فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

آری امام زمان را دیده ام

عبدالله بن جعفر:
سالت محمد بن عثمان العمری فقلت له: ارایت صاحب هذا الامر؟فقال : نعم و آخر عهدی به عند بیت الله الحرام و هو یقول: اللهم انجزلی ما وعدتنی .
عبدالله بن جعفر می گوید: از محمد بن عثمان که یکی از نایبان ویژه ی امام زمان (ع) بود پرسیدم آیا تا کنون امام زمان را دیده ای ؟گفت: آری و آخرین دیدارم در کنار خانه ی خدا (کعبه) بود که نیایش می کرد و می فرمود: خدایا! آنچه به من وعده داده ای به انجام رسان.
با اینکه امام زمان در دوران طفولیت غایب شدند ولی قبلا چه در زمان امام عسکری و چه پس از ارتحال آنحضرت گروهی از شیعیان که نامشان در تاریخ آمده و مورد توجه هستند او را زیارت کردند و بعضی موارد امام عسکری شخصا فرزند خود را به اصحاب و یاران نشان می داد و بعنوان امام پس از خود معرفی می کرد .

ندای آسمانی

امام باقر (ع):
نزلت هذه الایه و ان نشا(7)ننزل علیهم من السماء آیه سوره شعراء - 4 فی القائم و ینادی مناد باسمه و اسمه أبیه من السماء .
امام محمد باقر (ع) در تفسیر آیه ی: و اگر بخواهیم فرو می فرستیم از آسمان نشانه یی فرمود: این آیه درباره ی حضرت مهدی (ع) است که وقت ظهور او منادی غیبی از آسمان نام او و پدرش را به گوش مردم می رساند.
خداوندا آنچه برای هدایت مردم لازم باشد بیان می کند تا حجت بر همه تمام شود و راه حق مخفی نماند و عذر و بهانه برای پذیرش حق نباشد.
یکی از نشانه های امام زمان (عج) صیحه آسمانی است که خبر قیام آن حضرت از آسمان به گوش مردم می رسد و همه را متوجه این حقیقت مهم می سازد.

عمران و آبادی در دولت مهدی (ع)

پیامبر گرامی (ص):
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تظهور له الکنوز و لایبقی فی الارض خراب الایعمره.
حکومت امام زمان (ع) شرق و غرب جهان را فرا می گیرد و گنجینه ها به دست وی افتد و او ویرانی های زمین را آباد سازد.
حکومت دینی و الهی علاوه بر مسئولیت تربیت و هدایت مردم و رشد و پرورش جنبه های معنوی و انسانی زیاد، زندگی و رفاه آنان را به سر منزل کمال می رساند و بطور کلی اگر منبع و امکانات با عدالت تقسیم شود رفاه عمومی تامین گردیده. و یا حداقل فشار از دوش مستضعف برداشته خواهد شد در دولت امام زمان (عج) هم گنجینه ها بهره برداری شده و هم به جا و بموقع خرج خواهد شد.