فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

برنامه حکومت امام زمان (ع)

امام صادق (ع):
سئل ابوعبدالله (ع) عن سیره المهدی (ع)کیف سیرته؟ فقال: یصنع کما صنع رسول الله (ص) یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه، و یستانف الاسلام جدیدا:
از امام جعفر صادق (ع)پرسیدند، روش و برنامه امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) چیست؟آن حضرت فرمود: همانگونه که رسول خدا با خرافات و ناراستی های زمان جاهلیت مبارزه کرد و آنها را ویران ساخت، امام زمان هم پیرایه ها و تحریفهایی که به دست ستمگران به اسلام بسته شده و جان آن را گرفته، ریشه کن نموده و اسلام راستین را از نو خواهد ساخت.
امامان و رهبران دینی همواره محور حرکتهای تربیتی و هدایت را بر اساس ایجاد جامعه سالم و نگهداری و حفظ آن از انحراف و سقوط قرار می دادند زیر جامعه سالم و اسلامی است که در آن هدایت و تربیت عمومی شکل می گیرد.بنابراین همانطور که در تهذیب و خود سازی افراد باید سرمایه گذاری شود درباره سالم سازی جامعه و بوجود آوردن مینه های رشد و هدایت عمومی هم باید تلاش کرد.
لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با مظاهر جاهلیت سخت درگیر می شود تا آنها را از بین ببرد و بجای آن مظاهر عدالت و تقوی را جایگزین سازد.

پیشوای انسانها

امام صادق (ع)
ما لباسه الاالغلیظ، و ما طعامه الاالجشب:
امام ششم، درباره امام زمان (ع) چنین فرمود: لباس و غذای آن حضرت، لباس و غذای نازپروردگان نیست.
همانگونه که پیغمبر عزیز و دیگر پیشوایان راستین اسلام - که درود خدا بر آنان - در راه از بین بردن اختلافات طبقاتی و ساخلن یک نظان اصیل انسانی - اسلامی پیکار، و به زندگی ساده و بی تشریفات بسنده می کردند، امام قائم نیز به پیروی ازنیکان بزرگوارش بدان روش روش خواهد زیست، و در هنگامه ظهور، که حکومت جهانی و قدرتها ثروتها را به دست خواهد گرفت، نه تنها از این قدرت و ثروت سوء استفاده نمی کند و در راه ساختن زندگی اشرافی، حقوق دیگران را پایمال نمی نماید، بلکه به کمترین مقدار اکتفا کرده، و به سادگی زندگی خواهد کرد.از این رو پیروان آن حضرت نباید در زندگی، اسیر لباس و تشریفات و تجملات باشند، و پول واندیشه و وقت گرانبهای خود را، صرف خواسته های حیوانی و مدپرستی نمایند.بلکه به جای ولخرجی ها و بی بندوباری ها، برای رشد و سعادت خویش و دیگر انسانها بکوشند.
البته نظافت و پاکی تن و لباس در اسلام، اهمیت ویژه ای دارد که نباید از نظر دور داشت، و کاملا با ساده بودن زندگی، سازگار است.

بلوغ فکری در پر تو ظهور مهدی (ع)

امام باقر علیه السلام:
اذا قام قائمنا (ع) وضع یده علی رووس العباد فجمع بها عقو لهم و کملت احلامهم.
آنگاه که قائم ما ظهور کند، دست پر برکتش را بر سر مردم می نهد، پس اندیشه های آنان شکوفا شده و بشریت به بلوغ فکری و کمال منطقی خواهد رسید.
اصلاح جامعه و فرد منوط به اصلاح فرهنگ و اندیشه آنان است تا اندیشه و فرهنگ مردم به اوج کمال و رشد نرسد تلاشهای مربیان و راهنمایان اگر بی اثر نباشد بسیار کم اثر است.
و چون در دوران ظهورامام عصر (ع) باید انسان و جامعه اسلامی به کمال مطلوب برسد و جامعه ایده آل انسانی تحقیق یابد لازم است فکرها رشد یابد و به بلوغ برسد.
دست حیاط بخش ولی خدا اندیشه ها را چنین حیات و کمالی خواهد بخشید.
البته ممکن است این دست کنایه از گسترش فرهنگ و اندیشه اسلامی و پذیرش مردم نسبت به آن باشد که ثمره این تلاش متقابل رشد جامعه انسانی خواهد بود.