فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بخش دوم کلمات قصار حضرت علی علیه السلام

حجامت تن را سالم و خرد را محکم کند.
شستن سر با خطمی چرک را ببرد و کثافتها را پاک کند.
شستن دستها پیش از خوردن و پس از آن فزونی روزی است.
جویدن کندر دندانها را سخت سازد و بلغم را ببرد و نیز بوی دهان را ببرد.
در مسجد نشستن پس از سپیده دم تا برآمدن خورشید برای طلب روزی، از مسافرت در زمین موثرتر است.
خوردن به، توانائی دل ناتوانست و معده را پاک کند و دل را بپالاید و ترسو را شجاع کند و فرزند را خوب کند.
خوردن 21 دانه کشمش سرخ به ناشتا در هر روز هر مرضی را به جز موت دفع کند.
روزه سه روز در هر ماه با روزه همه ماه شعبان وسوسه سینه و پریشانیهای دل را می برد.
استنجاء با آب سرد بواسیر را قطع می کند.
مسلمان بسوی قبله تف نکند و اگر از فراموشی کرد، باید از خدا آمرزش خواهد.
کسی از شما در راه غائط نکند و از پشت بام در هوا ادرار نکند و نه در آب جاری، و هر که چنین کرد و آسیب دید نباید جز خود را سرزنش کند، زیرا آب اهلی دارد، و هوا هم اهلی دارد.
آن چه از سفره بیفتد، بخوریدش که درمان هر دردی است باذن خدا، برای کسی که قصد شفا بدان کند.
صله رحم کنید، گرچه به سلامی باشد.
بفرزند خود شیرزن زناکار و دیوانه ندهید، که شیر واگیر دارد.
بسیار استغفار کنید که روزی آور است.
سجده را طول دهید، که هر که طولش دهد فرمانبر است و نجات یابد.
هر که چشمش درد می کند باید آیة الکرسی بخواند، و معتقد باشد که بهتر می شود، به راستی که درمان گردد انشاء الله.
از گناهان خوددار باشید، که هیچ گرفتاری و نقصان روزی نیست، مگر به وسیله گناه، تا برسد به خراش و پیشامد بدو مصیبت، زیرا خدا جل ذکره می فرماید:
(هر آن آسیب که به شما رسد، در برابر آن چه است، که به دست خود کنید، از بسیاری هم گذشت می شود). (667)
هر که به روزی کم خدا راضی است، خدا هم به عمل کم او راضی است.
تا توان دارید کار خوب کنید که از مردن بد جلوگیرد.
هر کدامتان بخواهد بداند مقامش در نزد خدا چیست، بنگرد در برابر گناهان چه وضعی دارد.
هرگاه مسلمانی ناتوان شود، گوشت را با شیر بخورد، که خدا نیرو را در این دو قرار داده. (668)
بسیار به خانه خدا نگاه کنید، زیرا خداوند صد و بیست نظر رحمت نزد خانه محترم خود دارد، که شصت از آن طواف کنندگان، و چهل از آن نمازگزاران، و بیست از آن نگاه کننده ها است.
بر چهره چهارپایان نزنید، زیرا که آن ها برای پروردگار خود تسبیح می کنند.
هر کدام از شما در سفر راه را گم کرد یا ترسید، فریاد زند یا صالح اغثنی ای صالح به دادم برس، زیرا در میان برادران جن شما، کسی است که چون آواز را بشنود، پاسخ دهد و گمشده را به راه رساند و چهار پایش را نگه دارد.
هر کدام از شما از غرق ترسد باید بگوید:
بسم الله مجریها و مرسیها ان ربی لغفور رحیم، بسم الله الملک القوی و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.
هر که از عقرب ترسد باید بخواند:
سلام علی نوح فی العالمین. انا کذلک نجزی المحسنین. انه من عبادنا المومنین. (669)
بیماران خود را با صدقه درمان کنید و اموال خود را با زکات محفوظ سازید.
کسی از شما ایستاده آب ننوشد، که باعث دردی می شود که درمان ندارد، مگر خدا عافیت دهد.
هر که تا آفتاب برآید، ده بار قل هو الله احد و ده بار انا انزلناه و ده بار آیة الکرسی بخواند، مالش را از آن چه بر آن می ترسد حفظ کند.
در آغاز خوراکتان نمک باشد و پایانش با نمک، و اگر مردم خاصیت نمک را می دانستند، آن را بر تریاق ترجیح می دادند، و هر که خوراکش را بدان آغاز کند، خدا هفتاد درد از او ببرد، که جز خداوند آن ها را نداند.
بر شما باد به جامه ضخیم، زیرا هر که جامه اش نازک است، دینش نازک است.
در برابر خدای عز و جل نایستد کسی از شماها در حالی که جامه بدن نما پوشیده باشد.
هر که مست کننده نوشد، چهل شب نمازش قبول نیست.
کدو بخورید که مغز را بیفزاید.
دو مرد یا دو زن باهم در زیر یک بستر نخوابند و هر که این کار کرد ادب و تعزیر شود.
دوست دارم مومن هر پانزده روز یکبار نوره کشد.
ماهی کمتر بخورید که بدن را آب کند، و بلغم را بیفزاید، و نفس را سخت کند. ت
جرعه جرعه نوشیدن شیر درمان هر دردی است، جز مرگ.
انار را با پیهش بخورید که معده را شستشو کند و دل را زنده کند و وسوسه شیطان را ببرد.
کاسنی بخورید که هر بامداد، یک قطره بهشتی دارد.
آب باران بنوشید که پاک کننده تن ودافع بیماریها است.
سیاه دانه درمان هر دردی است جز زهردار.
گوشت گاو درد است، و شیرش درمان.
کام فرزندان خود را با خرما بردارید، رسول خدا صلی الله علیه و آله با حسن و حسین چنین کرد.
هر کدام شما خواست با زنش درآید، او را شتابزده نکند و درنگ کند تا او هم مانند خودش بر سر شهوت آید و تحریک شود.
هرگاه یکی از شما زنی دید که از او خوشش آمد، برود نزد همسرش، زیرا او هم دارد هر آن چه آن زن دارد و او دیده است، و مبادا شیطان را به دل خود راه دهد. و دیده خود را از زن بیگانه باز دارد. و اگر هم زن ندارد، دو رکعت نماز بخواند و خدا را بسیار حمد کند.
هر کدام از شماها خواست به زنش درآید،باید کم سخن گوید که سخن این هنگام باعث لالی (فرزند) می شود.
هیچ کدام از شماها بدرون فرج زنش نگاه نکند که مایه پیسی شود.
از حجامت در روز چهارشنبه و روز جمعه بپرهیزید، زیرا روز چهارشنبه نحس مستمر است و دوزخ در آن روز آفریده شده، و در روز جمعه ساعتی است که هر که در آن حجامت کند حتما بمیرد. (670)

بخش سوم توصیه و سفارشات حضرت امام رضا علیه السلام برای سلامت تن و روان حالات طبیعی انسان در ادوار عمر(671)

بدان خداوند عالم حالات آدمی را که بر آن ها ساخته شده، و به آن احوال متصرف در حیات و زندگانی است، چهار بخش قرار داده است.

حالت اول

از پانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی که جوانی و خوبی و طراوت او در این دوره از عمر است، و در این مدت خون در مزاج او بر سایر اخلاط (672) غالب است.