فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

منتظران همانند پیکار گرانند!

امام صادق علیه السلام:
من مات منتظرا لهذا الامر، کان کمن کان مع القائم فی فسطاطه، لا، بل کان کالضارب بین یدی رسول الله بالسیف.
آنکس که با انتظار فرا رسیدن حکومت امام زمان علیه السلام دیده از جهان فرو بندد، مانند کسی است که با آن حضرت در خیمه اش باشد. نه، بلکه مانند کسی استکه در پیش رسول خدا (ص)جهاد کند.
آنکه واقعا منتظر مهمان عزیزی باشد. حتما خود را آماده پذیرایی او می کند. و تا آنجا که بتواند، خواسته های مهمان را بر آورد. و طوری رفتار می کند که او راضی و شادمان باشد، ولی اگر فریاد کند و بگوید: من منتظر مهمانم، ولی حتی یک لقمه نان برای او فراهم نکند. معلوم می شود دروغ میگوید. کسی هم که واقعا به انتظار امام زمان (ع)باشد، یک انسان کاملا منظم و پاک و نمونه خواهد بود، و البته چنین شخصی که قدم قه صدم باید در راه خدا و انسانیت پیکار و فداکاری کند، همانند سربازی است که در رکاب پیامبر عزیز اسلام، جانش را بر کف نهاده واز اسلام حمایت و جانبداری می کند.

ایمان راستین

امام باقر علیه السلام:
هیهات هیهات. لا یکون فرجنا حتی تغربلواثم تغربلوا. یقولها ثلاثا حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقی الصفو.
از امام پنجم (ع)پرسیدند: حکومت شما آل محمد (ص)چه وقت است؟ امام فرمود: وه! چه دور است. حکمت ما آنگاه فرا می رسد که شما غربال شوید آزمایش شوید و سه بار این جمله را تکرار کرد و سپس فرمود: آنها که ایمانشان ضعیف و معیوب است، می روند و تنها ایمان داران راستین بر جای خواهند ماند.
راه هدایت و رسیدن به حق و سعادت نیاز به بردباری و مقاومت دارد، مقاومت در برابر شهوات و گناهان و جاذبه های شیطانی.
جمعی که برای رسیدن به حق وسعادت حرکت می کنند همه به مقصد نمی رسند بلکه ضعف ها و وسوسه های نفس و شیطان آنها را از راه باز می دارد و سر انجام زیبایی ها و جلوه های دنیارا بر آخرت بر می گزینند و از همراهی اهل حق باز می مانند.
برماست که خود را از سقوط در دام های شیطان حفظ کرده و در راه حق ثابت قدم بمانیم.

زمین به عدالت زنده می شود

امام باقر (ع):
فی تفسیر قوله تعالی اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قال: یحییها بالقائم فیعدل فیها فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم.
امام پنجم در تفسیر این آیه آگاه باشید خدا زمین را پس از مردنش زنده خواهد کرد، فرمود: خدا زمین را به وسیله قائم آل محمد (ع) زنده می کند، یعنی: جهان که به بیدادگری مرده است به دادفرمایی امام قائم روح تازه پیدا می کند.
جلوه و زیبایی زندگی به عدالت است،آن هم عدالت همگانی و جهانی، تا همه انسانها در پرتو این نعمت بزرگ به سعادت برسند و جامعه ایده آل انسانی تحقق یابد.
این آرزو تنها به دست حجت خدا امام دوازدهم علیه السلام برآورده خواهد شد و مردم در شرق و غرب عالم در زیر پرچم عدالت زندگی خواهند کرد و ستمکاران و غارتگران به سزای اعمال ننگین خود رسیده و مظلومان و مستضعفان به حق خود دست خواهند یافت.