فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

اسلام پیروز

امام باقر (ع):
ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم (ع):
آنگاه که قائم آل محمد (ع)ظهور کند، خدا اسلام بر تمام دین ها پیروز گرداند.
پیروزی کامل اسلام، در سر تا سر جهان و حکومت قرآن، هنگامه ظهور امام زمان خواهد بود.ولی این نوید، نباید مسلمانان را از وظیفه مهم خویش؛ امر به معروف و نهی از منکر، باز دارد و بگویند چون امام قائم (ع)قیام میکند، و اسلام پپیروز می شود دیگر برای ما وظیفه ای باقی نمانده است و حضرتش نابسامانی ها را خود سامان می دهد.این گفته، نشان روح سست و راحت طلب مردمی است که می خواهند بدین وسیله، وجدان مذهبی خویش را فریب دهند و از زیر بار مسوؤلیت تعهد اسلامی، شانه خالی کنند.مسلمانان در هر حال، باید به خاطر گسترش اسلام بکوشد و با ظلم و گناه پیکار کند.

هنگامه قیام، معلوم نیست

امام باقر (ع):
سئل ابو جعفر (ع) هل لهذا الامر وقت؟فقال کذب الوقاتون، کذب الوقاتون کذب الوقاتون:
از امام پنجم پرسیدند امام قائم به کدامین زمان قیام می کند؟حضرت در پاسخ سه بار فرمودند: آنها که زمان ظهور را تعیین می کنند، دروغ می گویند. در طول تاریخ همواره شیادهایی در صدد سوء استفاده از موقعت ها بوده اند.تا از اعتقادات مردم سود شخصی ببرند، عشق به امام زمان در دلهای مومنان به اندازه است که مشتاق زیارت آن بزرگوار و ارتباط با آن حضرتند، و این ممکن است زمینه بهربرداری نااهلان را فراهم سازد لذا ائمه اطهار مردم را هشدار داده اند که از زمان ظهور کسی جز خدا خبر ندارد و اگر کسی چنین ادعایی نماید باید او را تکذیب کرد.

فضیلت منتظران

امام زین العابدین علیه السلام:
ان اهل زمان غیبته القائلین بامامته و المنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفه ما صارت به الغیبه بمنزله المشاهده....
قطعا شیعیان و منتظران امام زمان از مردم هر زمان دیگری برترند، زیرا خدای تبارک و تعالی ببرکت اندیشه و درک و شناختی که بدان یخشیده است.غیبت امام، چونان ظهور او می باشد.
یاران حضرت مهدی از نظر شناخت و رشد فکری و کمال عقلی و سطح بسیار بالا هستند.به اندازه ای که در زمان غیبت هم به آن حضرت ایمان و اعتقاد کامل دارند و در انجام وظائف زیاد قصور و کوتاهی نمی کنند و به بهانه غیبت و عدم حضور از زیر بار مسؤلیتها شانه خالی نمی کنند زیرا مقام امام و امامت را با دلیلهای روشن شناخته بطوریکه هیچگونه شبهه و ابهامی در نظر آنان وجود نداشته و مانند حظور امام در راه خدا تلاش می کنند.