فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

کشتی نوح

نوح پیغمبر (ع) 950 سال، مردم را به خدا پرستی و انسانیت خواند، ولی مردم نه تنها به او ایمان نیاوردند، بلکه به مسخره اش گرفتند و او را سخت آزردند.از آن همه جمعیت، تنها شماره به وی گرویدند، و دین او را پذیرا شدند.نوح (ع)پس از 50 سال صبر و شکیبای و پیگیری در راه هدایت مردم، از آنان ناامید شد و سرانجام به نفرینشان برخاست خداوند دعای او را پذیرفت و به وی دستور داد کشتی بزرگی بسازد.هنگامی که نشانه ای عذاب در رسید کسانی که ایمان آورده بودند به کشتی سوار شدند.سیلاب باران از آسمان سرازیر شد، و چشمه های زمین به شدت جوشید.سیلی وحشتناک همه جا را فرا گرفت و بیابان ها و فراز و فرودها را پر کرد.آب، کشتی را به این سو و آن سو می برد و چون گهواره می گرداند، ولی سرنشینان هرگز آسیبی ندیدند و از خطر رستند.
کافران که نوح و دیگر ایمانداران را به مسخره می گرفتند.طعمه امواج خروشان شدند و از بین رفتند.
اینک پیامبر ما از نوح سخن می گوید:
یارانم! فرزندان پاک من، چنان کشتی نوحند، هر کس به کشتی نشست از نابودی برست.کسانی هم که فرزندان پاک مرا پیشوا قرار دهند از گمراهی و هلاکت نجات پیدا خواهند کرد...
این هنگام مردی پرسید: یا رسول الله! پیشوایان بعد از شما چند نفرند؟
حضرت فرمود: دوازده نفر که همگان از دودمان منند.

او کاخ ستمگران را در هم می کوبد

تیرگی، روزگاران را فرا گرفته، و امام مجتبی به خانه نشسته است.آنان مه نامردمی کرده و امام را در نبرد با معاویه یاری ننموده بودند، به صلح وی خرده می گرفتند.
امام مجتبی در پاسخشان فرمود: فسوسا! که شما راز کار مرا نمی دانید.بهره آنچه انجام داده ام، فزونتر از همه چیزهایی است که خورشید بر آن می تابد...مگر نمی دانید من پیشوای شما هستم و اطاعت من بر شما لازم است؟مگر پیامبر عزیز اسلامی (ص) مرا یکی از دو سرور جوانان بهشت معرفی نفرمود؟
مردم: آری
امام: مگر نمی دانید آنکاه که خضر آن؟ تی را سوراخ کرد و دیوار خرابه را ساخت و...حضرت موسی چون از راز آنها بی خبر بود و حکمت و دلیل آن را نمی دانست به خشم آمد.(اینان هم چون حکمت صلح و کناره گیری مرا نمی دانند، خرده می گیرند)مگر نمی دانید که ما امامان گرفتار بیدادگران زمان خود هستیم، به جز امام قائم (ع)آنکه عیسا پشت سراو نماز می گزارد.خداوند ولادت وی را پنهان، و او را از دیده ها دور خواهد داشت، تا در هنگامه خروج و نهضتش گرفتار بیعت ستمکاری نباشد، او نهمین فرزند برادرم حسین (ع)است.
خداوند عمر او را در روزگار غیبت دراز می کند و آنگاه وی را به صورت جوانی چهل ساله ظاهر می سازد، تا مردم بدانند خداوند بر همه چیز توانا است.

جانشین کیست؟

مردی یهودی به نام نعثل خدمت پیامبر اسلامی (ص) شرفیاب میشود و می گوید، ای محمد! از مسایلی که مدت درازی است در سینه ام مانده و مرا به زحمت انداخته است، می پرسم.چنانچه جواب آنها را گفتی، مسلمان می شوم. پیامبر فرمود: بپرس.مرد یهودی پرسش هایی کرد و جواب های قانع کننده دریافت تا بدینجا رسید که: ای محمد! جانشینت کیست؟زیرا هیچ پیامبری بدون جانشین نبوده است.پیامبرما حضرت موسی هم یوشع بن نون را جانشین خود قرار داد. پیامبر (ص) فرمود: وصی و جانشین من علی بن ابیطالب است، و پس از او دو نواده ام حسن و حسین و پس از آنها نه امام، از دودمان حسین دگر بار پرسید: نامهای ایشان را یاد کن پیامبر فرمود: پس از شهادت حسین فرزندش علی،، پس از او فرزندش محمد، پس از او پسرش جعفر و پس از او پسرش موسی، پس از او پسرش علی، پس از او پسرش محمد و پس از او پسرش علی و پس از او حسن و آنگاه که حسن از دنیا رفت، پسرش حضرت حجت - که پیوسته درود خدا بر آنان - می باشند.
نعثل، پس شنیدن نام امامان دوازده گانه - همانطور که در تورات دیده بود - مسلمان شد.