فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

عمران و آبادی در دولت مهدی (ع)

پیامبر گرامی (ص):
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهور له الکنوز و لایبقی فی الارض خراب الایعمره.
حکومت امام زمان (ع) شرق و غرب جهان را فرا می گیرد و گنجینه ها به دست وی افتد و او ویرانی های زمین را آباد سازد.
حکومت دینی و الهی علاوه بر مسئولیت تربیت و هدایت مردم و رشد و پرورش جنبه های معنوی و انسانی زیاد، زندگی و رفاه آنان را به سر منزل کمال می رساند و بطور کلی اگر منبع و امکانات با عدالت تقسیم شود رفاه عمومی تامین گردیده. و یا حداقل فشار از دوش مستضعف برداشته خواهد شد در دولت امام زمان (عج) هم گنجینه ها بهره برداری شده و هم به جا و بموقع خرج خواهد شد.

ارتباط شرق و غرب

امام صادق (ع):
ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب یری اخاه الذی فی المشرق.
مؤمن در زمان امام قائم (ع)می تواند از مشرق جهان، برادرش را در مغرب ببیند و همچنین از مغرب مشرق را.
ارتباطات در همه زمانها نقش مهمی در زندگی و پیشرفت امور ایفا می کند امروزه این مهم پیشرفت زیادی کرده است ولی بیشتر در دست مستکبران است اما در دولت مهدی(عج)ارتباطات در اختیار مومنان قرار خواهد گرفت و نه تنها صنعت ارتباطات بلکه ارتباطاتی که دنیای صنعت از آن عاجز خواهد بود یاران امان را یاری خواهد داد.

خدایا شاهد باش، که ایمان داریم

پیامبر اکرم (ص):
من انکر القائم من ولدی فقد انکرنی.
آنکس که فرزندم قائم آل محمد را نپذیرد، مرا نپذیرفته و انکار کرده است.
اگر داشمند نابغه ای از استادی، بسیار تعریف کرد و گفت که از هر جهت وارد و کمال است، نزد او درس بخوانید. اکنون اگر ما از دانش آن استاد استفاده نکنیم و او رابی سواد بخوانیم، به آن دانشمند بی اعتنایی نکرده ایم
و سخنش را ناچیز نشمرده ایم؟
بنابر این اگر کسی آن قدر بدگمان و سست عقیده باشد که از این همه حدیث پیامبر را هم قبول ندارد، و گرنه سخن او را در باره امام زمان علیه السلام می پذیرفت.