فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

اوقات بریدن و پوشیدن (692)

شنبه درازی عمر
یکشنبه پشیمانی
دوشنبه مبارکست
سه شنبه نامبارکست
چهارشنبه مبارکست
پنجشنبه مبارکست
جمعه زیادی دولت

حروف ابجد کبیر(693)

الف 1 ب ج د ه و ز ح ط ی ک ل م ن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ایام نحس در طول سال قمری، از شروع به کارها پرهیز شود

ماه محرم روز بیست و دوم
ماه صفر روز دهم
ماه ربیع الاول روز چهارم
ماه ربیع الثانی روز بیست و هشتم
ماه جمادی الاول روز بیست و هشتم
ماه جمادی الثانی روز دوازدهم
ماه رجب المرجب روز بیست و ششم
ماه شعبان المعظم روز دوازدهم
ماه مبارک رمضان روز بیست و چهارم
ماه شوال روز دوم
ماه ذوالقعده روز بیست و هشتم
ماه ذوالحجه روز هشتم
از امام صادق علیه السلام منقول است: در سال دوازده روز نحس است، از شروع به کارها پرهیز شود. (694)