فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

ایمان راستین

امام باقر علیه السلام:
هیهات هیهات. لا یکون فرجنا حتی تغربلواثم تغربلوا. یقولها ثلاثا حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقی الصفو.
از امام پنجم (ع)پرسیدند: حکومت شما آل محمد (ص)چه وقت است؟ امام فرمود: وه! چه دور است. حکمت ما آنگاه فرا می رسد که شما غربال شوید آزمایش شوید و سه بار این جمله را تکرار کرد و سپس فرمود: آنها که ایمانشان ضعیف و معیوب است، می روند و تنها ایمان داران راستین بر جای خواهند ماند.
راه هدایت و رسیدن به حق و سعادت نیاز به بردباری و مقاومت دارد، مقاومت در برابر شهوات و گناهان و جاذبه های شیطانی.
جمعی که برای رسیدن به حق وسعادت حرکت می کنند همه به مقصد نمی رسند بلکه ضعف ها و وسوسه های نفس و شیطان آنها را از راه باز می دارد و سر انجام زیبایی ها و جلوه های دنیارا بر آخرت بر می گزینند و از همراهی اهل حق باز می مانند.
برماست که خود را از سقوط در دام های شیطان حفظ کرده و در راه حق ثابت قدم بمانیم.

زمین به عدالت زنده می شود

امام باقر (ع):
فی تفسیر قوله تعالی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قال: یحییها بالقائم فیعدل فیها فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم.
امام پنجم در تفسیر این آیه آگاه باشید خدا زمین را پس از مردنش زنده خواهد کرد، فرمود: خدا زمین را به وسیله قائم آل محمد (ع) زنده می کند، یعنی: جهان که به بیدادگری مرده است به دادفرمایی امام قائم روح تازه پیدا می کند.
جلوه و زیبایی زندگی به عدالت است،آن هم عدالت همگانی و جهانی، تا همه انسانها در پرتو این نعمت بزرگ به سعادت برسند و جامعه ایده آل انسانی تحقق یابد.
این آرزو تنها به دست حجت خدا امام دوازدهم علیه السلام برآورده خواهد شد و مردم در شرق و غرب عالم در زیر پرچم عدالت زندگی خواهند کرد و ستمکاران و غارتگران به سزای اعمال ننگین خود رسیده و مظلومان و مستضعفان به حق خود دست خواهند یافت.

هر کس او را نشناسد...

امام حسن عسکری (ع):
من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه
آنانکه امام زمان خویش را نشناسند تا بمیرند، همانند مردگان دوران جاهلیت اند.
شناختن امام، دانستن روز تولد و درگذشت او نیست، بلکه شناختن موقعیت، شخصیت و هدف اوست.یعنی بدانیم که امام جانشین پیامبر، و دانش او از دانش پیامبر است و تمام کارها و سخنان او راست و درست و مطابق واقع می باشد و اصلا آلوده به گناه و خطا و کارهای ناشایست نمی شود.هر چه بگوید، برنامه صحیح زندگی و نشان دهنده راه سعادت است.و مخالفت با او مخالفت با خداست.
ولی اگر این طور امام را نشناسیم، نه تنها دستورهای او را اجرا نمی کنیم، بلکه با او مخالفت هم خواهیم کرد و در نتیجه، از راه راست باز می مانیم و گمراه خواهیم شد، همانطور که افراد پیش از اسلام گرفتار کفر و گمراهی شده بودند.