فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الشکور

کسی که چشم او تاریکی می کند 41 بار این اسم را بگوید و به کف دست خود بدمد و دست بر آب نهد و بر چشم مالد شفا یابد. (575)

الشافی

این نام بر هر دوائی، بعدد مکتوبه اش که 391 است خوانده شود البته باعث صحت مریض گردد. مداومتش موجب شفای امراض ظاهر و باطن است و باعث آن است که هرگز بیمار نشود، و بر طعامی که بخوانند ضرر نزند و دفع سموم قاتله نماید.(576)

هو

جماعتی قائلند که هو اسم اعظم الهی است و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که فرمود: یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر علیه السلام را در خواب دیدم و گفتم بمن چیزی تعلیم نما که بر اعداء و دشمنان ظفر یابم، پس گفت بگو:
یاهو یا هو یا من لا یعلم ما هو اغفرلی و انصرنی علی القوم الکافرین پس برای پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب خود را نقل کردم، فرمود: یا علی خضر علیه السلام اسم اعظم را به تو تعلیم نمود.(577)