فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

ندای آسمانی

امام باقر (ع):
نزلت هذه الایه و ان نشا(7)ننزل علیهم من السماء آیه سوره شعراء - 4 فی القائم و ینادی مناد باسمه و اسمه أبیه من السماء .
امام محمد باقر (ع) در تفسیر آیه ی: و اگر بخواهیم فرو می فرستیم از آسمان نشانه یی فرمود: این آیه درباره ی حضرت مهدی (ع) است که وقت ظهور او منادی غیبی از آسمان نام او و پدرش را به گوش مردم می رساند.
خداوندا آنچه برای هدایت مردم لازم باشد بیان می کند تا حجت بر همه تمام شود و راه حق مخفی نماند و عذر و بهانه برای پذیرش حق نباشد.
یکی از نشانه های امام زمان (عج) صیحه آسمانی است که خبر قیام آن حضرت از آسمان به گوش مردم می رسد و همه را متوجه این حقیقت مهم می سازد.

عمران و آبادی در دولت مهدی (ع)

پیامبر گرامی (ص):
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهور له الکنوز و لایبقی فی الارض خراب الایعمره.
حکومت امام زمان (ع) شرق و غرب جهان را فرا می گیرد و گنجینه ها به دست وی افتد و او ویرانی های زمین را آباد سازد.
حکومت دینی و الهی علاوه بر مسئولیت تربیت و هدایت مردم و رشد و پرورش جنبه های معنوی و انسانی زیاد، زندگی و رفاه آنان را به سر منزل کمال می رساند و بطور کلی اگر منبع و امکانات با عدالت تقسیم شود رفاه عمومی تامین گردیده. و یا حداقل فشار از دوش مستضعف برداشته خواهد شد در دولت امام زمان (عج) هم گنجینه ها بهره برداری شده و هم به جا و بموقع خرج خواهد شد.

ارتباط شرق و غرب

امام صادق (ع):
ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیری اخاه الذی فی المغرب و کذاالذی فی المغرب یری اخاه الذی فی المشرق.
مؤمن در زمان امام قائم (ع)می تواند از مشرق جهان، برادرش را در مغرب ببیند و همچنین از مغرب مشرق را.
ارتباطات در همه زمانها نقش مهمی در زندگی و پیشرفت امور ایفا می کند امروزه این مهم پیشرفت زیادی کرده است ولی بیشتر در دست مستکبران است اما در دولت مهدی(عج)ارتباطات در اختیار مومنان قرار خواهد گرفت و نه تنها صنعت ارتباطات بلکه ارتباطاتی که دنیای صنعت از آن عاجز خواهد بود یاران امان را یاری خواهد داد.