فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

ظهور دولت مهدی (ع)حتمی است

پیامبراسلام (ص)
لو لم یبق من الدنیا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملاءها عدلا کما ملئت جورا.
اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند، خدا در همان روز از خاندان مرا برانگیزد که پهنه زمین را به عدل و داد به گستراند، همانگونه که از بیداد و ستم، پر شده باشد.
ظاهر شدن امام قائم (ع)در آخر زمان و تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدل و ایمانی، به اندازه ای قطعی و حتمی است که اگر مثلا از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد، باید این پیشگویی تحقق پذیرد، و حداقل بشر، یکی روز، شیرینی دادگری و امنیت و آسایش عمومی را بچشد و پرچم یکتا پرستی و انسانیت بر دنیا سایه اندازد، و بانگ توحید طنین افکند و هدف اصلی پیامبران که گسترش عدالت در میان توده ها است، در آن روز انجام یابد.
از این رو بنیان گذار عدالت عالم گیر، و به وجود آورنده حکومت واحد جهانی، فرزند پاک پیامبر اسلام است - که درود خدا برآنان - به پشتیبانی خدا، قیام خواهد کرد، و همه ضد مردمی ها را ریشه کن خواهد ساخت.

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

امام صادق (ع):
فی القائم سنه من موسی عمران، فقلت: و ما سنه موسی بن عمران؟
قال خفاء مولده و غیبته من قومه.
امام صادق (ع): در امام قائم (ع)نشانه ای از موسای پیامبر است. راوی گوید: عرض کردم نشانه موسی چیست؟حضرت فرمود: ولادت پنهانی او و ناپدید شدنش از بنی اسرائیل.
امام سجاد (ع):
فی القائم سنه من نوح و هو طول العمر:
در امام قائم نشانه ای از حضرت نوح می باشد، و آن طول عمر است.

برنامه حکومت امام زمان (ع)

امام صادق (ع):
سئل ابوعبدالله (ع) عن سیره المهدی (ع)کیف سیرته؟ فقال: یصنع کما صنع رسول الله (ص) یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه، و یستانف الاسلام جدیدا:
از امام جعفر صادق (ع)پرسیدند، روش و برنامه امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) چیست؟آن حضرت فرمود: همانگونه که رسول خدا با خرافات و ناراستی های زمان جاهلیت مبارزه کرد و آنها را ویران ساخت، امام زمان هم پیرایه ها و تحریفهایی که به دست ستمگران به اسلام بسته شده و جان آن را گرفته، ریشه کن نموده و اسلام راستین را از نو خواهد ساخت.
امامان و رهبران دینی همواره محور حرکتهای تربیتی و هدایت را بر اساس ایجاد جامعه سالم و نگهداری و حفظ آن از انحراف و سقوط قرار می دادند زیر جامعه سالم و اسلامی است که در آن هدایت و تربیت عمومی شکل می گیرد.بنابراین همانطور که در تهذیب و خود سازی افراد باید سرمایه گذاری شود درباره سالم سازی جامعه و بوجود آوردن مینه های رشد و هدایت عمومی هم باید تلاش کرد.
لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با مظاهر جاهلیت سخت درگیر می شود تا آنها را از بین ببرد و بجای آن مظاهر عدالت و تقوی را جایگزین سازد.