فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

نشانه های پنجگانه

امام صادق (ع) فرمود: پنج چیز از نشانه های ظهور قائم ما است.
1 - صیحه آسمان: فریادی از آسمان به گوش می رسد که امام زمان و شیعیان او برحقند.
2 - خروج سفیانی: سفیان، مردی از دودمان ابوسفیان پدر معاویه است؛ و نام او عثمان بن عنبسه می باشد و از شام خروج و هشت یا نه ماه حکومت می کند.
3 - خسف بیداء: لشگر سفیانی در سرزمین بیداء که محلی میان مکه و مدینه است در دل زمین فرو می رود.
4 - خروج یمانی: یمانی مردی است که مردم را به سوی امام زمان می خواند و از یمن قیام می کند.
5 - کشته شدن نفس زکیه - نفس زکیه جوانی است از دودمان پیامبر که نامش محمد بن حسن است و در مکه شهید می شود.
توضیح:
نشانه های ظهور و قیام امام قائم (ع) دو گونه است. حتمی و غیر حتمی.
نشانه های غیر حتمی:
ممکن است در زمان های دیگر نیز پدید آید و تا قیام آن حضرت، فاصله ای زیادی داشته باشد، ولی نشانه های حتمی، نزدیک شدن قیام امام را خبر می دهد که دیگر فاصله ای نیست. نشانه های بالا، از علامت های حتمی است.

و اوست که زمین را پر از داد خواهد کرد

احمد بن اسحق اشعری می گوید: خدمت امام عسکری (ع) شرفیاب شدم. می خواستم از جانشینش بپرسم پیش از آنکه سخن بگویم امام فرمود: ای احمد! خداوند زمین را - از روزگاری که آدم را آفرید تا روز رستاخیز - از حجت و راهنمای الهی. خالی نگذارده و نخواهد گذاشت.
پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! امام پس شما کیست؟
حضرت بی درنگ از جا بر خاست و به داخل خانه رفت و پس از لحظه ای، در حالی که کودک سه ساله ای را به دوش داشت، بیرون آمد. آنگاه فرمود: ای احمد! به خاطر آنکه پیش خدا و ما گرامی هستی، فرزندم را به تو نمایاندم. نام و کنیه او، نام و کنیه پیامبر است. و اوست که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد.
در این هنگام احمد بن اسحق نشانه ای از امام خواست تا قلبش اطمینان بیشتری پیدا کند.
کودک سه ساله به عربی فصیح گفت: من، بقیه الله و انتقام گیرنده از ظالمان هستم...

نابودی ستمکاران به دست قائم ما است

امام یازدهم فرمود: بنی امیه و بنی عباس ما را هدف شمشیرهای خود قرار داده اند، به دو جهت:
نخست: می دانستند سرپرستی مردمان حق آنها نیست و از آن بهره ای ندارند و از اینکه ما قیام کنیم و حقمان را از آنان بگیریم و حکومت حق را بر پا سازیم - در وحشت و اضطراب بودند.
دو دیگر: از حدیث های روشن و مسلم دریافته اند که نابودی حکومت ستمگران و زورگویان به دست قائم ما است و خود، نیکو می داند که ستمگر و زورگو هستند.
اینها در کشتن دودمان پیامبر، سخت کوشیده اند تا نگذارند قائم آل محمد به دنیا آید، ولی خداوند نخواست آنها جای او را بدانند تا آنگاه که دولت و حکومت او ظاهر شود، اگر چه ستمگران را خوش نیاید