فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

ما را به هدیه او نیازی نیست

نشانه بازار مسلمانان، سر پوشیده های دور و دراز، طاق های گنبدی و دکان های ساده نبود.نشانه بازار مسلمانان، راستی، درستی، رحم و انصاف بود.
هر جا غیر از اینها بود، می گفتند:
اینجا بازار مسلمانان نیست.
داخل حجره ها و دکانها، گفتگو از داد و ستد، تهیه و پخش کالاهای مورد نیاز مردم و تأمنی آسایش آنها بود، که بر اساس دستورهای تجارتی اسلام دور می زد. گاهی نیز در فکر و مشورت کمک و یاری بینوایان، و یا سر گرم کتاب خدا بودند هر چه بود، از عمر گرانبهای خود، حداکثر استفاده را می بردند و از همه بالاتر به یاد عزیزشان امام زمان (ع) بودند.
در شهر قم مردی بزازی - از شیعیان و دوستداران امام قائم (ع) شریکی داشت که او شیعه دوازده امامی نبود.از قضا پارچه گرانبها و جالبی به دست آنها افتاد.
مرد شیعه به شریکش گفت:
این پارچه قابلیت مولایم را دارد.
شریکش گفت من مولایت را نمی شناسم، ولی آن را به هر که می خواهی بده.و او پارچه را برای امام زمان (ع) فرستاد.
آنگاه که پارچه به دست امام (ع) رسید، آن را دو نیم کرد و نیمی از آن را پس فرستاد و فرمود: به مال مخالف و غیر شیعه نیازی نداریم.

دروازه غرب به دست او گشوده می شود

حضرت باقر (ع) فرمود: قائم ما نهضت خویش را از مکه می آغازد، و پرچم و شمشیر رسول خدا (ص) و دیگر نشانه های پیامبر و درخشش گفتار محمدی (ص) با اوست.
پس از نماز شامگاه فریاد بر می آورد: ای مردم! شما که در دیدگاه خدا و زیر فرمان و اراده او هستید، به هوش باشید.به خدا ایمان آرید که پیامبران را با مشعل کتاب و قانون و برهان های روشن، فرستاده است خدا شما را فرمان می دهد که برای او شریک قرار ندهید و پاسدار دین و گفتار پیامبر باشید.زنده بدارید آنچه قرآن زنده کرده است.و نابود سازید آنچه قرآن از بین برده است.قلبتان به خاطر هدایت و نجات گمراهان بتپد.من شما را به سوی خدا و پیامبر می خوانم، که برنامه های قرآن را اجرا کنید. باطل را بکوبید و راه و روش پیامبر را به پا دارید. پس از این گفتار، یارانش که 313 نفر می باشند، مانند بارانهای پراکنده پاییز، به هم می پیوندند.آنها مردانی هستند که در شب به راز و نیاز با خدا زنده اند و در روز، شیران بیشه شجاعتند.
خداوند نخست حجاز را برای او می گشاید و او زندانیان بنی هاشم را آزاد می سازد، پرچم های سیاه کوفه به زیر می آید، و به عنوان نشانه بیعت، به سوی امام قائم فرستاده می شود. در این هنگام است که امام سپاه را به شرق و غرب جهان می فرستد تا بیداد و بیدادگران را ریشه کن سازند، و کشورها برای او گشوده می گردد و به دست او استانبول (دروازه غرب) فتح می شود.

نشانه های پنجگانه

امام صادق (ع) فرمود: پنج چیز از نشانه های ظهور قائم ما است.
1 - صیحه آسمان: فریادی از آسمان به گوش می رسد که امام زمان و شیعیان او برحقند.
2 - خروج سفیانی: سفیان، مردی از دودمان ابوسفیان پدر معاویه است؛ و نام او عثمان بن عنبسه می باشد و از شام خروج و هشت یا نه ماه حکومت می کند.
3 - خسف بیداء: لشگر سفیانی در سرزمین بیداء که محلی میان مکه و مدینه است در دل زمین فرو می رود.
4 - خروج یمانی: یمانی مردی است که مردم را به سوی امام زمان می خواند و از یمن قیام می کند.
5 - کشته شدن نفس زکیه - نفس زکیه جوانی است از دودمان پیامبر که نامش محمد بن حسن است و در مکه شهید می شود.
توضیح:
نشانه های ظهور و قیام امام قائم (ع) دو گونه است. حتمی و غیر حتمی.
نشانه های غیر حتمی:
ممکن است در زمان های دیگر نیز پدید آید و تا قیام آن حضرت، فاصله ای زیادی داشته باشد، ولی نشانه های حتمی، نزدیک شدن قیام امام را خبر می دهد که دیگر فاصله ای نیست. نشانه های بالا، از علامت های حتمی است.