس از من هفتمین است و زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد...
ابوحمزه می گوید:
امام باقر (ع) پس از این احساس و هیجان، لختی فرود آمد و متفکرانه به آیتی از قرآن اشاره کرد و گفت: روشن تر از این سخن، کلام خداست که می فرمود: از آغاز آفرینش زمین و آسمان ها، شماره ماه ها نزد خدا و در کتاب خدا دوازده بوده است؛ چهار از آنها، ماه های حرام است.اینست دین پابرجا و راستین خدا.درباره این ها به خود ستم نکنید.
امام در این آیه ادامه داد: شناختن ماه های محرم، صفر، ربیع...و حرامهای آن که: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم می باشد.دین پابرجا و راستین خدا نیست، زیرا یهود و مسیحیان و مجوس و دیگر مردمان نیز این ماه ها را می شناسند و نام آنها را می دانند مقصود از آنها، امامان دوازده گانه هستند، که دین خدا را بر پا می دارد.

خانه علی (ع) پناهگاه شماست

پس از در گذشت رسول خدا (ص) برخی از یهودیان به مدینه می آمدند و پرسش هایی می کردند.می خواستند بدانند نشانه هایی که تورات درباره پیامبر اسلام و جانشینان داده است، بر چه کسی راست می آید.
در زمان عمر، یک نفر یهودی نزد او آمد و پرسش های کرد.عمر نتوانست پاسخ گوید، ولی چون می دانست پاسخ پرسش نزد کیست، او را نزد علی علیه السلام فرستاد.
مرد یهودی به آستان پیشوان مؤمنان شرفیاب شد و سؤالاتش را پرسید.یکی از پرسش هایش این بود که: پیشوایان مسلمانان چند نفرند؟ امیرمؤمنان علی (ع) فرمود: دوازده نفر.
مرد یهودی گفت: راست گفتی.به خدا سوگند این گفته تو، درست همانند نوشته تورات می باشد.

امام قائم و مسأله طول عمر طی قرون و اعصار

امام و امامت، وظیفه ساز و مسئولیت آفرین است و هدایت و غم مردم خوردن و هدایتگر مردم، بایستی غم مردم را داشته، غمخوار آنان باشد.
و آنگاه که قرنهامی پاید و غیبت استوار می گردد.چونان زمان حضور، گرمای وجود مبارک امام، راهگشا و امید آفرین است.
دانستیم که تولد قائم آل پیامبر در سال 255 هجری بوده است.از این رو هزار و اندی از عمر آن حضرت می گذرد.و این پرسشی است، که چگونه یک انسان بدین درازی، عمر می کند؟
این مسأله از نظر ما خدا پرستان، بسیار ساده است، زیرا قدرت و دانش خدا، اندازه و بن بست ندارد، و او می تواند حجت و امامی را، مدتی دراز، زنده نگه دارد، اصل آفرینش انسان، با صدها ریزه کاریها و دقت، بسی شگفت آورتر از طول عمر است.
ساده ترین عضو بدن ما از نظر ساختمان و طرز کار، به اندازه ای مهم و اسرارآمیز است که نوبت به مسأله ای طول عمر نمی رسد.آیا تا کنون فکر کرده اید غذا خوردن چگونه انجام می شود؟ چشمه بزاق یا پل معلق مری چه کارهایی را انجام می دهند؟ خوابیدن چیست؟ آنگاه که می خوابیم، آیا واقعا می میریم و بعد، دوباره زنده می شویم؟! چگونه سخن می گویم؟ پاره گوشتی به چین و شکن های دهان و دندان می خورد، صدا پدید می آید و ترجمان خواسته های و نظرات ما می گردد، و در طی زمانها تمدن ها را به وجود می آورد.آیا این شگفت انگیز نیست؟