فهرست کتاب


جهانگشای عادل

سید جمال الدین دین‏پرور

تحقیق تاریخی

در تاریخچه حضرت نرجس - مادر والامقام امام زمان (ع)نگاشتیم:
آن بانو در یکی از پیکارهای مسلمانان با رومیان به شکل اسیران به بغداد آمده، و به خانه امام دهم (ع)راه یافت.
این موضوع را دانشمند و محقق بزرگوار شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب معتبر خود کمال الدین نگاشته است، و ما را از هر گونه تحقیق تاریخی در این زمینه، بی نیاز می سازد، ولی چه بهتر که به کتابهای تاریخی نیز مراجعه کنیم و ببینیم آیا تاریخ، آن جنگ را به خاطر دارد و یادداشت کرده است؟
تاریخ، از سال 240 تا 253 هجری، پیکارهایی را میان مسلمانان با روم شرقی - بیزانس - یاد کرده است که در آنها، گروهی از رومیان حتی برخی از شاهزادگان اسیر شدند.
جنگی (6)که در سال 253 هجری اتفاق افتاد - به ویژه با این شاهد، که برخی از شاهزادگان رومی اسیر شدند - به روشنی با داستان حضرت نرجس، درست می آید، بدین ترتیب: دو سال پیش از ولادت امام زمان (ع)نرجس به خانه امام دهم (ع)آمد و یکسال رابه فرا گرفتن دستورات اسلامی گذراند و سال دیگر با حضرت عسکری ازدواج کرد.و به نوشته مرحوم کلینی بزرگ دانشمند اسلامی، تولد امام دوازدهم (ع)به سال 255 هجری بوده است که میان شیعه شهرت بسزائی دارد.

بیست گفتار از پیشوایان اسلام درباره امام زمان (ع)

در این فصل، متن روایتها و حدیثهای کوتاه را آورده ایم تا برای آنانکه می خواهند کلمات پیشوایان اسلام در قلب و فکرشان بدرخشد و حفظ نماید، آسان باشد. و نیز به ترجمه ساده و گاه توضیحی بسنده کرده ایم.

ظهور دولت مهدی (ع)حتمی است

پیامبراسلام (ص)
لو لم یبق من الدنیا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملاءها عدلا کما ملئت جورا.
اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند، خدا در همان روز از خاندان مرا برانگیزد که پهنه زمین را به عدل و داد به گستراند، همانگونه که از بیداد و ستم، پر شده باشد.
ظاهر شدن امام قائم (ع)در آخر زمان و تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدل و ایمانی، به اندازه ای قطعی و حتمی است که اگر مثلا از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد، باید این پیشگویی تحقق پذیرد، و حداقل بشر، یکی روز، شیرینی دادگری و امنیت و آسایش عمومی را بچشد و پرچم یکتا پرستی و انسانیت بر دنیا سایه اندازد، و بانگ توحید طنین افکند و هدف اصلی پیامبران که گسترش عدالت در میان توده ها است، در آن روز انجام یابد.
از این رو بنیان گذار عدالت عالم گیر، و به وجود آورنده حکومت واحد جهانی، فرزند پاک پیامبر اسلام است - که درود خدا برآنان - به پشتیبانی خدا، قیام خواهد کرد، و همه ضد مردمی ها را ریشه کن خواهد ساخت.